HIRDETÉS

Menedzsert állítanának az iskolák élére a települések

hirek.sk 2018. február 02., 16:34
POZSONY. Menedzser kell a pedagógus helyett. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása azt javasolja, hogy az alap- és középiskolák igazgatói posztját akár pedagógiai végzettség nélküli pályázók is elfoglalhassák. Õk elsősorban a nagyobb és gazdagabb iskolákat igazgatnák. Az oktatási tárca hajlandó megvitatni a felvetést, a pedagógusok azonban azt állítják, hogy egy iskola vezetése pedagógiai gyakorlat nélkül nem menne.


A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) azt szorgalmazza, hogy hivatásos menedzser is pályázhasson az iskolaigazgatói posztra. Manapság az igazgatónak pedagógiai végzettséggel kell rendelkeznie. A gyakorlatból nyilvánvaló, hogy ez az alapelv működik az egészségügyben, így az oktatásügyben is járható út lehet – áll a regionális oktatásügy elemzéséből, amit a ZMOS dolgozott ki. A pedagógiai kérdésekkel pedagógiai végzettségű igazgató-helyettesek foglalkozhatnának, a menedzser pedig a gazdasági problémákat oldaná meg, illetve az intézmény propagálásával és hatékonyságával törődne.

Az oktatási tárca nem utasítja el e javaslatot.

„Azzal majd a regionális oktatásügy illetékes osztálya foglalkozik a minisztériumban“ – jelezte a tárca sajtóosztálya.

Az iskolaigazgató-jelöltnek több olyan feltételt kell teljesítenie, amelyeket a pedagógiai és szakdolgozókról szóló törvény határoz meg. Azok közé tartozik az erkölcsi feddhetetlenség, a pedagógiai végzettség és legalább 5 évnyi szakmai gyakorlat. A jelöltnek egy  beszélgetés során kell ismertetnie az iskolafejlesztési-javaslatát, egészségügyi szempontból is alkalmasnak kell lennie, és bírnia kell az államnyelvet. További kritériumokat a fenntartó szabhat meg, akinek döntő szava van az iskolatanács által javasolt jelöltek kiválasztása során. Az igazgató 5 évig lehet a posztján.

A megszólított iskolaigazgatók nem értenek egyet a ZMOS javaslatával, nem tartják ugyanis logikusnak. „Az iskola irányítása nem csak azt jelenti, hogy műszaki szempontból működtetni kell, hanem nagy hangsúlyt kell helyezni a szakmai jellegű irányításra is, ami a feladatkör súlypontját képezi“ – véli Iveta Šanderová, a besztercebányai (Banská Bystrica) Andrej Sládkoviè Gimnázium igazgatója.

Az igazgató napi szinten foglalkozik a diákok, szülők és pedagógusok kérelmeivel. Egyúttal az oktatás menetéért, a tantárgyak tartalmáért és a pedagógusi helyek betöltéséért is felel. Manapság hiány mutatkozik informatikát és fizikát oktató tanárokból. Az ilyen helyzeteket vélhetően nem tudná kezelni az iskolarendszert kellőképpen nem ismerő igazgató. Ezért nem tatja túl szerencsésnek a vázolt javaslatot.

Ideális igazgatónak olyan ember számít, aki valamennyi pozíción végigmegy, a karrierje fokozatosan növekszik, tehát minden oldalról ismeri ezt a problémakört – reagált a ZMOS elemzésére egy másik pedagógus. Úgy véli, az is segítene a helyzeten, ha az igazgatóknak nem kellene kötelezően oktatniuk is.

A hivatásos menedzserek viszont örömmel fogadnák a lehetőséget, mert így „gazdaságilag javíthatnának az intézmények helyzetén“.

Az iskolavezetés nívóemelését célzó ZMOS-os javaslat nem az egyetlen ebben a témakörben. Az a szerzői csapat, amely Peter Plavèan SNS-es oktatási miniszter idején az oktatásügyi reformot készítette elő, a pedagógiai karokon kezdené el a változtatásokat. Bevezetnék például az iskolamenedzselés tantárgyat, azt követően pedig az igazgatókat rendszeresen tájékoztatnák az iskolavezetéssel kapcsolatos újabb irányzatokról“ – áll a Tanuló Szlovákia (Uèiace sa Slovensko) elnevezésű reformdokumentumban, amit Martina Lubyová a tisztsége elfoglalásakor megvalósíthatatlannak nevezett.

A regionális oktatásügy helyzetről szóló, közel 200 oldalas elemző tanulmányt január elején tette közzé honlapján a ZMOS.  Rámutat az alap- és középiskolák nem megfelelő finanszírozására, a települések iskolákkal szembeni kompetenciáinak kaotikus meghatározására, az óvodai férőhelyek hiányára, a pedagógusbérek emelésének és az iskolai műszaki dolgozók létszámnövelésének szükségszerűségére is rámutat. A tanulmány szerint az iskolák megszüntetéséről, optimális számuk meghatározásáról a fenntartónak és nem az államnak kellene döntenie.

Forrás: Pravda.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS