2022. október 15., 07:44

Magyar szemmel: mi a tétje az önkormányzati választásoknak?

Választási körképünk második részében utánajárunk, magyar szempontból mi a tétje az önkormányzati testületi helyekért és a polgármesteri székekért zajló versenyfutásnak. Összefoglaljuk, milyen esélyekkel fut neki a választási küzdelemnek a Szövetség a dél-szlovákiai régiókban.

választás, szavazás
Illusztrációs felvétel
Fotó: Rózsár Vince

Október 29-én első ízben rendezik egy időben a megyei és az önkormányzati választásokat. Lapunk múlt heti számában a megyei választások megváltozott lebonyolításáról, a magyar közösség számára az új szabályokból adódó kihívásokról és lehetőségekről olvashattak. Tokár Géza politikai elemzőt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársát ezúttal az önkormányzati választások tétjéről és esélyeiről kérdeztük.

Az önkormányzatok döntenek a magyar iskolákról és a kultúráról

A polgármesterek és a képviselő-testületek alapvető ügyekre vannak hatással, amelyek a települések mindennapi ügyeit érintik, de vannak ennek a magyar közösséget érintő vonzatai is, húzza alá Tokár.

Nagyon nem mindegy, hogy egy önkormányzat mennyire törődik az oktatási intézményekkel, törekszik-e arra, hogy magyar nyelvű feliratokat jelenítsen meg, és többnyelvűen kommunikáljon. Leginkább a kultúra és az oktatásügy miatt fontos, hogy van-e magyar helyi képviselet, s az erős-e, hangsúlyozza a Fórum Intézet munkatársa.

Tokár Géza szerint, bár a szlovákiai politikát jellemző végeláthatatlan konfliktusok minden bizonnyal fokozzák a választók körében az apátiát, az önkormányzati választásokon való részvételtől mindez nem fogja nagyobb számban visszatartani az embereket. Helyi szinten nem valamilyen elvont, politikai pártok közötti vetélkedésről van szó, hanem személyek versenyeznek, hangsúlyozza Tokár, aki szerint alacsonyabb részvétel azokon a kisebb településeken várható, ahol egyetlen jelölt indul a polgármesteri székért.

Van, ahol lefutott a verseny, máshol éles a vetélkedés

Az önkormányzati választások sajátossága, hogy településenként rendkívül eltérő lehet a kiindulási pont, hiszen van, ahol vagy eleve nincs verseny, vagy lefutottnak számít, míg máshol éles vetélkedés zajlik a jelöltek között. Különös jelentősége van az önkormányzati választásoknak a peremterületeken, ahol gyors ütemben asszimilálódik a magyar közösség, emeli ki Tokár.

Szintén kiemelt figyelem irányul a felvidéki magyarság által nagyobb számban lakott városokra – ezek némelyikében idén is magyar–magyar versenyfutásra lehet számítani.

Ilyen település Dunaszerdahely, ahol az MKP rendre sikeresen szerepelt, s most ezt várják a Szövetségtől is. Komáromban viszont az utóbbi választásokon a függetlenek tudtak győzni, október 29-e tétje, mennyire eredményesen tud szerepelni a városban a most már egységes magyar párt, teszi hozzá Tokár.

A Szövetség a régiókban beágyazott párt marad

Az elemző szerint Szlovákiában – akár Magyarországgal összevetve –, az előző önkormányzati voksolásokon különösen szembeötlő jelenség volt a függetlenek előretörése. A kiépített helyi struktúrákkal rendelkező pártok – ilyenek voltak a Smer-SD és a KDH mellett a Szövetség elődpártjai, az MKP és utóbb a Híd is, szintén rendre jól szerepeltek. Az idei önkormányzati választásokon a Szövetség elsődleges célja az elődpártok által megszerzett pozíciók megtartása lehet, vélekedik a Fórum Intézet munkatársa, aki szerint megjósolható, hogy október 29-ét követően a Szövetség régiós szinten továbbra is beágyazott, erős párt marad.

Tokár azonban hozzáteszi, ha a magyar párt, ahogy az várható, jól szerepel, és országosan a negyedik-ötödik legtöbb polgármesteri helyet szerzi meg, mindez nem jelentkezik automatikusan a Szövetség országos támogatottságán.

Vagyis az elemző szerint az önkormányzati sikerek lendületbe hozhatják a pártot, de egy parlamenti választás újabb, más természetű kihívást jelent majd.

tokár
Tokár Géza: Leginkább a kultúra és az oktatásügy miatt fontos, hogy van-e magyar helyi képviselet, s az erős-e
Fotó:  ma7
Mintegy nyolcvan településen már biztos befutó a Szövetség

A Szövetség jó szereplését az október 29-i választásokon előrevetíti, hogy a párt a legtöbb magyarlakta településen vagy önálló jelöltet állít, vagy felsorakozik a magyar közösség érdekeivel azonosuló helyben beágyazott jelölt mögé.

Közel nyolcvan településen a Szövetség jelöltje egyedüliként méreti meg magát a polgármesteri székért, vagyis ezekben a községekben biztos befutónak számít a magyar párt.

Mindez előre elkönyvelhető eredmény, de egyszersmind kihívás is a párt számára, hogy ne kényelmesedjenek el a választók, hiszen hiába az önkormányzati siker, ha az egy időben rendezett megyei választásokról hiányozni fognak a szavazók.

A dél-szlovákiai nagyvárosokban is jelen van a Szövetség

Ha széttekintünk az országban, azt látjuk, hogy a Szövetség jelöltjei zömmel a máig magyar jellegű településeken indulnak, de a magyar érdekképviselet jelen van a mára már szórványterületnek számító dél-szlovákiai nagyvárosokban is.

Pozsonyban nagy siker lenne a Szövetség számára, ha Pék Zoltán, Pozsonypüspöki városrész polgármestere a magyar párt támogatásával október 29-én újrázni tudna.

Kassán a Szövetség Jaroslav Polaček jelenlegi főpolgármestert támogatja, aki mögött széles, nyolcpárti koalíció sorakozott fel. A magyar párt a 41 tagú városi önkormányzatba a koalíciós megállapodás alapján 7 képviselőt jelölhet, illetőleg Kassa-Dél városrészben Múdry Péter személyében polgármesterjelöltet is állít.

Mátyusföldi mérkőzések

Az intenzív betelepülésnek köszönhetően mára már szintén a szórványterületnek számító Szencen a Szövetség tíz képviselőjelöltet indít, együttműködve egy civil szervezettel. A Szenci járásban három településen indít önállóan polgármesterjelöltet a magyar párt, több helyen, beleértve a járási székhelyet, független jelöltek mögé sorakozott fel.

A Galántai járásban tizennégy polgármesterjelöltje van a Szövetségnek, a párt színeiben a helyi testületekbe összesen 150-en aspirálnak.

Galántán a magyar párt a függetlenként induló Kolek Péter mögé sorakozott fel, a járás másik magyarlakta városában, Diószegen a Szövetség a szintén függetlenként induló Krommer Gábort támogatja.

Biztosan erős marad a magyar képviselet a Vágsellyei járás falvaiban: a Szövetség hivatalban lévő polgármestereinek, Jakócs Krisztinának (Deáki), Agócs Kőrösi Ildikónak (Pered) és Restár Jánosnak (Vágfarkasd) nincs ellenjelöltje. A lefutott mérkőzések miatt itt különösen nehéz lehet a mozgósítás, pedig a megyei versenyfutás igencsak élesnek ígérkezik. A járásban összesen öt polgármesterjelöltje és 64 képviselőjelöltje van a magyar pártnak.

Csallóközi esélyek

A Szövetség egyik legerősebb bástyájának számító Dunaszerdahelyi járásban negyvenkét polgármesterjelöltet állított a párt, a helyi testületekbe pedig 358-an pályáznak a magyar párt színeiben. A járás kilenc településén már biztosan a Szövetség adja majd a polgármestert, hiszen a párt aspiránsai egyedüli jelöltként indulnak.

A Szövetség Dunaszerdahelyen Hájos Zoltánt támogatja, aki már tizenhárom éve vezeti a várost. Hájosnak október 29-én független jelöltekkel kell megmérkőznie, az előzetes várakozások szerint jó esélye van az ismétlésre.

Somorján és Bősön is a Szövetség adja a hivatalban lévő polgármestert: Orosz Csaba és Fenes Iván is jó eséllyel száll harcba tisztsége megőrzéséért. A járás negyedik városi rangú településén, Nagymegyeren a Szövetséget alkotó platformoknak nem sikerült megegyezésre jutniuk, ezért a párt nem állított jelölteket. Az előzetes várakozások szerint a helyben beágyazott, független jelöltként induló Soóky Mariánnak komoly esélye van legyőzni a hivatalban lévő megosztó, konfliktusos városvezetőként megismert Holényi Gergőt.

Komáromi versenyfutás

A Szövetségnek a Komáromi járásban 26 polgármesterjelöltje van, közülük hétnek nincs ellenjelöltje. További négy helyen a párt értékrendjével azonosuló független polgármesterjelöltek mögé sorakozik fel a Szövetség, a párt a járás településein összesen 244 képviselőjelöltet indít.

Komáromban a négy évvel korábbihoz képest jóval szorosabbnak ígérkezik a versenyfutás. Bauer Ildikó, a Szövetség polgármesterjelöltje lendületes kampányt folytat, és eséllyel mérkőzik meg a városvezetői székért a hivatalban lévő független Keszegh Bélával. Gútán a Szövetség színeiben a regnáló polgármester, Horváth Árpád indul.

A várost ciklusok óta irányító Horváth független jelöltekkel mérkőzik meg, és ezúttal is komoly esélye van a győzelemre. A már szlovák többségű Ógyallán a Szövetség színeiben Basternák Ildikó méreti meg magát, Naszvadon a hivatalban lévő városvezető, Molnár Zoltán indul a magyar párt jelöltjeként.

Biztos befutók és kihívók

Az Érsekújvári járásban a Szövetség 19 önálló polgármesterjelöltet indít, közülük nyolcan már biztosan befutók.

Érsekújvárott a hivatalban lévő polgármesterrel, Klein Ottokárral a magyar pártok az előző években jó együttműködést alakítottak ki, október 29-én a Szövetség is felsorakozik mögé.

A régió másik városában, Párkányban a magyar párt nem állított polgármesterjelöltet. A Nyirai járásban, az erősen szórványosodó zoboralji régióban két településen indít polgármesterjelöltet a Szövetség.

A Lévai járásban a Szövetségnek 26 polgármesterjelöltje van, a párt színeiben a helyi testületekbe 220-an pályáznak. Zselízen a Szövetség a hivatalban lévő független polgármestert, Juhász Andrást támogatja. Ipolyságon a magyar párt jelöltjeként Zachar Pál mérkőzik meg a városvezetői szék megszerzéséért.

A Nagykürtösi járásban 28 település polgármesteri székéért szállnak versenybe a Szövetség jelöltjei, közülük nyolcan egyedüli indulóként. A Losonci járásban két biztos polgármesteri székkel számolhat a magyar párt, a régió településein összesen 12 polgármesterjelöltet indít.

Füleken a várost 2014 óta irányító Agócs Attila indul a Szövetség színeiben, október 29-én is ő a választás esélyese.

A Szövetségnek a választásokat követően már biztosan lesz 12 polgármestere a Rimaszombati és hat a Nagyrőcei járásból. Előbbiben összesen 51, utóbbiban pedig 15 polgármesterjelöltet állított a magyar párt. Rimaszombatban a magyar jelöltek az Alternatíva 2022 Mozgalom listáján indulnak. Tornalja városának mindenképpen új polgármestere lesz, hiszen a várost 12 éven át vezető Szögedi Anna már nem indul újra a tisztségért. A Szövetség Győrfi Erikát, a város jelenlegi főellenőrét támogatja.

A Rozsnyói járásban a Szövetség 20 polgármesterjelöltet indít, a járási székhelyen a pártnak nincsenek jelöltjei. A Kassa-környéki járásban három polgármesteri székkel már biztosan számolhat a Szövetség, a régió településein összesen 16 polgármesterjelölt méreti meg magát a párt színeiben. Szepsiben a Szövetség jelöltjeként Csala János lesz a hivatalban lévő városvezető kihívója.

A Nagymihályi járásban összesen tizenkét település polgármesteri székéért indulnak a magyar párt jelöltjei. Nagykaposon a Szövetség jelöltjeként Kiss Kolos mérkőzik meg a hivatalban lévő polgármesterjelölttel. A Tőketerebesi járásban a magyar pártnak 28 polgármesterjelöltje van, közülük kilencen már biztosan befutók.

Királyhelmecen a hivatalban lévő városvezető, Pataky Károly indul a Szövetség jelöltjeként.

Megjelent a Magyar7 2022/41. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.