HIRDETÉS

Wichmann Tamás: a diákbajnokság a magyarság újraegyesítéséről is szól

hirek.sk 2017. november 03., 16:58
KOMÁROM. A Kárpátia Sport Polgári Társulás, a Marianum Egyházi Iskolaközpont, a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda, valamint az Egy Jobb Komáromért PT szervezésében, illetve Komárom város és további szponzorok támogatásával november 3-án került sor a XIII. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki elődöntőjére sakk és asztalitenisz sportágban Komáromban.

Az Aranycsapat-emlékév és több jubileum jegyében megrendezett esemény ünnepélyes megnyitója délelőtt a Marianum tornatermében, a többi viadal pedig ugyanott és a tantermekben zajlott.

A Himnusz közös eléneklése után Nagy Ferenc komáromi versmondó Döbrentei Kornél Felhőfejes című versét mondta el, amely 2012-ben Kocsis Sándor, az Aranycsapat egyik tagja magyarországi újratemetése alkalmából íródott.

A szervezők nevében Michaè Szilvia, az Egy Jobb Komáromért PT oszlopos tagja üdvözölte a jelenlevőket, köztük dr. Kőrösi Mária egyetemi docenst, a Széchenyi Társaság elnökségi tagját, a Magyar Fiatalokért Díj tulajdonosát, továbbá Kű Lajos olimpiai ezüstérmes volt válogatott labdarúgót, az Aranycsapat Alapítvány elnökét, valamint Wichmann Tamás 9-szeres világ- és 4-szeres Európa-bajnok, nemzetközi Fair play-díjas kenust, az olimpiai ezüst- és bronzérem tulajdonosát, aki a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnökségi tagja. Többek között jelen volt Komárom két alpolgármestere, dr. Knirs Imre és Keszegh Béla, illetve Hidvégi Vince, a Duna-Ipoly Sportegyesület ügyvezető elnöke és Nagy Zsolt református lelkipásztor is.

Madarász Róbert, a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója a házigazda oktatási intézmény nevében, „a Felvidék kapujában“ köszöntötte a megjelent díszvendégeket, diákokat és kísérő tanáraikat, illetve szüleiket. Méltatta a versenyzők felkészültségét és elszántságát, hangsúlyozva: ezeknek a fiataloknak a kezében van a Felvidék magyarságának jövője“. Azt is elmondta: „a mai nap az értelemről, az erőről és az ügyességről szól, de ez az esemény mit sem érne hit és állhatatosság nélkül. Fontos, hogy a látszólag erősebb ellenfél ellen is minden helyzetben kitartsunk, és vesztes helyzetekből is fel tudjunk állni“. Ezzel részben a Marianum megalakulására is célzott, hiszen a felvidéki magyarság 1929-ben is vesztes helyzetben volt, de akadtak olyan tettre kész egyéniségek, mint az azóta már boldoggá avatott Salkaházi Sára, valamint gróf Esterházy János, Burián László atya és mások, akik megálmodták és létrehozták a hiánypótló oktatási intézményt.  Az ő elszántságukat és bátorságukat állította a tornateremben összegyűlt fiatalok elé, felszólítva őket arra: „Harcoljatok-küzdjetek, legyen bennetek hit és állhatatosság, s akkor lesz jövőtök a Felvidéken!“.

A felvidéki diákbajnokságokra szinte már hazajáró Wichmann Tamás is szólt a résztvevőkhöz. Hangsúlyozta: ez a rendezvény nemcsak a sportról, hanem nemzetünk újraegyesítéséről, nemzettudatunk erősítéséről is szól. Egyúttal a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének nevében is sportszerű játékot, sikeres szereplést és jó egészséget kívánt a versenyzőknek, akik közül a legjobb teljesítményt nyújtók a jövő hét végén Székesfehérváron megrendezendő összmagyar döntőben mérhetik össze tudásukat a további magyarlakta vidékekről érkező ellenfeleikkel, „bennük azonban nem szabad ellenséget látniuk“.

Mivel november 5-én Szent Imre herceg, a marianumi kollégium névadójának emléknapját ünnepeljük, a vélhetően 1010 évvel ezelőtt Székesfehérváron született magyar szentre is emlékezett beszédében dr. Kőrösi Mária egyetemi docens. Előbb azonban tapsot kért a diákbajnokság ötletgazdájának, Kű Lajosnak és a rendezvényt befogadó oktatási intézménynek. A herceg életútjának felidézése után apja, Szent István király hozzá írt Intelmeiből idézett: „A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasmi kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dícséretes és ékes...“. Hozzátette: a túl fiatalon elhunyt herceget VII. Gergely pápa közreműködésével 1083. november 4-én Székesfehérváron avatták szentté.

Beszédében az Aranycsapat Alapítványról is szólt, amelyet 2002-ben Kű Lajos hozott létre, s az alapítók között volt Puskás Ferenc és Grosics Gyula is. Õk előbb nemzeti diákbajnokságot hívtak életre, amelyben a futballnak jutott a főszerep. Később az Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnoksággá terebélyesedett, miközben további sportágakkal, így sakkal és asztalitenisszel is kiegészült. "Megköszönöm, hogy Komárom város felvállalta és patronálja ezeket a sportágakat, illetve az Aranycsapat Alapítvány céljait. Azét az alapítványét, amely már szinte a világ minden pontján, a Jóisten áldásával tevékenykedik. Idén további jelentős jubileumok, a reformáció 500. és megalakulásának 15. évfordulója jegyében. Szerencsére, erre a tevékenységre sok olyan jó magyar ember figyelt fel, akik felelősséget éreznek az elcsatolt magyar területeken élő magyarságért. Õk nem tévednek el a politika gyakori útvesztőiben, hanem pontosan látják a magyar nemzet jövőjét...“

A szívhez és észhez szóló beszéd után Szlatki Áron diáksakkozó Roald Dahl-Varró Dániel Tanács a televíziózással kapcsolatban című versével kortársait a tv-zésnél értelmesebb tevékenységre sarkallta, Himpán Gábor Dominik pedig egy népmese (Az már nem igaz) bölcsességeit osztotta meg a hallgatósággal.

Kű Lajos alapítványi elnök beszédében elsősorban a Mindenhatónak mondott köszönetet a diákbajnokság megvalósításáért. „Célunk a nemzeti együvétartozás érzésének erősítése a sport eszköztárával, jó példát mutatva a politikusoknak. Isten nélkül egyetlen lépést sem teszünk. Legyünk büszkék magyarságunkra, illetve jeles személyiségeinkre, miközben más nemzetek fiait is ugyanúgy tiszteljük, ahogy ők tisztelnek minket! Az is nagyon fontos, hogy a migránsözön közepette is őrizzük meg nemzetmegtartó keresztény hitünket! Higgyük, hogy a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy fényéhez...!“ – hangsúlyozta.

A megnyitó ünnepség végén Pallag György, a 2011-ben alakult Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke és a felvidéki elődöntő főszervezője ismertette az aktuális versennyel kapcsolatos szervezési tudnivalókat. Bemutatta a versenybírákat: Olláry Péter mérnököt és Gyurcsics Károlyt (sakk), illetve Száraz István főbírót (asztalitenisz). Azt is elmondta: az alapiskolás fiú és lány asztaliteniszezők versenyét korábban, a Kossányi József Napok keretében a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda tornatermében, Bukovszky János igagató vezetésével rendezték meg. Végül Nagy Zsolt református lelkész megáldotta a diákbajnokságot és annak résztvevőit.  

A felvidéki elődöntő ünnepélyes eredményhirdetésére pénteken délután szintén a marianumi tornateremben kerül sor.

Minden kategória két-két legsikeresebb versenyzője elutazhat majd a jövő hét végi székesfehérvári összmagyar döntőre. A felvidéki elődöntő eredménye ITT olvasható.

0 HOZZÁSZÓLÁS