2022. január 27., 14:51

Komárom lakossága fogy, a magyarok aránya stagnál, több mint 4 ezren „nemzetiség nélküliek“

A legnagyobb hazai magyar közösséggel rendelkező Komárom 32 967 lakosa közül a 2021-es népszámlálás során 17 696-an magyarnak, 10 315-en szlováknak, 179-en romának, 5-en ruszinnak, 485 egyéb nemzetiségűnek vallották magukat. Megdöbbentő, hogy 4287 polgár semmiféle nemzetiséget nem adott meg, s tíz év alatt 1500-zal csökkent a komáromiak száma, akik húsz évvel ezelőtt még hozzávetőleg 37 ezren voltak.

Komárom lakossága fogy, a nemzetiségi arány stagnál, több mint 4 ezren „nemzetiség nélküliek“
Klapka városában él a legnépesebb hazai magyar közösség, ám az asszimiláció ott is folytatódik

A helyi eredmény kapcsán kikértük a hazai magyarság fővárosa polgármesterének, Keszegh Bélának, valamint a Szövetség Komáromi Helyi Szervezete tegnap megválasztott elnökének, Iván Tamásnak (MKP platform), illetve két alelnökének, Andruskó Imrének (Híd platform) és Marcinkó Adriánnak (Összefogás platform) a véleményét.

„Közép-Európa-szerte régóta tapasztalható tendencia a városok lakosságának fogyása. Ezt a születések és az elhalálozások aránya, továbbá a nagyobb városokba vagy külföldre történő elköltözés is befolyásolja.

Olyanok is akadnak, akik elmennek, aztán visszatérnek, ez elég összetett kérdés, amire a Covid-19 járvány is rányomta bélyegét. Például tavaly februárban és márciusban a halálesetek száma 2,5-ször volt magasabb, mint az előző év ezen időszakában. Sajnos, a fiatalok gyermekvállalási kedve sem növekedett”

– nyilatkozta Keszegh Béla.

Komárom lakossága fogy, a nemzetiségi arány stagnál, több mint 4 ezren „nemzetiség nélküliek“
Keszegh Béla, Komárom polgármestere
Fotó:  Facebook

Bár azt örvendetesnek tartja, hogy továbbra is Komáromban él a legnagyobb számú magyar közösség, ám leszögezte, hogy az asszimiláció ott is folytatódik.

„Főleg a szaporodó vegyes házasságokban élők a magyarokhoz és a szlovákokhoz is húznak. Már a komáromi sem olyan homogén magyar közösség, mint amilyen sok évtizeddel ezelőtt volt. Egyre többen válnak kétnyelvűvé, ami ugyan nem ördögtől való, de fontos, hogy a magyar közösségünk meg tudja őrizni a saját identitását. Szakmai kiértékelésre vár, hogy mennyire volt érdemes rákérdezni az 1. és a 2. nemzetiségre is. Ezzel a lehetőséggel is vélhetően inkább a vegyes házasságbeli polgárok éltek. Azok, akik most semmiféle nemzetiséget nem adtak meg, talán azért tettek így, mert esetleg korábban a magyar nemzetiségük vállalása miatt incidenst éltek át, vagy attól tartanak, hogy emiatt majd hátrányos megkülönböztetés éri őket. Talán sok roma lakos is tétovázott, hogy hová tartozónak vallja magát“ – fejtette ki.

Iván Tamás is úgy látja, hogy a legtöbb felvidéki városban megfigyelhető a lakosság fogyása, aminek egyik oka az elhalálozás, a másik pedig az elköltözés.

Kelet-Szlovákiából Nyugat-Szlovákiába, onnan pedig Magyar- és Csehország vagy Nyugat-Európa felé veszik az irányt a fiatalok. Ennek megfékezése érdekében olyan lehetőségeket kell nyújtani a friss diplomásoknak és más ifjú szakembereknek, amelyekkel a szülőföldjükön tarthatjuk őket.

A helyi nemzetiségi arányok kapcsán jó hír, hogy továbbra is 50 százalék felett maradt a komáromi magyarok aránya, mert voltak, akik ennél rosszabbra számítottak. Elgondolkodtató, hogy többen vannak azok, akik magyar anyanyelvűek, mint azok, akik magyar nemzetiségűnek vallották magukat. A helyi szlovákok esetében fordított jelenség tanúi vagyunk: többen vallották magukat szlovák nemzetiségűnek, mint szlovák anyanyelvűnek! Ők többnyire magyar anyanyelvűek, akik már nem vállalták a magyar nemzetiségüket” – magyarázta.

Aggasztónak tartja, hogy több mint 4 ezer komáromiról nem derült ki, melyik nemzetiséghez tartozik.

„Egyrészt a közönyösök nem tudatosították, hogy ennek a válasznak súlya van. Másrészt a mostani és a tíz évvel korábbi kampány alatt is felfigyeltünk azok félelmére, akik nem merik vállalni a nemzetiségüket és az anyanyelvüket. A 2011-es népszámlálás ugyan még névtelen volt, de a kérdőíveket ellátták egy sorszámmal, ami sokakat megijesztett, hogy azáltal be tudják őket azonosítani. A 2021-es során pedig már meg kellett adni a nevünket, ami még riasztóbbnak bizonyulhatott az identitásukat nyíltan vállalni nem akarók számára.

A Szövetségnek ezentúl másokkal együtt arra kell törekednie, hogy ezeket a „rejtőzködő magyarokat“ és azokat is, akik legalább másodikként megadták a magyar nemzetiségüket, közelebb hozzuk a magyar közösséghez, megerősítsük a magyarságtudatukat. Bízva abban, hogy ők a következő népszámlálás során már a magyart adják meg első nemzetiségként. Csak úgy tudunk megmaradni és erősödni”

– véli.

Komárom lakossága fogy, a nemzetiségi arány stagnál, több mint 4 ezren „nemzetiség nélküliek“
A Szövetség Komáromi Helyi Szervezete elnökségének is tennie kell a magyarságtudat megerősítéséért. Balról jobbra: Dubány Imre, Bauer Ildikó, Marcinkó Adrián, Orosz Örs, Iván Tamás, Andruskó Imre, Szüllő Béla, Héder Ágnes, Farkas Attila, Brinzik Angéla, Brinzik László, s a képről hiányzik Nagy György.
Fotó:  Szövetség Komáromi Helyi Szervezete

Andruskó Imre gimnáziumigazgatóként is hallja, hogy sok diákjuk majd Magyarországon vagy nyugatabbi országban szeretné leélni az életét. Szerinte a kivándorlás teljes mértékben megállíthatatlan, de vonzó programokkal talán csökkenteni lehetne a mértékét.

„Ez az érintett városoknak azért is jelenthet majd gondot, mert a legjelentősebb pénzforrás a részadókból, vagyis az állam által a lakosságszám függvényében visszaosztott támogatásból származik, ami Komárom esetében lakosonként több mint évi 300 euró.

A pénzügyminisztérium már jelezte, hogy a központi költségvetésből a friss népszámlálási adatok szerint 2023-ban az immár 1500-zal kevesebb lakos miatt bő 450 ezer euróval kevesebbet fog adni Komáromnak, s ez majd az egész választási ciklus alatt több mint 1,8 millió eurós állami támogatás-kiesést jelent, ami tragikus...“

– ecsetelte

Elképesztőnek tartja, hogy a város 4287 polgára nem adta meg a nemzetiségét.

„A nemzetiségi arányok tekintetében, abszolút mértékben tíz év alatt nem történt túl nagy változás. Ha összeadjuk az 1. és 2. nemzetiséget, úgy tűnik, hogy Komáromban a magyarok javára megmaradt a 2:1 arány, akárcsak a gyermekek iskolai beíratása során a 62:38 százalék.

Tehát továbbra is a legtöbb magyar Komáromban él, bár a nemzetiségi arányok viszonylatában ez nem állítható. Persze, nem látom rózsaszínű szemüvegen át a helyzetünket, hiszen a magyar anyanyelv-használat kapcsán is csökkenés történt. Az viszont döbbenetes, hogy 30 év alatt milyen nagy mértékben fogyatkoztak meg a komáromi lakosok, így a magyarok is“

– zárta tájékoztatását.

Marcinkó Adrián a lakosságfogyás fő okának a munkalehetőségeket biztosító ipari park hiánya miatt és a sokak által megfizethetetlenül magas ingatlanárak következtében történő elvándorlást tartja.

„Sajnos, az utóbbi években nem épültek startlakások az ifjú pároknak, ez ügyben csak nemrég történtek lépések. A helyi két- háromszobás lakások áráét pedig már szép családi házak vehetők a közeli falvakban.“

Úgy véli, hogy Komáromban a nemzetiségek aránya azért maradt meg a 2011-es szinten, mert határváros. Szórványban nehezebb ennek az aránynak a megtartása.

„Viszont a lakosságszám újra csökkent, mintegy 1500 fővel, tehát nincs nagy okunk örülni. Nehéz közös feladatunk lesz a magyarság fogyásának megállítása és visszafordítása. E téren a nemzetpolitikai államtitkárságtól már évek óta jelentős erkölcsi és anyagi támogatást kapunk, aminek köszönhetően a szülőföldjükön maradó, külhoni magyarok is fontosnak érezhetik magukat.

Nagy összegeket kaptak az itteni magyar oktatási és nevelési intézmények, kulturális szervezetek és a vállalkozók is, aminek fogyáslassító hatása van. Később a hazai magyar politikai képviseletünk összefogása következtében is érezni kellene majd a további pozitív hatásokat.

Sajnos, sokan csak lebegnek a semmiben, vagyis több mint 4 ezer polgártársunk nem érzi fontosnak a valahová tartozást. Ők sem a nemzetiségüket, sem a vallásukat nem adták meg, talán kiveszett a nemzettudatuk. Pedig mindenkinek az anyukája énekel, mesél valamilyen nyelven, valahová tartozik, és a hatalom manapság már nem bünteti a nemzetiség, anyanyelv vállalását. Érthetetlen ez a magatartás...“ – mondta el végül.

A Komáromi járás további 3 városát, Gútát, Ógyallát és Naszvadot egy másik cikkünkben vesszük górcső alá.

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.