Meliorat.io - megalakult az első magyar gyermekfejlesztési központ Pozsonyban

hirek.sk 2017. november 09., 13:37
POZSONY. A Meliorat.io társulás a speciálpedagógia és a pszichológia területén tevékenykedő szakemberek összefogásával, a hiányt felismerve jött létre Kása Ildikó és Tóth Tibor vezetésével, így az első magyar nyelvű fejlesztőközpont Pozsonyban, mely személyre szabott, anyanyelven történő fejlesztő foglalkozásokat és terápiákat kínál. A központ elsődleges küldetése a komplex speciálpedagógiai fejlesztés, emellett egyéni és csoportos foglalkozásokat és terápiákat is tart.

Az első magyar nyelvű gyermekfejlesztő központ Pozsonyban a Csemadok-székházban lesz. A megnyitót ma, november 9-én, délután 17 órakor tartják.

A központ szakmai vezetője PaedDr. Kása Ildikó speciálpedagógus, a Melioratio Polgári Társulás elnöke. A komáromi Selye János Egyetemen óvodai és elemi pedagógia szakon végzett, ugyanitt elemi pedagógiából doktorált. Később a Comenius Egyetemen speciális pedagógiából diplomázott.  Óvópedagógusként és óvodavezetőként dolgozott, több éves tapasztalattal rendelkezik. Jelenleg alsó tagozatos tanárként és speciálpedagógusként dolgozik a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskolában és Gimnáziumban.

A Meliorat.io a Szövetség a Közös Célokért társulással együttműködik, foglalkozásainak az október elején Pozsonyban átadásra került Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének és a Családláncnak a regionális központja ad otthont. A gyermekfejlesztő központ tevékenységével támogatja a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot és részt vesz népszerűsítésében.

A Meliorat.io a következő területeken kínál segítséget elsősorban a 3-18 éves korosztály számára, de a családokat, felnőtteket is szívesen fogadja.

1. Speciálpedagógia

komplex speciálpedagógiai ellátás

logopédiai szakkezelés

iskola-előkészítő program: iskolára való felkészítés és iskolaérettségi vizsgálat
tanulási és viselkedési zavarok kezelése

tehetséggondozás

2. Pszichológia

pályaválasztási szaktanácsadás

Beilleszkedési zavarok, kapcsolati nehézségek kezelésével kapcsolatos tanácsadás

Szorongásoldás és stresszkezelés

individuális mentálhigién

és segítőbeszélgetések felnőttek számára

3. Foglalkozások

fejlesztőpedagógiai ellátás, képességfejlesztő foglalkozások, felzárkóztatás

csoportos foglalkozások:

            táncfoglalkozás néptáncos elemekkel

            iskolaváró foglalkozás

            mesecsoport

            drámapedagógia

            relaxációs csoport

            játszó zóna

            tanulózóna

            foglalkozások családok és szülők, felnőttek számára

4. Terápiák

drámaterápia

Mozgásterápia (Kulcsár-féle Delacato-módszer)

TSMT és JIAS – Johansen-féle individuális auditív stimuláció

párkapcsolati terápia

A Meliorat.io fővédnöke a Selye János Egyetem tanszékvezetője PaedDr Strédl Terézia.

A Meliorat.io munkatársai:

PaedDr. Kása Ildikó speciálpedagógus, a Melioratio Polgári Társulás elnöke

PaedDr. Kováts Valéria pedagógus 

Csenger Ferenc TSMT és JIAS terapeuta.

Mgr. Kassai Zsuzsanna pedagógus

Szemet Edit pszichológus

Bottyán Nikolett speciálpedagógus-jelölt

Huèko Ferenc pszichológushallgató

Szatmáry Eszter pedagógusjelölt

Sebők Vivien logopédusjelölt

Takács Krisztina mentálhigiénés segítő szakemberjelölt

Süll Tamás párterapeuta, lelkész, mentálhigiénés segítő szakemberjelölt

Forrás: Hirek.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS