HIRDETÉS

Elfogadták Pozsony megye idei kiegyensúlyozott költségvetését

hirek.sk 2018. január 28., 08:35
POZSONY. Január 26-án ismét ülésezett Pozsony Megye Önkormányzata, amely a tanácskozás legfontosabb napirendi pontjaként elfogadta a megye idei költségvetését. Annak részleteiről Pomichal István MKP-s megyei képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke portálunkat tájékoztatta.

Nőtt az iskolák és az utak felújítására szánt összeg

„A 2018-as évi, 98 oldalas megyei költségvetést 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag megszavaztuk. Ahhoz az egyes frakciók előzőleg beterjeszthették módosító javaslataikat, amelyeket figyelembe vettünk és megvitattunk. A bevételi oldalon 184,5 millió euró, kiadási oldalán pedig 184 millió euró szerepel, tehát kiegyensúlyozott költségvetést hagytunk jóvá. Fontos megjegyezni, hogy nőtt a közlekedésre (17,1 millió euró), vagyis az utak építésére és felújítására, továbbá az iskolák felújítására szánt összeg (58,2 millió euró). Idén befejezzük a szenci Szenczi Molnár Albert MTNY Gimnázium és Szakközépiskola külső tatarozását. Az is örvendetes, hogy kulturális célokra is több pénzt (4,6 millió eurót) különítettünk el, mint korábban a régi képviselő-testület. A kulturális szervezeteknek szánt támogatásból a benyújtott kérvények alapján idén is jelentős mértékben támogatjuk majd a Csemadokot, így az általa szervezett Szenczi Molnár Albert Napok és a további hagyományos rendezvények megtartását, valamint a különféle polgári társulásokat. Szociális célokra pedig idén 27,7 millió eurót költhetünk“ – mondta el Pomichal.

Idén a legnagyobb bevételre az állam részéről, a befolyó adókból és vagyoneladásból számítanak. „Adóbevételünk 88,3 millió euró lesz, a középiskolák finanszírozására pedig az államtól 58,8 millió eurót várunk, illetve 18 millió eurónyi hitelt is felveszünk a tavaly betervezett beruházások finanszírozására. Idén első ízben kerül be a középiskolai étkezdék költségvetése a megyei költségvetés bevételi és kiadási részébe, ami nyilvánvalóan megemeli az egész költségvetést“ – emlékeztetett az MKP képviselője.

Márciusban elkezdődhet a Sápújfalu melletti körforgalom építése

A megyei költségvetés része az idei beruházási tervezet is, amely értelmében 2018 márciusában elkezdődhet, s az év végéig be is fejeződhet a Sápújfalu (Nová Dedinka) melletti körforgalom építése. Azt az adott térségben történt több közlekedési baleset is indokolja. További körforgalom épülhet majd a későbbiekben Erzsébetmajor - Pozsonypüspöki, illetve Misérd - Hideghét térségében, azok tervdokumentációjának költségeit ugyancsak tartalmazza a beruházási tervezet.

Pomichal azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a pénteken elfogadott költségvetés regionális elosztásban és a hatékonyság tekintetében is Pozsony megye valós igényeit tükrözi.

„Ez a költségvetés hozzájárulhat megyénk látványos fejlődéséhez“

„Valójában az előző önkormányzat már összeállított egy költségvetés-tervezetet, amit az új testület 2 jelentős dologgal bővített ki. Pozitívum, hogy abban idén először írtuk szét tételesen, tehát az egyes projektek és ágazatok szerint 6 alcsoportra bontva a tőkeberuházásokat. Ennek köszönhetően pontosan tudjuk majd követni a különféle közbeszerzéseket és a pénzmerítéseket. További újdonság, hogy az oktatásügyről szóló részben szétírtuk a megyében működő középiskolák várható bevételeit és kiadásait, és mellékeltünk egy átlátható táblázatot, amelyben valamennyi iskola összesített költségvetése szerepel. Úgy vélem, hogy az idei költségvetés hozzájárulhat megyénk látványos fejlődéséhez“ – magyarázta Pomichal István.

Mivel Pozsony megye fejlett régióként nem részesülhet uniós támogatásokban, ezért a megyei önkormányzat kezdeményezi egy javaslat kidolgozását, mely szerint a kormányt arra kérik majd, hogy a 2019-es évi állami költségvetésben Pozsony megye iskolái, óvodái és önkormányzatai számára különítsen el egy olyan összeget, amellyel némileg pótolhatók a hiányzó uniós támogatások. „Szeretnénk elérni, hogy a 2020-26-os tervezési időszakban ne ismétlődhessen meg a megyénkben tizenkét éve tartó önkormányzati elszegényedés. Számszerűsíteni kell, hogy a megyénkben működő önkormányzatok pályázati lehetőségek hiányában mennyi anyagi forrástól estek el, ami sajnos, meglátszik az oktatási intézményeinken. Változtatni szeretnénk ezen az áldatlan helyzeten“.

0 HOZZÁSZÓLÁS