Sötét titkok nyomában Dunajszky Gézával Komáromban

hirek.sk 2016. február 23., 12:13
KOMÁROM. Aligha volt, akit ne érintett volna meg Dunajszky Géza Titkok nyomában című könyvének komáromi (kultúr)Borozóban tartott hétfő esti bemutatója, amelyre a Duna mindkét partjáról érkeztek érdeklődők. A szerző az évtizedeken át elhallgatott pozsonyligetfalui tömeggyilkosságról részleteiről beszélt, miközben ismertette hosszú, alapos kutatómunkájának okait és eredményeit. Leszögezte: a hét évtizeddel ezelőtt történteknek végre be kell kerülniük az összmagyar nemzeti emlékezetbe...!

A meghitt hangulatú közös emlékezés méltó nyitányának bizonyult a túlparti énekes-zenész, Széplaki Norbert fellépése, aki Varga István "Hogyan nem múlt a háború" című sajátkezűleg megzenésített versét adta elő gitáron. Aztkövetően Dunajszky Géza a hírhedt Beneš-dekrétumok alapján meghirdetett kollektív bűnösség következményeiről szólt, kiemelve: a kitelepítésekről, a kényszermunkára vezénylésről és a lakosságcseréről szóló információk az eltelt évtizedek során már bekerültek a köztudatba. Ellenben a gyalázatos tömeggyilkosságok és kivégzések tényét, amelyek vélhetően több ezer áldozatot követeltek, a hatóságok hétpecsétes titokként őrizték. Azokat az utókor kénytelen volt agyonhallgatni, bízva egy jobb kor eljövetelében, amikor a hajdani pribékek kilétére fény derülhet, és legalább bocsánatkéréssel illetik az egykor ártatlanul halálra ítélt gyermekek és felnőttek hozzátartozóit.

Dunajszky Géza fáradhatatlan, megalkuvást nem ismerő kutatómunkájának köszönhetően a tragédia után hét évtizeddel végre közösségi emlékezete lehet a pozsonyligetfalui borzalomnak, s végre megszülethet az elmulasztott végtisztesség. Legalábbis a Pro Futuro Hungarica polgári társulás kiadásában megjelent Titkok nyomában című kötet írója minden tőle telhetőt megtesz ennek érdekében. Könyvének tavaly májusi pozsonyi bemutatója óta Felvidék-szerte és az anyaországban is folyamatosan szívesen tesz eleget az író-olvasó találkozókra szóló meghívásoknak, mintegy vallva: „mert vétkesek közt cinkos, aki néma“. Komáromi könyvbemutatón levetítették a „Magukért nem felel senki“ című filmet is, amelyet 1996-ban, a megdöbbentő vérengzés 50. évfordulója alkalmából a Duna Televízió mutatott be. A komáromi kulturális esemény fényét emelte Petrécs Anna és Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész megtisztelő jelenléte, akik mély átéléssel részleteket olvastak fel a könyvből.

„A háború alatt és az utána elkövetett vérfürdők között vannak olyan bűntények is, amelyeket a külföldi közvélemény nyomására az akkori hatalom kénytelen volt kivizsgálni. Ilyen például a pøerovi tragédia, amely során 265 ártatlan emberéletet oltottak ki a ligetfalui 17. gyalogezred katonái Prágából állomáshelyük, Pozsony felé tartva félúton. A kivégzést a korompai származású Karol Pazúr százados, az ezred parancsnoka és az Osztravában született, ám szlovák származású ideológiai tiszt, Bedøich Smetana hadnagy rendelte el azután, hogy a Šumavából hazatartó Dobsina (Dobšina) környéki német és magyar bányászok, valamint vasmunkások családjait megfosztották értékeiktől. Smetana felmenői egyébként a pozsonyi Holuby utcában laktak, ő pedig 1942-ben Tiso Katonai Akadémiáján, Pozsonyban végzett“ – tudhattuk meg Dunajszky Gézától.

A felvidéki magyarságot érintő 2. legnagyobb tömegsírra 1947 áprilisában véletlenül bukkantak a szlovák hatóságok, amikor a pozsonyi Ernest Bakušan meggyilkolása ügyében nyomoztak. A Pozsonyligetfaluhoz tartozó Pöcsni erdőben megásott volt szovjet légvédelmi árokban a keresett személy helyett többek között 90 magyar levente földi maradványait találták meg. A 16-17 éves fiúkat Hitler kérésére Szálasi 1945 januárjában vezényelte a Drezda melletti Taubenheimbe kisegítő munkára. Amikor az év júliusában, tehát már békeidőben Pozsonyon át hazafelé tartottak, feltartóztatták, majd a pozsonyligetfalui magyar gyűjtőtáborba vitték őket kihallgatásra. Miután a tisztek megfosztották őket az értékeiktől, kisebb csoportokra osztva elrendelték a kivégzésüket, sokukat élve, jelöletlen tömegsírokban hantolták el. Aki közülük nem tudott jól szlovákul vagy csehül, Eduard Kosmel táborparancsnok számára automatikusan megbízhatatlan németnek vagy magyarnak számított, és sorsa megpecsételődött. Vérlázító, hogy a Pozsonyligetfaluban több száz ártatlan ember legyilkolásában részt vevő tömeggyilkos Kosmel később miként vált a Csehszlovák Hadsereg egyik tábornoki rangú főtisztjévé! Õ egyébként nem csak katonai karriert futott be, hanem szlovákként a prágai Szövetségi Gyűlés képviselője volt, Moszkvában pedig Csehszlovákiát képviselte a Varsói Szerződés Legfelsőbb Parancsnokságában.

Dunajszky Géza okkal fájlalja azt is, hogy az említett hóhérok (Smetana, Pazúr, Kosmel) – valamennyien a pozsonyligetfalui 17. gyalogezred tisztjei és a „csupán foglyokat meglopó és több női őrizetest megerőszakoló“, illetve a későbbiekben Gútán élő Jozef Janèo sosem nyerték el méltó büntetésüket.  

A szerző egyik esszéjében a történtek konklúzióját is levonta. Az elkövetett szörnyű bűnsorozat, azaz a tudatos népirtás első okaként a Sztálin tanítványának nevezett Eduard Beneš személyét, másodikként a hírhedt beneši dekrétumokat, harmadikként Beneš politikai telhetetlenségét, negyedikként pedig Beneš igazságérzetének a hiányát említette. Majd a nagy igazságot sem rejtette véka alá: „Legyen ez tanulság Szlovákia volt kormányai és a jelenlegi számára is. A mostani áldatlan helyzetünkért a felelősség Robert Ficót és kormányát terheli. Nemzetépítő politikája semmivel sem különb, mint Eduard Beneš kormányának más nemzeteket kirekesztő, nacionalista politikája volt".A többkötetes író Komáromban is megerősítette, folytatja témábavágó kutatását, hiszen mint ahogy könyvében is írja: „az eddig ismert 211 tömegsír 5304 ártatlan áldozata kiált lelki feloldozásért és a gyilkosok utólagos megnevezéséért!". Még ma is köztünk járnak olyan túlélők, akik szinte a csodával határos módon mégsem végezték az emberhez méltatlan tömegsírok mélyén, és talán fontosnak tartják, hogy végre beszéljenek az egykori aljasságokról. A szerző szerint ugyanis megbocsátani lehet, de feledni nem szabad a történteket, és nevesíteni is kell az áldozatokat. Mindezen célok érdekében vele együtt munkálkodnak a Pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Társaság további tagjai, akik a közelmúltban a már felállított emlékművel tisztelegtek az esztelen öldöklés során életüket vesztők emléke előtt.

A sajátos hangulatú est végén a szerző dedikálta a Bethlen Gábor Alap és Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselőjének anyagi támogatásával megjelentetett könyvét. Bognár Zsuzsanna, a rendezvény házigazdája pedig a Te Ügyed Kör által a korábbi Trianon-évforduló alkalmából készíttetett Trianon-emlékgyűrűvel lepte meg pozsonyi vendégét.

0 HOZZÁSZÓLÁS