2024. február 12., 19:45

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket

Mária Fáziková, a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem docense, a kivitelező munkacsoport vezetője február 12-én a Tiszti Pavilon dísztermében, jeles vendégek és a régió településeinek polgármesterei előtt mutatta be a  Komáromi járás területfejlesztési tervét, a PHSR-ként emlegetett vaskos dokumentumot. 

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Galéria
+1 kép a galériában
A vendégek is hozzászóltak az elhangzottakhoz
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

A rendezvényen többek között részt vett Branislav Becík, Nyitra megye elnöke és helyettese, Csenger Tibor, továbbá Farkas Iván, a Magyar Szövetség megyei frakciójának vezetője és annak több tagja. Továbbá jelen volt a járást a parlamentben képviselő Zuzana Matejičková és Erik Vlček, illetve Nagy Tamás, a Komáromi Járási Hivatal elöljárója és több városi képviselővel együtt Keszegh Béla, Komárom polgármestere, aki egyben a Komáromi Járás Városai és Falvai Tárulásának (ZMOOK) is az elnöke.

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Keszegh Béla, Komárom polgármestere nyitotta meg a találkozót
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

A mai találkozó előzményeként tavaly szeptemberben Nyitrán ülésezett a Partneri Tanács, ahol döntések születtek a pályázati lehetőségekről és a következő hónapok teendőiről, a pénzeszközök sikeres merítése érdekében. Majd október 18-án került sor a ZMOOK 13. közgyűlésére, melyen a települések képviselői részletes tájékoztatást kaptak az uniós pénzügyi források merítésével, határidejeivel és tennivalóval kapcsolatosan. Akkor a jelenlevők megegyeztek, hogy elkészítik a térség közös fejlesztési tervét.. Arra azért van szükség, mert a fejlesztések kapcsán az illetékes szervek elvárják a közös fejlesztési tervet, amiből az is kiderül, hogy régiós szinten miként kapcsolódnak össze az egyes helyi fejlesztési elképzelése.

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
A vendégek és a ZMOOK tagjai
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Keszegh Béla megnyitója után Mária Fáziková bő fél órás, szlovák nyelvű prezentációja során egyebek mellett  részletezte a vonatkozó törvény által megkövetelt járási területfejlesztési terv kidolgozásának stratégiáját, folyamatát és szerkezetét.

A Komáromi járást javarészt mezőgazdaságból élő, vidéki régiónak nevezte, amely azonban rendelkezik a jelentősebb mértékű városiasodás és fejlesztés előfeltételeivel.

Mint mondta: az elöregedő lakossága nagy része a járási székhelytől elérhető távolságokban, kisebb-nagyobb községekben él, miközben a fiatalok sokasága a jobb megélhetés reményében nagyobb városokba vagy külföldre távozik. Sajnos, itt az ipari ágazat a szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal együtt háttérbe szorul, ezért e téren még bőven akad bepótolnivaló.

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Mária Fáziková nyitrai docens mutatta be a PHSR-t
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Szólt a helyi energiaforrások kihasználásának alacsony hatékonyságáról, a hulladékgazdálkodás hiányosságairól, a térség több irányból történő megközelíthetetlenségéről. Környezetvédelmi szempontból instabilnak nevezte a térséget, ahol nem nevezhető túl jónak a fejlődést befolyásoló partnerek közti együttműködés. Leszögezte: a fejlődés alapfeltétele, kulcsfontosságú tényezője a többirányú együttműködés nemcsak a stratégiai dokumentumok elkészítése során, hanem a különféle projektek gyakorlati megvalósítása alatt is.

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
A Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselői közül is többen jelen voltak
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Fáziková előadása után a vendégek is hozzászólhattak a hallottakhoz.

Például Becík megyeelnök a jelenleginél nagyobb lehetőségeket lát a turizmus fejlesztésében, amit az értékes termálvízforrások is indokolnak.

Matejičková parlamenti képviselő a térség folyóiban és a vízi közlekedésben lát még kiaknázatlan, nagy lehetőségeket, s egyúttal köszönetet mondott a jelen levő Patrik Rumannak, a KOMVaK városi víz- és csatornaművek igazgatójának a járás szerte folytatott-folyó csatornahálózat-építés terén végzett munkájáért. Vlček honatya megígérte, hogy a legfelső törvényhozásban a pártja (Hlas) többi képviselőjével együtt szorgalmazni fogja a regionális gazdasági különbségek kiegyenlítődését. Viliam Kocsis, a komáromi munkahivatal igazgatója pedig a tervezett fejlesztésekkel párosuló munkahelyteremtés és olyan újdonságaik, mint a jelzálog-projekt fontosságát emelte ki. 

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Keszegh Béla Branislav Becík megyefőnökkel
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja a találkozó végén portálunknak hangsúlyozta:

Nyitra megyét észak-dél irányban, gazdasági szempontból kettéválasztja Érsekújvár. Az északi régió, Nyitra központtal sokkal fejlettebb, mint a déli, Duna, Ipoly és Alsó-Garam menti régió. Ahogy a Mária Fáziková által ismertetett anyagban is elhangzott: mivel a déli térség az északinál sokkal elhanyagoltabb, ezért itt sokkal több feladat hárul nemcsak az önkormányzatokra, hanem az államra is. Ugyanis az önkormányzatok által megpályázható összegek csak kis részét képezik az egyes régiók vagy települések fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöknek. A valós megoldást az jelentheti, ha majd délre is jelentős állami beruházások érkeznek“.
A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Erik Vlček a Hlas párt régióbeli parlamenti képviselője
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Az alispán rámutatott: sajnos, a magyarlakta, déli térséget fontos utak sem kötik össze a fejlettebb régióval.

A már régóta tervezgetett R8-as gyorsforgalmi út adhatná meg a térségünk szükséges elérhetőségét, s biztosítaná, hogy ide is érkezzenek sok pénzzel rendelkező, tőkeerős beruházók. Az önkormányzatok ugyanis csak a már adott feltételeken, életkörülményeken javíthatnak némileg, hiszen a Nyitra Megyei Integrált Beruházási Tervezetbe foglalt beruházások a Komáromi járásban is csupán a szolgáltatások nívóemelését eredményezik, s nem párosulnak munkahelyteremtéssel“

– fogalmazott.

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Nyitra megye és Komárom város képviselői is jelen voltak
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Hozzátette: a Nyitra megye területén levő 2. osztályú utak felújítása, korszerűsítése, szintén nagyon fontos, s e téren komoly eredmények mutathatók fel. Ugyanakkor a déli régióra vonatkozó állami feladatok, fejlesztések az utóbbi években nagyon háttérbe szorultak.

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Néhányan a régió polgármesterei közül
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Ez az állítás nemcsak Nyitra megye esetében helytálló, hanem az egész Dunaszerdahely-Komárom-Ipolyság-vonalon, ahol egyre nagyobb különbségek mutatkoznak észak és dél között.

Fáziková anyagában az is elhangzott, hogy nagy mértékben idősödik a társadalom, hiszen főleg a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok a számukra megfelelő munkahelyek és jobb megélhetés reményében külföldre távoznak, esetleg a hazai nagyvárosokban próbálnak elhelyezkedni. Sajnos, megyei szinten egyedül nem tudunk változtatni ezen az áldatlan helyzeten, ehhez állami segítségre van szükségünk. Ezért jó, hogy a mai rendezvényen a térség parlamenti képviselői is jelen voltak, s hallhatták, hogy a nagy változásokat csak elegendő pénzzel lehet megoldani. Segítségükkel, az állami szemlélet megváltoztatásával, kellő anyagi támogatás segítségével a déli leszakadó régiókba (más megyékben is) is be kell vonzani nagyberuházókat, mert a kis összerakó-szerelő üzemekben elsősorban munkásokra, nem pedig felsőfokú végzettségű szakemberekre van szükség“ – folytatta gondolatmenetét.

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
A polgármesterek figyelemmel kísérték az elhangzottakat
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Tudatában van annak, hogy egyetlen választási ciklus alatt nem lehet csodákat művelni, ez hosszú folyamat, de azt mielőbb el kéne kezdeni.

„Például megyei szinten csak mostanában valósulnak meg az előző választási időszakban kitűzött céljaink, amihez előbb a megfelelő tervdokumentációk kidolgozására és a szükséges közbeszerzésekre is szükség volt, miközben nagy figyelemmel követtük a különféle állami és uniós pályázati kiírásokat. Ismétlem: az államtól függ, hogy majd miként tudjuk kiegyenlíteni a regionális különbségeket. Ez más országokban is így van, de ott már lépések történtek a gazdasági kiegyenlítődés érdekében.

Például Magyar- és Lengyelországban is jelentős állami pénzekkel segítik az elmaradottabb, keleti országrészek fejlesztését. Az utóbbiban általam látogatott munkaértekezleteken is elhangzott: az állami és uniós pénzeket 30:70 százalék arányban osztották szét a fejlett és a fejletlenebb térségek között. Szlovákiában is ilyen megoldásra lenne szükség!“

– mondta el végül.  

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Páran a járás polgármesterei közül
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

                    

A fejlődés érdekében állami támogatással kell kiegyenlíteni a regionális különbségeket - KÉPEKKEL
Galéria
+1 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.