2023. május 5., 18:49

Kerek jubileumot ünnepel a Harmos Károly által alapított JESZO

Megtelt érdeklődőkkel a komáromi Kultúrpalota díszterme a 100 éves a JESZO című kiállítás április 28-i megnyitóján, ahol újabb kultúrtörténeti ismeretekkel gazdagodtunk. Időutazásunk a földszinti kiállítótérben folytatódott, ahol a Szabó Csekei Tímea művészettörténész-kurátor és munkatársai által szakmai alapossággal összeállított, augusztus 31-ig látható tárlatanyagot tekinthettük meg. 

jeszo
Fotó: Nagy Miskó Ildikó

Napjainkban nem emlékezhetnénk meg a Jókai Egyesület Szépművészeti Osztálya – JESZO centenáriumáról, ha 1911. március 5-én a Vármegyeháza dísztermében Komárom három nagy közművelődési intézményének: a Vármegyei Könyvtárnak, a Közmívelődési Egyesületnek és a Muzeum-Egyesületnek egybeolvadásával nem alakult volna meg a Jókai Közmívelődési- és Muzeum Egyesület.

Egykori vezetője, Harmos (született Handverk) Károly festő- és grafikusművész, rajztanár (1879–1956) a bencések meghívására 1910-ben érkezett Komáromba, s elfoglalta a főgimnázium rajztanári állását, majd rajziskolát is vezetett. 1923-tól vette át a JESZO vezetését. Sokrétű tevékenységével hozzájárult a két világháború közötti időszakban Komárom kulturális életének fellendüléséhez, s neki köszönhetően a város – Pozsony és Kassa mellett – jelentős művészeti központtá vált.
Meghatározó előzmények

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Jókai Egyesület keretében már 1912. október 20-án megalakították az irodalmi, közművelődési, múzeumi és a művészeti osztályokat. Az utóbbi elnöke akkor Janosits József, a titkára pedig Harmos Károly lett. Az 1913-ban felavatott új székházban, ezekben a szakosztályokban indult a sokrétű munka. Az első világháború kitörése után azonban „a múzsák elhallgattak”, és a kultúra e hajléka kisegítő hadikórházként működött. Az első világégést követően, 1919-ben Harmos Károly műveiből nyílhatott meg az első tárlat a Kultúrpalotában, ahol olyan Komárom környéki alkotók mutatkoztak be, mint Feszty Edit, Csallóközi Holczer Ferenc, Lóránt Böske, Thain János és Reichentál Ferenc.

A Jókai Egyesület tevékenysége a 20. század húszas éveiben olyan mértékben kiszélesedett, hogy az egyes szakosztályok önállósodtak. Először, 1923-ban a Szépművészeti Osztály – JESZO, majd a Zeneművészeti Osztály alakult meg.

A JESZO alapító elnöke és „lelke” Harmos Károly volt, mellette titkárként Pyber Kálmán tevékenykedett. Tagja lehetett minden olyan építész, festő-, szobrász- és iparművész vagy műiparos, aki készpénzzel vagy műtárgy adományozásával támogatta az egyesületet, így a képtár állománygyarapodása is nagyobb lendületet vett, de voltak pártoló tagjai is az egyesületnek. Cserébe a tagok engedményes belépőjegyet, a kiállításokra szabadjegyet, a műtárgyak vásárlásánál 10 százalékos engedményt kaptak.

komárom
Fotó:  Nagy Miskó Ildikó
Sokrétű eredményes tevékenyég

A Jókai Egyesület Szépművészeti Osztálya a Komáromi Lapok hasábjain Művészet címmel rovatot indított, ahol az ismeretterjesztő cikkek mellett egyesületi hírekről is tájékoztatta az olvasókat, továbbá kirakatvásárokat rendezett, és folyóiratot is kiadott.

A második világháború kitöréséig folyamatosan voltak kiállítások a Kultúrpalotában, amelyeknek az anyagát szakmai zsűri állította össze. Fontos társadalmi eseménynek számított, hogy a tárlatmegnyitókon dr. Alapy Gyula múzeumigazgató vagy dr. Szijj Ferenc egyesületi elnök üdvözölte a megjelenteket, majd a JESZO elnöke vagy titkára mutatta be a kiállítást. Példaértékű, hogy az 1930-as években három nyelven köszöntötték a látogatókat: az egyesület elnöke magyarul, a JESZO elnöke németül, a titkára pedig szlovákul.

A kiállított képek zömmel a naturalizmus, a realizmus és a plein air festészet jegyében születtek, de Harmos művein a szecesszió és a szimbolizmus jegyei is megjelentek. Az expresszionizmus, a kubizmus, az art deco hatását leginkább a Komáromból elköltözött képzőművészek, a Basilides testvérek, Rauscher György, Reichentál Ferenc, Szóbel Géza alkotásai tükrözték. Nagy Márton és Basilides Sándor figurális kompozícióin a nyomor, az elesettség és a kiszolgáltatottság kapott egyre nagyobb hangsúlyt. A kiállításokat szobrok, iparművészeti alkotások, fotográfiák, építészek tervrajzai tették sokszínűvé.

jeszo
Fotó:  Nagy Miskó Ildikó
Magán- és közéleti csapások

Harmos Károly nyugdíjba vonulása után, 1944-ben a Kultúrpalota tetőterében rendezte be új műtermét. Az év karácsonyán a dühöngő nyilas terror elszakította tőle zsidó származású feleségét, Révai Aranka tanítónőt, akit a jeges Dunába fojtottak. „A második világháború okozta megrázkódtatásokon idővel az alkotás iránti vágy felülkerekedett” – áll az ifj. Harmos Károly által édesapjáról írt rövid életrajzban.

A csehszlovák kormány 1945-ben feloszlatta a Jókai Egyesületet. Vagyona, a JESZO által gondozott képtárral együtt állami tulajdonba került. A festőművész tovább alkothatott a padlástéri műteremben 1956. január 24-én bekövetkezett haláláig. Sírját a komáromi katolikus temetőben nemrég felújították, a Kultúrpalota falán pedig kétnyelvű tábla őrzi az emlékét.

A JESZO tevékenységéről és Harmos Károly érdemeiről többen is megemlékeztek a pénteki ünnepségen: Csütörtöky József múzeumigazgató, Keszegh Margit jelenlegi egyesületi elnök, Keszegh Béla polgármester és Szabó Csekei Tímea művészettörténész. Bemutatták dr. Szijj Ferencnek, az egyesület 1945-ben történt feloszlatása előtti utolsó elnökének a portréját. Komáromi Kacz Endre 1939-es alkotását unokája, dr. Halmi Nándor ajándékozta a Duna Menti Múzeumnak.   

Megjelent a Magyar7 2023/18. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.