2023. november 12., 19:01

Elődeink traumái bennünk és a jelenkori traumatizáló hatások

Dr. Bordás Sándor klinikai szakpszichológus volt a vendége médiacsaládunk Konzervatív Esték című rendezvénysorozatának pénteken a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban. Az izgalmas előadáson a szakember beszélgetőpartnere Kolek Zsolt volt.

konzervativ-estek-bordas-sandorral-03
Galéria
+8 kép a galériában
Konzervatív esték Bordás Sándorral
Fotó: Lacza Gergely

Molnár Judit felvezetésében megemlítette, hogy nagyon érzékeny és nehéz téma a mostani, de a világ ma már nyitott, s nekünk erről pedig beszélni kell, mert úgy érezzük, hogy a gyermekeink vannak veszélyben.

konzervativ-estek-bordas-sandorral-02
Konzervatív esték Bordás Sándorral
Fotó:  Lacza Gergely

Az est vezértémája a fundamentalista gender propaganda volt, s ez manapság már nemcsak a Nyugat problémája, hangsúlyozta Kolek Zsolt, akinek első kérdése arra vonatkozott, hogy melyek azok a számunkra fontos értékek, amelyeket e tekintetben meg kell védenünk, és amelyek leginkább veszélyben vannak, vagy nem érezzük őket biztonságban. Mi az a normalitás, amihez ragaszkodunk? Az abnormalitás és a normalitás kérdése nagyon összetett, mondta válaszában a szakpszichológus, hiszen ez koronként és kultúránként eltérő, mert ami bizonyos szempontok alapján nálunk abnormalitásnak számít, az elképzelhető, hogy más kultúrában nem az, és ha koronként nézzük, akkor óriási különbségek vannak ennek meghatározásában.

Úgy tartották, hogy ami beletartozik a nagy átlag viselkedés sémáiba, azt fogadjuk el normálisnak és ami ezen kívül van, azt nem.

Az abnormalitással nem tudtak mit kezdeni, és drasztikus módszerekkel nyúltak hozzájuk (pl. vasra verték őket, az antiszociális eseteket pedig börtönbe zárták). Az elmebetegség együtt jár a téves eszmékkel, mondta Bordás. Ma már azonban a pszichiátria megváltozott az ötven évvel ezelőttihez képest. Ha valakit mondjuk krízishelyzet miatt pszichiátriára visznek, az tíz napig van bent. Régebben egy ilyen illető nem biztos, hogy 3-4 hónapon belül kikerült volna onnan, hangsúlyozta a szakpszichológus, majd hozzátette:

Ma is azt látjuk, hogy a társadalmak az abnormális viselkedés ellen tiltakoznak, azaz kirekesztik. (...) Ami a transzszexualitást illet, úgy látom, hogy erre a közoktatás még egyáltalán nem készült fel. Ennek két vetülete van: az egyik az óriási medializációs folyamat. Körülbelül húsz éve voltam kint Amerikában, és már akkor látta az ember, hogy ez a társadalom beteg. Amikor a férfi és a nő között a szexbeszéd megváltozik, és különböző más érdekek játszanak szerepet a kapcsolatban vagy egyéb területeken és csak a pénz számít, akkor ott az érzelmek, az empátia, tehát az érzelmi intelligencia teljesen háttérbe szorul. Ennek hatására beindult egy olyan vonal, amelyet a balliberális politika a vállára vett, és behozta egészen hozzánk”

Ehhez a gondolathoz csatlakozva a következő kérdés arra kereste a választ, hogy milyen módon lehet az ifjabb nemzedékek felé ezt a behatást mérsékelni vagy leginkább kivédeni. Vajon melyik területnek van ebben a legnagyobb felelőssége? A családnak, az oktatásnak, a médiának? A szakma manapság nyolc szocializációs közvetítőt tart nyilván. Nem mindegy ugyanis, hogy a társadalmi értékeket és szabályokat, amelyeket elsajátít a gyerek, milyen közvetítőn keresztül tanulja meg. Ezekbe természetesen beletartoznak az előbb felsoroltak is, reflektált a kérdésre az est vendége. Elsődleges a család és ott dől el szinte minden. A woke irányzat nem véletlenül akarja szétverni a családi rendszereket, az Isten, haza, család hármast nagyon keményen szét akarja szedni, húzta alá a pszichológus.

konzervativ-estek-bordas-sandorral-08
Konzervatív esték Bordás Sándorral
Fotó:  Lacza Gergely
Minden, ami hagyományos, ami érték, mindenbe, ami a férfi-nő kapcsolatra épült (házasság, gyerekek), beleköt és tudatosan szét akarja zúzni és a férfi-nő kapcsolatot is teljes mértékben meg akarja bontani. Az elgyengült családok esetében (ahol a családi rendszer nem úgy működik, ahogy kellene) meg is találja a maga helyét és követőit”,

szögezte le Bordás. A család után az iskola és a pedagógus személyisége az, amelynek a jelentősége óriási, véli a meghívott, aki úgy gondolja, hogy a pedagógusok jelenlegi tekintélye, hitelessége nálunk és Nyugaton is (különösen a nagyvárosokban) egy tudatos lerombolás áldozata lett, a pedagógus már nem funkcionál olyan markánsan mint modell és értékközvetítő. Ha régebben egy állásinterjúra jelentkezett valaki, csak az IQ-ját nézték, szerencsére az utóbbi 25 évben már az EQ-t, azaz az értelmi intelligenciát is vizsgálják, és ez is feltétele annak, hogy valaki bekerülhet-e egy adott munkahelyre.

Az óvónőnek és a tanítónak óriási szerepe van a szocializációban, de középiskolai szinten már azt látjuk, hogy a kortárs csoportok a szekunder szociális ágensek, tehát a másodlagos közvetítők, és ezek véleménye gyakran lehet téves akár a drog, vagy a szexualitás vonatkozásában, de ha a csoport vezéregyénisége téves dolgot állít, akkor is őt követik majd a többiek, mert ő a vezéregyéniség, nyomatékosított a szakember.

Az influenszerek és celebek világában láthatjuk, hogy mennyire műveltek ezek az emberek és sok esetben milyen butaságokat terjesztenek, amely gondolatok termő talajra pottyanva sajnos virágozni kezdenek, folytatta gondolatát a meghívott, aki ennek kapcsán rátért a következő szocializációs közvetítőre, a médiára, amelynek szerepe napjainkban hatalmas, a szülő ugyanis nem tud minden pillanatban a gyermeke mellett lenni és figyelni, hogy milyen mediális tartalmat fogyaszt.

Nagyon fontos a közös élmény, hogy a gyerekek, a szülők, s akár a nagyszülők együtt éljenek át közös élményeket, ami jöhet akár a médiából is, mert azt meg tudják közösen beszélni. Azonban ha a gyerek egyedül van otthon vagy órákra bezárkózik a mobiljával és nem ellenőrzi senki, és a saját világába beburkolózva nézi a felnőtt tartalmakat vagy egyéb filmeket, annak nagyon súlyos következménye lehet, szögezte le a pszichológus.
Missing médiaelem.

Ennek rengeteg következménye van ma is, s amikor ezek a gyerekek felnőtté válnak, a viselkedésükben, párkapcsolataikban, szexualitásukban tünetként mind felszínre jönnek ezek a hatások. A felmérések alapján a serdülők esetében a média lett az elsődleges közvetítő és a média ilyen szempontból nincs ellenőrizve, figyelmeztetett Bordás Sándor. Hosszú idő kell ahhoz, hogy kikristályosodjon az egyén számára, mi az, ami igazi értéket közvetít és mi a talmi, a téves információ. Fontos, hogy ne legyen az ember mindenevő, ugyanis gyakran előfordul, hogy egy adott dologról teljesen ellentétes módon beszélnek különböző médiumok. Melyiket higgyem el? Ez egy belső konfliktust okozhat, rosszabb esetben egy hasadást vagy skizofrén helyzetet. Emiatt nagyon veszélyes ez az óvodás korban, utalt a szakpszichológus a Meseország mindenkié című nagy vihart kavart könyvre, amelynek szerzői, Bordás szerint, már az óvodások számára meghatároznak egy olyan szexuális programot, amely azt jelenti, hogy a homoszexualitás fontos folyamat.

Ezeknek az embereknek, akik ezt a könyvet írták, a fejlődéslélektanról halvány »gőzük« nincs. Én analitikusan orientált terápiát folytattam, és a mai napig is ezt csinálom. Ez azt jelenti, hogy valamilyen tünetet valamilyen trauma okoz, és meg kell találni azt a traumát, ami a tünetet okozza. Ezt ha az ember kifejti, feltárja, akkor többnyire megszűnik a tünet. Na most már eleve egy 4-5 éves gyerekbe ültessünk el kérdést, egy belső konfliktust, ami serdülőkorban még duplán felszínre jön?”

– tette fel a költői kérdést a szakpszichológus. Erre van egy mostanában divatos kifejezés, ezt hívják érzékenyítésnek, reagált az előbbi mondatokra a műsorvezető. Nem szeretem ezt a szót, de természetesen hallottam már én is, több esetben, csatlakozott a gondolathoz az est vendége, majd kifejtette, hogy egy 5-6 éves gyermek abban az időszakban van, amikor különféle szerepeket próbál, és épp emiatt veszélyes ez az egész. Az egész folyamat lényegében majd a serdülőkorban dől el.

Ha a gyermek egy ilyen programmal 5-6 éves korban determinált, akkor ez egy belső konfliktust indít el már serdülőkorban, amivel meg kell küzdeni, és nem biztos, hogy erre képes lesz, és az egész attól is függ, hogy milyen csoportba kerül, és a média mit fog neki mondani. (…) Ezért is nagyon fontos az, hogy a szülő is és a pedagógus is tudja azt, hogy egy olyan könyvet mint a Meseország mindenkié, nem ad a gyerek kezébe.”
konzervativ-estek-bordas-sandorral-06
Konzervatív esték Bordás Sándorral
Fotó:  Lacza Gergely

A woke másik ellensége a nemzeti identitás, véli Bordás. A 90-es években egy száz órás zárt csoportos tréningprogram kíséretében véleményformálók körében végigvittek egy játékot az egész Kárpát-medence magyarlakta tájain és az anyaországban, melynek lényege az volt, hogy tíz cetlire azt kellett ráírniuk a jelenlévőknek, hogy mi határozza meg legjobban az identitásukat, azaz hogy kik is ők.

Ki vagyok én először, ki vagyok én másodszor, harmadszor, negyedszer, és így tovább tízig. Ebben természetesen benne vannak különböző szerepek. Anya vagyok, apa vagyok, magyar vagyok, tanár vagyok, apám fia vagyok stb. Attól függ, kinek mi a fontos, és melyik identitásrész a legfontosabb. A következő instrukció úgy hangzott, hogy amelyik identitás a számára legkevésbé fontos, azt gyűrje össze és dobja ki. Aztán a következőt, az az után következőt is, és ez így ment egészen az utolsó háromig, amelyeket mindenki megtartott. A Felvidéken és az elszakított területeken sehol sem dobták el az identitásukat, vagyis megőrizték az utolsó három cetli között. Magyarországon általában fel sem írták, hogy »magyar vagyok«, hiszen ott ez annyira természetes. A woke-nak viszont megvannak a saját kódjai arra, hogyan lehet identitást formálni, és ha mi nem vagyunk elég erősek, akkor a mi saját nyelvi kódjainkat kiszorítja.”,

mutatott rá a szakpszichológus. Nyugaton a woke emberei már nemcsak a politikába és a közéletbe, hanem az igazságszolgáltatásba is beszivárognak, melynek célja, hogy jogilag is legitimizálják az elveiket, hangsúlyozta Bordás.

Szokták mondani, hogy van a felvilágosodás három jelszava, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség. Az utóbbit sikerült a náciknak, az egyenlőséget a kommunistáknak, a szabadságot pedig a woke-nak tönkretenni. Mi marad nekünk, akik próbálunk még józan ésszel gondolkodni? Az LMBTQ mozgalmak az EU-ban pozitív diszkriminációban részesülnek, vagy legalábbis erre számos jel mutat, de a bevándorlók egészen biztosan. Ellenben az őshonos közösségekre (mint amilyenek például mi, felvidéki magyarok vagyunk) integrációs kérdésként tekint az Európai Unió, és azt mondják, hogy a tagállamok oldják meg a problémáikat, hiszen ők már be vannak illeszkedve, és nincs is ezzel semmi gond. Mi, felvidéki magyarok nem biztos, hogy ezt így érezzük. Hogyan alakult ez ki, és ez így is marad mindörökké?”,

tette fel kérdését Kolek Zsolt több százezer felvidéki magyar nevében is.

konzervativ-estek-bordas-sandorral-01
Konzervatív esték Bordás Sándorral
Fotó:  Lacza Gergely
Én mindig azt mondom, hogy magunknak kell megoldanunk a problémáinkat, nem másnak, és ezt is nekünk kell megoldani. A 90-es évek illúziói azzal kapcsolatban, hogy ezt majd az EU megoldja, ha belépünk, már szétestek minden józanul gondolkodó ember fejében”,

fejtette ki Bordás. Ami a woke és az LMBTQ előretörését illeti, a szakpszichológus elmondta, hogy szaktanácsadásokat folytatva szinte csak olyan homoszexuálisokkal találkozott, akik maguk is szégyellik a pride-ok létrejöttét, és teljes mértékben elhatárolódnak tőle, mert valahogy ők is úgy fogják fel, hogy ez egy nagyon komoly aberráció.

A jelenségnek azonban olyan nagy medializációja van, hogy lassan az ember már heteroként is úgy érzi, hogy nem kellene nekem is átállni a másik oldalra, mert már rossz itt lenni, hiszen annyira próbálnak befolyásolni bennünket a woke, a gender propagandán és mindenen keresztül?”,

fogalmazta meg a költői kérdést Bordás Sándor.

konzervativ-estek-bordas-sandorral-07
Konzervatív esték Bordás Sándorral
Fotó:  Lacza Gergely

A mintakövetést érintve itt üzennek valamit, amibe a baloldali ideológiákat is belemossák, és már „népszerű” odamenni, így feltételezhetően a pride-on sem csak homoszexuális emberek vonulnak fel, sőt, bizonyos politikai körökben már kötelező ott lenni, mondták ki a megállapítást az est szereplői egymást kiegészítve. Az is elképzelhető, hogy Nyugaton a magukat konzervatívnak mondók már bevették az értékeik közé, tette hozzá Kolek Zsolt.

A magyarországi USA-nagykövet pedig elöl viszi a zászlót a pride-okon, hogy példát is mondjunk, ami számomra nagyon komoly atrocitás”,

fejtette ki a pszichológus.

Nekünk, felvidéki magyaroknak és a többi határon kívüli magyarnak, de még az anyaországiaknak is van egy szerzett traumánk, ez pedig nem más, mint a Trianon-trauma, az az örökség, hogy együtt kell élnünk ezzel a kisebbségi helyzettel most már több mint 100 éve, hangsúlyozta Kolek Zsolt.

Mi mindannyian sebzettek vagyunk. Hogy kell így élni, hogyan lehet így élni? Vajon lehetséges-e ebből a traumából kilépni?”,

tette fel az est utolsó kérdéseit a moderátor.

konzervativ-estek-bordas-sandorral-05
Konzervatív esték Bordás Sándorral
Fotó:  Lacza Gergely
2020-ban, Trianon 100. évfordulóján jelent meg könyvem, a Magyar kultúra történelmi traumái, amelyben próbáltam felvázolni a mai pszichológia rendelkezésére álló módszerek alapján, hogy hogyan lehetne feldolgozni traumáinkat. Egyik ezzel kapcsolatos vesszőparipám a feltárás.”

Már évekkel Trianon előtt megjelent a cseh és a román tőke Magyarországon, a bankokat kisajátítják, és az akkori magyar, lecsúszó arisztokrácia ezt zsebre tett kézzel nézte. Az már egy másik kérdés, hogy ennek a döntésnek elszenvedői vagyunk, és ez a magyarságnak generációs traumát okozott, ami 100 év múltán is markánsan jelen van és kimutatható a magyar társadalomban, fogalmazta meg Bordás, aki szerint akárhonnan is nézzük, ezzel óriási veszteség érte a magyarságot. Történész kollégáival kutatásba kezdett, de előtte közösen meghatározták a magyar kultúratörténet traumatikus időszakait. Hat területet vettek górcső alá: a tatárjárást, a török hódoltság korát, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korát, Trianont, a kommunista diktatúra időszakát és külön 1956-ot. A kutatás három évig tartott, melynek során Magyarországon és az elszakított területeken kérdőívekkel és interjúk segítségével próbálták feltárni, hogy a megkérdezettek szerint mi is történt akkor, és hogyan emlékeznek rá vissza az emberek. Sok interjú készült polgármesterekkel, közjegyzőkkel, iskolaigazgatókkal. Bordás Sándor példaként a móri borvidéket említette.

Mi történik 1920-ban? 10 százalékkal megnő Magyarországon az öngyilkosság. A móri borvidéken ki kellett vágni a szőlőt, mert nem tudták eladni a boraikat, a trianoni döntés hatására ugyanis – ahová szállították a bort – Felvidék, Erdély stb. már külföldnek számított és emiatt, továbbá a magas vámok miatt elveszítették a piacot. Ha jobban utánanéz az ember, akkor rájön arra, hogy Trianonnak gazdasági vetülete is rengeteg volt, ami szocializációs folyamatok által tovább él a gyermekekben, az unokákban, dédunokákban. Ha valaki beszélgetne például Csókakő polgármesterével, akkor megtapasztalhatná, hogy az illető úgy meséli a százados történeteket, mintha ott lett volna, mert a szocializációs folyamatok és a kollektív emlékezet ilyen szinten megy tovább”,

mesélte a pszichológus. Ha tetszik, ha nem, ezt visszük tovább magunkkal, ami traumatizálta az őseinket, az itt van velünk. Bordás Sándor azt javasolta, hogy minden ilyen esetet fel kell tárni, amire vannak különböző módszerek. Középiskolásoknál és egyetemistáknál borzalmas feszültségek jöttek a felszínre a csoportokban. A feltárás csak akkor lehet elég a feloldozáshoz, ha minden egyes esetnél le tudjuk tisztázni mi történt, és ki tudjuk mondani azt a fájdalmat, azt a traumatrikus élményt, amit nem az adott egyén, hanem például a nagyapja élt át.

Eközben a magyar társadalom máig tabuként tekint Trianonra, így még nehezebb a feltárás, foglalta össze a témát a pszichológus, aki szerint a traumákról, így Trianonról is beszélni kell, de így van ez 1956-tal, illetve a második világháború utáni évekkel is. Mivel a magyar nemzet individualista, így nehezen tudta elviselni a kollektivizmust, vagyis a szocialista diktatúrát, így a szocializmus évei alatt is a világelsők maradtak, ami az öngyilkosságokat illeti. Ez csak a rendszerváltozás után változott meg, jelenleg a 18. helyen állunk, ami még mindig nem túl jó eredmény, de mindenképpen rámutat arra, hogy minél szabadabb egy nemzet, az az egyének lélektanát vizsgálva is pozitívabban csapódik le,

összegezte Bordás Sándor, aki a beszélgetést követően az érdeklődők kérdéseire is válaszolt.

konzervativ-estek-bordas-sandorral-01
Galéria
+8 kép a galériában

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.