2022. július 13., 09:11

A pedagógusainknak is szól a Soproni Egyetem elismerése

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának diplomaosztó ünnepségén vehette át címzetes egyetemi docensi kinevezését Fekete Irén, a kar kiemelt stratégiai partnerének számító Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének az elnöke.

Fekete Irén címzetes egyetemi docens
Fotó: Németh Tamás (SOE BPK) felvétele
A címzetes egyetemi docensi cím adománya közben

A soproni partnerintézmény az elnökasszony munkájának elismerése mellett azért is köszönetet mondott, hogy a pedagógus-szövetség sokat tett a kar megismertetéséért és népszerűsítéséért a Felvidéken.  Egyúttal felhatalmazta a frissen kinevezett címzetes egyetemi docenst, hogy a kar óraadó tanárai sorába lépjen.

Az SZMPSZ és a soproni oktatási intézmény közti együttműködés kezdete majdnem a rendszerváltásig nyúlik vissza, s bár a formai keretek megváltoztak, a mai napig tart.

Fekete Irén címzetes egyetemi docens
Fotó:  Németh Tamás (SOE BPK) felvétele
Az SZMPSZ országos elnöke is szót kapott a fontos eseményen

Az 1992-ben megalakult Komáromi Városi Egyetemen magyarországi főiskolák kihelyezett központjai kezdték meg a hallgatók képzését. Ezek egyike a jelenlegi Soproni Egyetem elődje, a Benedek Elek Óvóképző Főiskola volt. Működése során több mint 300 szlovákiai magyar óvónő szerzett ott főiskolai diplomát. Ők ma is a legjobban képzettek közé tartoznak, és magas fokú szakmai-ság jellemzi munkájukat. A Komáromi Városi Egyetem megszűnésével a kapcsolatok nem szakadtak meg, a Soproni Egyetem tanárai  az SZMPSZ égisze alatt szívesen vállaltak előadásokat, továbbképzéseket szakmai rendezvényeinken, ezért hálás köszönettel tartozunk nekik.

A 2019. október 11-én Galántán aláírt együttműködési megállapodással új fejezet kezdődött az immár ön által irányított SZMPSZ és az említett kar között. Mit vállalt a soproni fél, Varga László dékán úrral az élén?

Vállalták, hogy segítik az SZMPSZ szakmai anyagainak kidolgozását, a felvidéki pedagógus-továbbképzés támogatását, és azt is, hogy a kar oktatói valamint hallgatói részt vegyenek, előadásokat tartsanak és zsűrizzenek az általunk szervezett rendezvényeken, konferenciákon. És ez visszafelé is igaz, eközben a soproni kar a munkánkkal összefüggő híreket is közli honlapján. Az SZMPSZ cserébe vállalta, hogy a különféle szakmai anyagok és programok kidolgozása és gyakorlati megvalósítása során igénybe veszi a SOE BPK szellemi kapacitását.

Fekete Irén címzetes egyetemi docens
Fotó:  Németh Tamás (SOE BPK) felvétele
Fekete Irén a Soproni Egyetem vezetőivel a diplomaosztó ünnepségen

Továbbá a kiadványainkban lehetőséget nyújtunk a SOE BPK-val összefüggő hírek, oktatási programok, felhívások közlésére. Segítséget, információkat kapnak tőlünk a felvidéki tanulmányútjaik, valamint az intézménylátogatások és szakmai gyakorlatok megszervezésében. A rendezvényeinken pedig teret biztosítunk a soproniak részvételére,  esetenként az adott témához kapcsolódó oktatói és hallgatói előadások számára. Szakmai bizottságaink munkájába is bekapcsolódhatnak. Folyamatosan figyeljük azt is, hogy milyen lehetőségek adódnak a közös pályázatokon való részvételre, illetve közös oktatási-kutatási projektek indítására.

Címzetes egyetemi docensként óra-adó tanárként is akar tevékenykedni? 

Ez a tájainkon ritka elismerés nem csupán a személyemnek, hanem az SZMPSZ-nek, illetve az egész felvidéki pedagógustársadalomnak szól. Prof. dr. Fábián Attila Gábor rektor úr és dr. habil. Varga László dékán úr adta át az erről szóló oklevelet, s ha akarom, a címet kiírhatom a névtáblámon, használhatom az aláírásomban, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezzel a szakmai felkészültségünket, oktatói tevékenységünket és az együttműködésünkben megnyilvánuló kreatív kezdeményező szerepünket ismerték el. S valóban, a cím arra is felhatalmaz, hogy óraadóként oktassak a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán, de a sok elfoglaltságom miatt egyelőre nem kívánok élni ezzel a lehetőséggel.

Interjúnk megjelenésének hetében valósul meg a nyári egyetemük. Hány helyszínen és csoportban, mennyi pedagógus részvételével?

Nagy örömünkre Komáromban, illetve Rimaszombatban 4-4 szakcsoporttal tartjuk a nyári egyetemet, és újításként Sopronban is  lesz egy kihelyezett szakcsoportunk. A SOE BPK hat oktatója inkluzív nevelés címen tart hiánypótló továbbképzést kollégáinknak. Azonkívül augusztusban a pandémia alatt jól bevált szakmai műhelyeink is folytatják munkájukat, melyek főleg tantárgyközpontúak, és szakmai műhely dolgozik az SZMPSZ alapszabályának és programjának módosításán. Ebben az évben ugyanis tisztújító közgyűlésre kerül sor, mert az SZMPSZ elmúlt 30 esztendős, és újítani, frissülni szeretnénk.

Az elnök asszonynak olvasóink nevében is gratulálunk, a további sikeres munkájához pedig erőt, egészséget és kitartást kívánunk!    

Megjelent a Magyar7 hetilap 28. számában.   

 

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.