HIRDETÉS

Továbbra sem javult a tanárképzési rendszer

hirek.sk 2017. január 09., 14:06
POZSONY. Az Oktatáspolitikai Intézet (IVP) a kontinuális képzéssel kapcsolatos elemzésének több végkövetkeztetésével is egyetért a Szlovák Tanári Kezdeményezés.

A Szlovák Tanári Kezdeményezésben (ISU) tömörülő tanárok egyetértenek azzal, hogy átlátható értékelési rendszer bevezetése, a továbbképzések számának csökkentése, illetve azok színvonalának emelése szükséges. Az ISU a tanárok kontinuális képzésének az iskola mezején történő megvalósítása mellett is felszólalt – fejtette ki Branislav Koèan, az ISU tagja, aki azonban arra figyelmeztetett, hogy az Oktatáspolitikai Intézet (IVP) kommentárján túl semminemű jogszabályi módosításokra, vagy a tanárképzés folyamatának javítására nem került sor.

„Éppen ellenkezőleg, jelenleg ennek szöges ellentétét tapasztaljuk, amikor is a legnagyobb szolgáltató, a Módszertani-pedagógiai Központ (MPC) képzési tevékenységének alábbhagyását tapasztaljuk. Ennek valószínűsíthető oka az, hogy kontinuális képzési rendszerünk nagyon jelentős mértékben függ az európai uniós forrásalapokból való merítés lehetőségétől, s ez a forrás jelenleg ki van merítve" – fogalmazott Koèan.

A tanárok szerint módosítani kell a jogszabályozást

Az ISU már huzamosabb ideje kéri a kormányt, hogy módosítsa a pedagógiai és szakalkalmazottakról szóló törvényt, amellyel ismételten bevezetné a hatáskörök ellenőrzése révén történő kreditszerzést, eltörölné a kreditek esetében a 7 éves korlátozott érvényességi időt és újból bevezetné a kiegészítő és külföldi tanulmányokért, valamint az alkotómunkáért járó kreditszerzés lehetőségét. A módosított jogszabály egyúttal arra kötelezné az oktatásügyi minisztert, hogy az ágazati szakmai szervezetek részvételével hozzon létre egy bizottságot, amely a továbbképzés jelenlegi rendszerének elemzését követően a rendszert és a jogszabályt is átfogóan átértékelné.

Koèan emlékeztetett, hogy a Szlovák Tanári Kamara (SKU) már 2014 májusában elvégzett egy a kontinuális képzéssel kapcsolatos kérdőíves felmérést, amelynek eredményei alapján megfogalmazta az ISU által is elsajátított követeléseit.

„A tanárok voltak az elsők, akik rámutattak a rendszer működésképtelenségére és deformációjára. A tanárok valóban nem hibáztathatóak a rendszerbeállításért, illetve bizonyos akkreditált programok színvonaláért, ahogy azért sem, hogy a jelenlegi bérezési feltételek mellett a kínálkozó továbbképzéseket is kreditszerzésre használtak, noha azok gyakorlati hozadékáról nem voltak teljesen meggyőződve" – fűzte hozzá Koèan.

Októberben az oktatásügyi tárca szakmai vitára bocsátotta a Nemzeti Oktatási és Nevelési Fejlesztési Program a regionális oktatásügyet érintő célkitűzéseit. Célja ismertetni a szakmai társadalommal az oktatás és nevelés területén tervezett alapvető módosítások körét, szakmai vitát kezdeményezni és konkrét javaslatokban formát öltő visszajelzéseket kapni.

A reformdokumentumot előkészítő szakemberek ugyancsak javasolják, hogy a kontinuális képzés ne álljon összefüggésben a kreditszerzés nyomán odaítélt pénzügyi díjazással, hogy a továbbképzésben ne a kreditgyűjtés, mint bérnövelési eszköz jelentse a fő motivációt.

Forrás: Sme.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS