Pódafa

Podafa
magyar lakosság 1910
100%
205
magyar lakosság 1921
98%
214
Tszf. magasság: 115 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 92901
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: kisközség

A Kisalföldön, a Felső-Csallóköz középső részén, található, Dunaszerdahelytől 3 km-re délkeletre, a Padány felé vezető út mentén. A község központi részét alkotja, teljesen egybeépült Csenkeszfával és Lidértejeddel, itt található a községi hivatal is.

Közigazgatás

1940-ig önálló kisközség, azóta Pódatejed község három településrészének és kataszteri területének egyike. Területe (1,86 km²), a községterület 30,9 %-át alkotja. 1921-hez képest területe 20,2 %-al csökkent (2,33 km²-ről) Zöldfa területének Dunaszerdahelyhez csatolásával (1957). 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Dunaszerdahelyi járáshoz.

Népesség

1921-ben 219, 1939-ben 264, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 2011-ben 285-en éltek itt, a község lakosságának 32,5 %-a.

Történelem

A Dunaszerdahely közelében épült község nevével először egy 1332-ből származó oklevélben találkozunk Poda Ety alakban. További megjelenési formái: 1455-ben Podafalwa nobilium de Poda-ethe, 1773-ban Pódafa, 1940-ben Pódatejed, 1948-ban Povoda. 1455-ben V. László király a helységet a Poda-Etheieknek adományozta, s a Póda család birtokában volt egészen a 18. század végéig, amint ezt egy 1787-ből származó oklevél is bizonyítja. Későbbi birtokviszonyait, nemesi birtokosait nem ismerjük. Az 1828-as Nagy Lajos-féle összeírásban 19 házzal és 140 lakossal szerepel. A 20. század elején gőzmalom működött a faluban a dunaszerdahelyi gőzmalom-részvénytársaság tulajdonában. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta, majd 1938. november 2-tól, az I. bécsi döntés értelmében ismét Magyarországhoz tartozott. 1940-ben Pódatejed néven egyesítették Lidértejeddel és Csenkeszfával.

Mai jelentősége

Ld. Pódatejed