Új formában, hatékonyabban

2021. február 22., 20:41
Fábián Gergely

Az év elejétől több megyei fenntartású kulturális-közművelődési szervezetet összevontak Kassa megyében. Ennek keretében jött létre Kassa Megye Kulturális Központja, amelynek igazgatója, Kupec Mihály úgy véli, a változásnak köszönhetően sokkal hatékonyabban tudnak majd dolgozni.

Kassa Megye Kulturális Központja (CKKK) a szepsi székhelyű Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ (KcÚBaR) és a magyarbődi Abaúji Kulturális Központ összevonásával jött létre. A KcÚBaR 2009-ben alakult, 2015 óta megyei hatáskörrel rendelkező közművelődési intézményként működött. Feladatai közé tartozott egyebek között a dokumentációs tevékenység, a szakmai tanácsadás, illetve a módszertani és az információs segítségnyújtás, az amatőr művészeti tevékenységet folytató személyek és csoportok nyilvántartása, valamint a hagyományos népi kultúra értékei megőrzésének koordinálása.

2019-ben napvilágot látott a megye 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó kultúrafejlesztési koncepciója, amely a kulturális szervezetek igazgatásának és üzemeltetésének optimalizálását is tartalmazta. Ennek a megvalósítása kezdődött meg a megyei fenntartású kulturális-közművelődési szervezetek összevonásával 2021 elején. Összesen hat ilyen intézmény maradt, a képzeletbeli piramis csúcsára pedig Kassa Megye Kulturális Központja került.

Az új megyei kulturális központ igazgatói tisztségét Kupec Mihály tölti be, aki eddig a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központot vezette. Szerinte most a korábbinál több munkájuk van, viszont ennek az elvégzéséhez több eszközt kaptak. Ezek közé tartozik az is, hogy a megyei kulturális-közművelődési szervezeteket, amelyek eddig költségvetési intézmények voltak, átminősítették dotációs intézménnyé, ami több lehetőséget jelent a számukra.

Jó alapokon

Mint Kupec Mihály mondja, a fenntartó látta, hogy a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ jó alapokon nyugodott, és az elmúlt 11 évben jó irányban haladt.

– Ezért most még több feladatot és hatáskört kaptunk, hogy az ötleteinket magasabb szinten, nagyobb energiával és támogatottsággal próbáljuk átvinni az egész megyére. A Kassa megyei csoportokhoz és egyénekhez sokkal hatékonyabban és gyorsabban jutnak majd el az információk, így hamarabb tudnak felzárkózni, ha véget ér a járvány.

Zajlik a központ szervezeti felépítésének a kialakítása, az igazgató 20 alkalmazottal számol. A székhely Kassán van, ahol két osztály jött létre. Az egyik a hagyományos népi kultúrával foglalkozik, a másik az azon kívüli feladatokkal, a tehetségek felkutatásával, képzőművészettel, színházzal stb. Szepsiben és Magyarbődön működik egy-egy kihelyezett munkahely, az előbbi alá tartozik a stószi Fábry-ház és a mecenzéfi csillagvizsgáló, az utóbbi alá pedig a Dargói hágón található emlékmű.

A koronavírus-járvány az ő tevékenységükre is rányomta a bélyegét, elmaradnak például a szokásos versenyek. Jelenleg arról tárgyalnak, hogy az erre szánt pénzből módszertani képzéseket tarthassanak az együttesek számára.  Másrészt az igazgató megjegyzi, az új kulturális központ számára kicsit jól is jött a kényszerszünet, mert így több energiát tudnak szánni az intézmény infrastruktúrája kialakításának, a működés mikéntje kitalálásának. Egy új márkát, brandet akarnak létrehozni, amelyen belül külön almárkaként szerepel majd a régió, a hagyományos népi vonal és a tehetségek felkutatásának szentelt szekció. Ezeknek is saját logójuk, weboldaluk, Facebook-oldaluk lesz, hogy az információk célzottabban juthassanak el az érdeklődőkhöz.

A terveik, céljaik kapcsán elmondja, az eddigi sikeres rendezvényeket mindenképp meg akarják tartani, illetve bővíteni, hogy még nagyobb lehetőségeket biztosítsanak azoknak, akik ezekbe bekapcsolódnak. Hozzáteszi, a megye az új koncepcióval pontosabban meghatározta, kinek mi a feladata, a hatásköre, aminek köszönhetően hatékonyabban tudnak dolgozni.

Úgy látom, egy szisztematikusabb irányba tereli a közművelődési intézményeket. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő, ha a járvány után visszatérünk a virtuális világból

– jegyzi meg Kupec Mihály.

Számolni kell velünk!

Mint mondja, bízik benne, hogy az új intézménnyel az eddiginél még többet és jobbat tudnak létrehozni a kultúra, a szlovákiai magyarok számára. Lehetőségek vannak, csak élni kell velük.

– Sokkal erősebb lehetne a magyar kisebbség ebben a régióban. Vannak nagyon jó csoportok Kassa megyében. Bízom benne, hogy Kassa Megye Kulturális Központja által jobban tudunk hatni rájuk, például hogy ne féljenek benevezni a szlovák versenyekbe. Mutassák meg, hogy vannak, a többség pedig előbb-utóbb rájön, hogy számolni kell velük.                    

Megjelent a Magyar7 2021/7.számában.