Szili Katalin

2021. szeptember 14., 18:03

Potápi: újra lehet egységes Kárpát-medencéről beszélni

Potápi Árpád János kiemelte: egységes a Kárpát-medence, ha oktatásról, kultúráról van szó, és szociális, valamint egészségügyi területen is erre törekednek.

2021. szeptember 8., 13:20

Szili Katalin: A felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásának záloga az egységes politikai érdekképviselet

Rendkívüli hiányt jelent, hogy nincs egységes politikai képviselete a magyarság érdekeinek a törvényhozásban.

2021. július 24., 18:45

Szili Katalin: az összefogás korparancs

A biztonságot csak úgy tudjuk biztosítani, ha ha tiszteljük egymás nyelvhasználatát, kultúráját, hagyományait, identitását.

2021. június 5., 20:40

Szili Katalin: a magyarság egységes nemzetté vált az elmúlt tíz év nemzetpolitikájának köszönhetően

A magyarság valóban egy olyan összetartó nemzetté vált - beleértve a diaszpórát, a Kárpát-medencei és anyaországi magyarságot.

2021. május 8., 16:38

Szili Katalin köszönetet mondott mindazoknak, akik Székelyföldért megmozgatták Európát

Az aláírásgyűjtés sikere megmutatta, hogy ez az eszköz alkalmas lehet az európai demokrácia mélyítésére.

2021. április 7., 16:16

Szili Katalin: Amíg nincs vége a körnek, nincs vége az aláírásgyűjtésnek!

A cél, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól

2021. március 10., 10:03

Március 10-e tisztelgés a székely bátorság előtt

A Székely Nemzeti Tanács 2012 januárjában döntött arról, hogy minden esztendő március 10-e legyen a székely szabadság napja, egyben a székelység összetartozásának szimbóluma. 

2021. január 15., 15:22

Szili Katalin szerint az Európai Bizottság kimutatta a foga fehérét a polgári kezdeményezés ügyében

Az Európai Bizottság Szili szerint nem vállalta fel a politikai döntés meghozatalát.

2020. december 18., 13:32

„Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést!”

Eddig 350 település „kelt el”, a legtöbb  a Csallóközben és Székelyföldön.

2020. október 25., 12:48

Szili Katalin: A Székely Autonómia Napja legyen számunkra egy felkiáltójel

A demokrácia csak akkor lehet hivatkozási alap, ha az autonómiát is támogatja.

2020. július 10., 12:33

Szili Katalin: európai szabályozás kellene az őshonos nemzeti kisebbségek érdekében

Az őshonos nemzeti kisebbségek szabályozását el kell választani a bevándorló kisebbségek kérdésétől.

2020. május 1., 08:25

Szili: egy perc is elég, hogy áldozzunk a nemzetért, a nemzeti közösségekért

A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kiemelten támogassa azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területtől. 

2020. április 30., 09:01

Már csak néhány napig lehet aláírni a nemzeti régiók védelméről szóló polgári kezdeményezést

A kezdeményezés fontos eszköze az önigazgatásnak, az identitás megőrzésének és a szülőföldön való boldogulásnak.

2019. november 28., 13:48

Szili Katalin: 2010 gyógyírként szolgált a 2004-es népszavazás mély sebére

A kormány a 2010 előttihez képest nagyságrendekkel több támogatásban részesíti a Kárpát-medencei magyarságot, valamint alaptörvénybe foglalta, hogy az anyaország felelősséget visel értük.

2019. április 24., 18:33

Szili Katalin: a nemzetek Európája nem azonos a nemzetállamok Európájával - VIDEÓVAL

A miniszterelnöki megbízott az MKP pozsonyi székházában tartott sajtótájékoztatón sorsdöntőnek nevezte a májusi európai parlamenti választásokat, melynek tétje, hogy az unió képes lesz-e magát újradefiniálni a globális világban.

2019. január 13., 08:57

Elsődleges cél a Kárpát-medence és a magyarság megerősödése

Évfordulók, amelyekre emlékezni és emlékeztetni kell.

2019. január 5., 18:28

Szili: mindenki számára biztosítani kell a szülőföldön maradás jogát

A 21. század Európájában a szülőföldön élés jogát mindenki számára biztosítani kell - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton a Tolna megyei Kismányokon.

2018. október 27., 13:11

Szili Katalin: Székelyföldön töretlen az autonómia és az összefogás iránti igény

Székelyföld autonómiát követel.

2018. szeptember 22., 16:19

"Nekünk, magyaroknak Fiume az emlékek városa"

Magyar Napok Fiuméban.

2018. május 22., 18:43

Továbbra is miniszterelnöki megbízott marad Szili Katalin

Megtisztelőnek tartja a felkérést, és folytatja a munkát a nemzetpolitika területén.