2023. március 11., 19:04

Gömör-Nógrádi Összetartozás Napja - KÉPEKKEL

Több mint három év után tartották meg újra a Gömör-Nógrádi Összetartozás napját, amelynek ezúttal Rimaszombat adott otthont péntek este.

Gömör-Nógrádi Összetartozás Napja kultúrműsor
Fotó: Virsinszky Tamás/ma7.sk

A gömöri és nógrádi régiót összekovácsoló rendezvény célja, hogy a térség közéletét érintő mérlegvonás és jövőképalkotás mellett bemutathassa a közönségnek a két régió olyan csoportjait, együtteseit, amelyek az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a kultúra terén.

Az idei kultúrműsor a Fülekkovácsi Csemadok Alapszervezete és a Mezei Csokor Énekkar: „Cserebogár, sárga cserebogár” c. szerkesztett irodalmi műsorával vette kezdetét, amely Petőfi Sándorról emlékezett meg születésének 200. évfordulója kapcsán, valamint a költő 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban vállalt szerepét boncolgatta.

Az ünnepélyes alkalmon Kovács Magdaléna, az est háziasszonya elsőként Halász Attilát szólította a színpadra. Rimaszombat alpolgármestere és a Szövetség járási elnöke elmondta, hogy a Tompa Mihály Központ, a Gömöri Ifjúsági Csoport, a Via Nova ICS, a Baráti Körök, a Femaro, a Purt és a Szövetség párt idén hatodik alkalommal rendezi meg a Gömör-Nógrádi Összetartozás Napját, amelynek nem titkolt célja az itt élő magyarság egybekovácsolása, összetartása, térségben való együttműködése.

Halász Attila, Rimaszombat alpolgármestere és a Szövetség járási elnöke
Példaértékűnek tartom, hogy a járásunkban a három elődpárt elsőként találta meg a közös hangot és azóta is sikeres az együttműködés. Az összefogás meghozta a gyümölcsét, hisz a mi járásunk adja a legtöbb polgármestert és helyi képviselőt a Szövetség színeiben. A megyei választásokon járásunk maximális sikert ért el, 5 jelöltünkből mind az öt megyei képviselő lett. Sikerült kiharcolnunk, hogy lett megyei alelnökünk Juhász Péter személyében, és egy frissen kinevezett befektetésekért felelős megyei elnöki megbízott Cziprusz Zoltán személyében

– mutatott rá Halász, hangsúlyozva, hogy a jó szereplésre a szeptemberi előrehozott választások során is szükség lesz, hogy erős képviselete legyen a régiónak a pozsonyi országgyűlésben.

Marcinkó Zoltán a Szövetség losonci járási elnöke a szerint a nőnaphoz és a március 15-i nemzeti ünnephez is közel eső rendezvény lényegét leginkább a közösség szóval lehetne összefoglalni. "Ezt a szót vagy fogalmat lehet sokan már elcsépeltnek gondoljuk, annyiszor hallottuk, annyiféle kontextusban. Mégis hogyha belegondolunk, ez az a fogalom, ami a legnagyobb hatással van életünkre. Akárcsak a házastársi kapcsolatnál, úgy a közösség építését is magunknál kell elkezdenünk" – mondta.

Gömör és Nógrád falvaira jellemző, hogy erős közösségek alakulnak ki, és ahol erős közösség alakul ki, ott pezsgő kulturális élet van. Ez a közösség erőt képvisel és kézzelfogható eredményeket is produkált már. Gondoljunk csak az önkormányzati választásokra és a 9 megválasztott megyei képviselőre, ami történelmi siker

– tette hozzá Marcinkó Zoltán.

Deák János, a Szövetség nagyrőcei járási elnöke beszédében az otthon fontosságát hangsúlyozta, amely az egyik legbiztosabb pont az életben. Mára sajnos természetessé és szinte alapgondolattá vált a kivándorlás a nehéz gazdasági helyzetben lévő régióból. Szerinte éppen ezért kell lehetőséget adni a fiatoknak a szülőföldön való boldogulásra, s mindent megtenni ennek elősegítésére. A lokális politika az emberekről kell, hogy szóljon, az ő problémáikra kell, hogy keresse a megoldást.

HoryZone zenekar

Beke Beáta a Szövetség Rozsnyói járási elnöke és Kassa megyei képviselője Márai Sándortól és Wass Alberttől vett gondolatok köré építette felszólalását.

Az utóbbi évek kényszernehézségei és az előttünk álló nehéz időszak nemcsak gazdaságilag teszi próbára a családok és közösségek életét, hanem tele van politikai kihívásokkal is. Nekünk gömörieknek igazán nagy gyakorlatunk van benne, hiszen évtizedek óta a túlélésre vagyunk berendezkedve.

Legtöbbször a józan paraszti eszünk volt az, amely átsegített minket nehézségeken, tehát ezt őrizzük meg, és ne kételkedjünk magunkban, ha mások ezt nem értik, nem akarják elfogadni. A másik tulajdonságunk, ami ebben segítségünkre lehet az összekapaszkodásunk. Mert „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”

– mondta Beke Beáta. Mint fogalmazott ennek a kijelentésnek a lényegét 2016-ban, a Palóc Világtalálkozón érezte és értette meg igazán, akkor rajzolódott ki, hogy magyar közösségen belül milyen szűkebb közösséghez tartozik valójában.

Cziprusz Zoltán megyei és városi képviselő, a Szövetség elnökségi tagja évértékelőjében felidézte, hogy utoljára 1148 napja Tornalján tartották meg a Gömör-Nógrádi Összetartozás napját. Az azóta eltelt időszakot összefoglalva kiemelte, hogy a 2020-as választások kudarca után a három elődpárt összeolvadásával megszületett a Szövetség, amelyet hibái ellenére is az egyetlen járható útnak tart a magyar közösség politikai képviseletének biztosítására.

Itt Gömör-Nógrádban egész jól sikerült az egybeolvadás. Az energiát, amit eddig egymás legyőzésére pazaroltunk, most egymás segítésére fordíthattuk. Csupán annyi kellett tennünk, hogy mindenki lépett egyet hátra, hogy utána kettőt léphessünk előre közösen

– közölte Cziprusz, kiemelve, hogy éppen a Rimaszombati járásban tartotta meg első járási konferenciáját a Szövetség.

Cziprusz Zoltán, a Szövetség elnökségi tagja

A 2021-es népszámlálás eredményeire kitérve elmondta, hogy a Rimaszombati járás az egyetlen az országban, ahol nem csökkent, hanem minden tekintetben növekedett a magyarság lélekszáma és arányszáma. Ennek köszönhetően a negyedik helyre lépett elő a magyarlakta járások sorrendjében. Ami pedig Gömört és Nógrádot illeti, itt együttvéve több mint 80 ezres magyar közösségről beszélhetünk, ami Csallóköz után a második legnagyobb magyarlakta természetes régió az országban.

A következőkben Cziprusz is kitért az őszi helyhatósági választásokon elért jó eredményre, s minden egyes megválasztott polgármesternek, megyei és helyi képviselőnek gratulált és jó munkát kívánt. Hangsúlyozta, hogy a szeptemberi parlamenti választásokon dől majd el, hogy mennyit ér az eddig befektetett munka és erőfeszítés, amit az elmúlt években igyekeztek letenni az asztalra. Szerinte csak az a lista fog majd eredményre vezetni, ahol helyesen van felállítva a személyiségek sorrendje és régiók aránya.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke is felhívta rá a figyelmet, hogy a megyei és az önkormányzati választásokon a magyar Szövetség feliratkozott az ország legerősebb pártjai közé.

Itt Gömörben és Nógrádban különösen nagyot léptünk előre. A leadott szavazatok arányában az előző megyei választással összevetve a legnagyobbat az egész országban. A munkát még éppen csak elkezdtük, még félúton sem vagyunk, de már tudjuk, hogy alig hét hónap múlva egy újabb, egy még nagyobb próbatétel vár ránk. Vissza kell szereznünk, amit elveszítettünk. A beleszólási jogot a saját ügyeinkbe”

– hangsúlyozta Forró, kijelentve, hogy mi mindannyian pontosan tudjuk, milyen az, amikor a hangunk nem jut el a pozsonyi parlamentbe. A régi Magyarország egyik legvirágzóbb térsége volt Gömör, mára sajnos ennek csak az emléke maradt. Nyomában meg a kilátástalanság és az elvándorlás.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke

„Mindannyian érezzük, hogy rendkívüli időket élünk. Az éppen csak lecsendesült a világjárvány, majd a szomszédságunkban dúló háború elvette a mindennapok biztonságát. Ebben a zaklatott, nemzedékek óta nem tapasztalt veszélyekkel szembesülő világban kell megállnunk a lábunkon. Azt is tapasztaljuk, hogy a fokozódó válsághelyzetben ismét vannak olyan szlovák politikusok, akik ellenségnek állítják be a magyarságot, beismerve saját tehetetlenségüket, hogy nincs megoldásuk az ország fokozódó gondjaira. Tudják, ha a szlovák gindiplomata felönt a politika garatjára, nekünk magyaroknak éppen a józan eszünk lehet a legfőbb szövetségesünk” – szögezte le Forró Krisztián Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter közelmúltban tett botrányos kijelentéseire utalva. 

A Szövetség elnöke kifejtette, hogy csak a gyenge közösséget lehet megosztani, az erőseket soha. A szlovák pártok három éve is ígértek fűt-fát, az elszámolás a végén gyászosan kevés.

Továbbra is másodrendű állampolgárok vagyunk a szülőföldünkön, megtűrt, és nem államalkotó közösség. Páriák, akiket megfoszthatnak az állampolgárságuktól, ha a szívükre hallgatva a magyar anyaországhoz való kötődést is fontosnak érzik, harmadíziglen is kollektív bűnösök, akiknek a földjét nyolc évtized után is elkobozhatják. Hát ezért ismétlem meg sokadjára, csak magunkra számíthatunk. S ha ez így van, éljünk is vele. Lépjünk tovább a félútról, győzzünk meg minél több embert - a magyar Szövetség értük van.

– zárta beszédét Forró Krisztián. 

Az est utolsó felszólalója Berényi József, a Szövetség MKP-platformjának elnöke volt, aki Gömör és Nógrád egységén túl kitért az egész Kárpát-medencei magyarság összetartozására. Megállapította, hogy napjainkban leginkább a kárpátaljai magyarság van veszélyeztetve, ezért a háború befejezését sürgette. A gömöri és nógrádi összetartozástudat szerinte a közös életérzésnek, a hasonló életkörülményeknek, a gyönyörű környezetnek köszönhető és természetesen a magyar nyelvnek, amely mindnyájunkat összeköt.

Elmondta, hogy igazán szimpatikus számára ez a rendezvény, s végezetül azt kívánta, hogy legyünk mindig többen ezeken az eseményeken, legyünk mindig többen, amikor segíteni kell és legyünk mindig sokan akkor, amikor eljönnek a választások, mert ahogy kijelentette: "Mi a helyi, megyei önkormányzatokban, a parlamentben és az európai parlamentben kívánjuk a céljainkat végrehajtani, nem máshol. Magyarként, és szlovák állampolgárként, mert nekünk ez jutott."

Gömöri Cigányzenekar
Fotó:  Virsinszky Tamás/ma7.sk

A több mint kétórás program során fellépett még a HoryZone együttes, valamint a Harkácsi Asszonykórus. A színvonalas zenei és kultúrműsort a nemrégiben alakult Gömöri Cigányzenekar fellépése zárta, amelynek ebben a formában ez volt első bemutatkozása a nagyközönség előtt. A Gömöri Cigányzenekar első önálló koncertjére majd 2023. március 26-án, vasárnap kerül sor ugyancsak a rimaszombati Városi Művelődési Központban. 

A Gömör-Nógrádi Összetartozás Napjáról a Magyar7 hetilap következő számában is olvashat.

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.