Díjkiosztással ért véget a XI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia

hirek.sk 2016. november 25., 17:37
KOMÁROM. Díjkiosztó ünnepségel és az FTDK-staféta átadásával zárult november 25-én a kétnapos XI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia a Selye János Egyetem Konferencia-központjában, ahol az ünnepélyes zárszót dr. Weiszburg G. Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia alelnöke mondta. Az idei fődíjat Gergely Lajos, a pozsonyi Komenský Egyetem hallgatója a Gilbert-szindróma – banális betegség genetikai alappal című dolgozatával érdemelte ki.

A csütörtöki szekcióülések és a főzsűri ülése után péntek délelőtt Pukánszky Béla Emberkép – gyermekkép – nevelés - A pedagógia etikai dilemmái régen és ma című plenáris előadásával folytatódott a XI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) tartalmas műsora. A kétnapos rendezvény csúcspontja az egyetemi konferencia-központban zajló díjkiosztó ünnepség volt, amely előtt a házigazda Selye János Egyetem (SJE) tudományért, kutatásért és akkreditációért felelős rektor-helyettese, Juhász György a szekcióelnököket rövid értékelésre kérte fel.

A Humán Tudományi Szekció munkáját maga Juhász rektor-helyettes értékelte. Elmondta, hogy annak keretében ez alkalommal 9 dolgozat ismertetésére és megvédésre került sor. Az irodalom- és kultúrtörténeti előadásokat, illetve elemzéseket az SJE 5, valamint a pozsonyi Komenský Egyetem (UK) és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (UKF) 2-2 hallgatója tartotta. Bár egy munka angol nyelven íródott, de a többihez hasonlóan azt is magyarul mutatták be, s túlnyomó részt magas színvonalú dolgozatok születtek.

A Műszaki, Matematika és Informatika Tudományi Szekció elnökeként Bukor József, az SJE Gazdaságtudományi Karának dékánja kapott szót. Ahogy elhangzott: ez volt a legkisebb szekció, s csupán 2 dolgozatot kellett értékelni, mert a másik 2 bejelentett munka megvédése végül elmaradt. Az SJE és a brünni (Brno) VUT 1-1 hallgatója magas színvonalúnak tartott műve között nagyon kis pontkülönbség volt.

A Biológia, Kémia, Egészség - és Testneveléstudományi Szekcióba beküldött 6 dolgozatot Balla István szekcióelnök, a nyitrai UKF egyetemi adjunktusa értékelte. Elmondta, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen 6 (4 – SJE, illetve 1-1 UKF és UK) értékes, ám jelentős mértékben eltérő tematikájú munkát kellett rangsorolniuk. Az elnök véleménye szerint valamennyi munka ötletgazdagnak bizonyult, ám a kivitelezésben több-kevesebb metodológiai és statisztikai probléma is előfordult.

A Történelemtudományi és Teológia Szekció elnökétől, Popély Árpádtól (SJE) megtudtuk, hogy náluk 7 nevezés történt, azaz 4 történész- és 3 teológushallgató rendkívül magas színvonalú munkáját értékelték. A jelenlegi társadalmi problémákat tükrözte a témaválasztás, hiszen a fiatalok (az SJE 6 és az UKF 1 hallgatója) egyebek mellett a magyarok és szlovákok múltjának a közös emlékezeti helyek tükrében történő (újra)értelmezésével, a dunaszerdahelyi bűnözéssel, illetve a népvándorlás általános és mai vonatkozásaival is foglalkoztak.

A Társadalom-, Jog-és Gazdaságtudományi Szekció elnökeként Lazányi Kornélia, az Óbudai Egyetem kutatási dékán-helyettese tudatta, hogy viszonylag homogén témában 7 dolgozatot kellett értékelniük, amelyek között egyetlen jogi tematikájú sem akadt. Szerzőik közül hatan az SJE-ről érkeztek, egy munka pedig az UKF-n született. A fiatalok regionális és világazdasági témákkal, valamint marketing irányzatok bemutatásával, továbá az Y és Z generáció HR problémáival is foglalkoztak. Állítólag valamennyien nagyon lelkesnek bizonyultak, de mivel köztük már doktori tanulmányokat folytatók is voltak, a képzési szintjük nagy mértékben meghatározta a dolgozatuk színvonalát. 

A szekcióelnökök értékelése után Tóth János, a Selye János Egyetem rektora, Weiszburg G. Tamás – az OTDK alelnöke és a versenyt támogató Országos Takarékpénztár (OTP) képviselője, Mikóczi Angelika közreműködésével került sor a díjátadásra. Az idei fődíjat Gergely Lajos, a pozsonyi Komenský Egyetem hallgatója a Gilbert-szindróma – banális betegség genetikai alappal című dolgozatával érdemelte ki. A legsikeresebb dolgozatok szerzői részt vehetnek az OTDK-n, s a tehetséges fiatalok oklevelük mellé pénzjutalmat is kaptak.

A díjátadás után Bugár Gergely műsorvezető, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) képviseletében is köszönetet mondott a XI. FTDK sikeréhez hozzájáruló egyetemistáknak, zsűritagoknak, szekcióelnököknek és szervezőknek. Majd Tóth János rektor jelképes kézfogással adta át az FTDK virtuális stafétáját Bárczi Zsófiának, a nyitrai UKF Közép-európai Tanulmányok Kara (KETK) dékánjának, mivel 2017-ben ő lesz a XII. FTDK főszervezője. Végül Weiszburg G. Tamás, az OTDK alelnöke ünnepélyes zárszava hangzott el. Egyebek mellett elmondta: „a határok nélküli TDK-ban az a varázslatos, hogy nagyon egyéni a tanár-diák-együttműködés, élő tudományos-szellemi kapcsolatok során születnek az eredmények“. Úgy a TDK során versenyző fiataloknak, mint a velük foglalkozó tanároknak azt kívánta, hogy továbbra is őrizzék meg a hitüket, a lelkesedésüket és a szakmai elkötelezettségüket, majd megköszönte a Selye Egyetem rektorának és a teljes szervező csapatnak a munkáját. 

A rendezvény a Jedlik Ányos polgári társulás (JAPT), a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT) és az SJE szervezői közreműködésével, továbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, az SJE HÖK, a Diákhálózat és tagszervezete, a Jókai Mór Diákkör (JóMóD), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnökségével valósult meg. Kapcsolódó szakmai programként ma az SZMTDT ülésére is sor került.

                                           Az idei díjazottak

Műszaki, Matematika és Informatika Tudományi Szekció:

1. Szabó Gergely (brünni VUT) – Rostélyos kazán biomassza tüzelésére,

2.  Labanc Gergely (SJE) – A részecske bolyongásának szimulációja.

Biológia, Kémia, Egészség - és Testneveléstudományi Szekció:

1. Gergely Lajos (pozsonyi UK) – Gilbert-szindróma...,

2. Berta Péter (SJE) – A talajfelszíni pókok vizsgálata a komáromi Öregvár földsáncain,

3. Dancsa Dániel (SJE) – A vitiligo biológiája és genetikája.

Humán Tudományi Szekció:

1. Vida Barbara (SJE) – A kortárs magyar fantasy női vonulata,

2.  Kálmán Cyntia (SJE) – Personal and Public Identity in Sylvia Plath´s The Bell Jar,

3.  Mellár Dávid (pozsonyi UK) – Krisztina hiánya (Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek c. regényében).

Társadalom-, Jog-és Gazdaságtudományi Szekció:

1.Vlacsek Dominika (SJE) – Motivációs eszközök vállalati gyakorlata,

2. Zsigmond Tibor (SJE) – Az online kuponos vásárlás elterjedtsége hazánkban,

3. Stirber Tamás (SJE) – Az Európai Unió és Kína közti kereskedelem elemzése.

Történelemtudományi és Teológia Szekció:

1. Bencze Dávid (SJE) – A magyarok és a szlovákok múltjának (újra)értelmezése a közös emlékezeti helyek tükrében,

2.  Balódi István (SJE) – Bűnözés Dunaszerdahelyen 1913-ban,

3. Pospíšil Miklós (SJE) – Egyházértelmezés Kálvinnál.

A két különdíjat Berta Péter és Vlacsek Dominika, az idei fődíjat pedig megérdemelten, a zsűritagok egybehangzó véleménye alapján Gergely Lajos vehette át.

0 HOZZÁSZÓLÁS