HIRDETÉS

Boráros Imre és az Élő Zoboralja Polgári Társulás kapta az Esterházy Emlékplakettet

hirek.sk 2017. március 13., 10:26
BUDAPEST. Boráros Imre és az Élő Zoboralja Polgári Társulás kapta az Esterházy Emlékplakettet, amelyet az Esterházy Emlékünnepség keretében tegnap adtak át Budapesten.

A hatvan éve mártírhalált halt Esterházy Jánosra emlékeztek Budapesten a Szép utcai emléktáblánál. A felvidéki magyar politikus 1938 és 1944 között rendszeresen megszállt a Szép utca 3. szám alatt található házban, amikor hivatali ügyei a magyar fővárosba szólították. 1944 decemberében innét vitte el őt a Gestapo, mert németellenes megnyilvánulásai miatt kiutasították őt Magyarországról. A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság e ház homlokzatán helyezte el Esterházy-emléktábláját 1991-ben.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke ünnepi beszédében párhuzamot vont Esterházy János és Márton Áron, erdélyi püspök élete és munkássága között, akik a keresztény szeretet következetes és bátor képviselői voltak, s a legnehezebb időkben is szülőföldjükért, az ott élő nemzettársaikért imádkoztak. Szász Jenő beszédében Esterházy politikai tisztánlátását is méltatta: „Esterházy János olyan magyar ember volt, akinek a huszadik század két szörnyű világégése közti húsz évben is helyén volt a szíve és a feje. Nem esett kétségbe a magyar nemzet szétszakítása láttán, hanem 1932-től pártpolitikusként is megfogalmazta álláspontját, ami abból a felismerésből fakadt, hogy a Kárpát-medencei nemzetek egymásra vannak utalva. Õ már akkor tudta, hogy a partnerség, a nemzetek partneri együttélése az egyetlen megoldás“ – hangsúlyozta beszédében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke.

A koszorúzásra megtelt a Szép utca, a Felvidék számos pontjáról érkeztek magyarok, hogy lerójják tiszteletüket Esterházy János előtt. Az emléktábla Nagy János felvidéki szobrászművész alkotása. Az Esterházy-tisztelők minden év márciusában ezen a helyen emlékeznek a mártír sorsú politikusra.

Az emlékünnepség a Pesti megyeháza dísztermében folytatódott. Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke beszédében úgy fogalmazott „a  mai magyar nemzetpolitika alapvetése sem más, mint aminek Esterházy is élt: megmaradni a szülőföldön, megmaradni magyarnak és kereszténynek.“

Pánczél Károly beszédében rámutatott arra, hogy Esterházy más életutat is választhatott volna, hiszen tehetsége, tudása, műveltsége megvolt hozzá, ő azonban mégis a számára egyetlen utat választotta: nemzete szolgálatát, az emberek és közösségek szolgálatát.

Az ünnepségen Martényi Árpád, a  Esterházy János Emlékbizottság elnöke átadta az idei Esterházy Emlékplakettet. Idén az emlékplakettet Boráros Imre, Kossuth-díjas színművésznek és az Élő Zoboralja Polgári Társulásnak ítélték oda.

Esterházy Emlékplakettet  évente olyan személynek vagy intézménynek adományoznak, akik és amelyek a felvidéki magyar közösség szolgálatában kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki, illetve gróf Esterházy János mártír sorsú politikus szellemi örökségének megőrzéséért és megismertetéséért kiemelkedő munkát végeznek.

Zilizi Zoltán, az Élő Zoboralja Polgári Társulás elnöke az ünnepséget követően portálunknak úgy nyilatkozott: nagyrabecsülik az elismerést, amelyet a társulás kapott, és igyekeznek megszolgálni ezt az elismerést. „Folytatjuk a megkezdett munkát, melynek fő irányvonalai a közösségépítés Zoboralján, a magyar iskolaügy és az oktatási hálózat szolgálata, Esterházy emlékének ápolása és a párbeszéd előmozdítása a magyar és a szlovák történészek között“ – mondta Zilizi Zoltán. Az  Élő Zoboralja Polgári Társulás elnöke  hangsúlyozta: legfontosabb feladatuk a  fiatal magyar családokkal való kapcsolattartás, ennek érdekében rendszeres találkozókat szerveznek Kolon községben a helyi plébános segítségével . „A családos találkozók jó alkalmat biztosítanak, hogy a szülőknek és a kisgyermekeknek közös élményeik legyenek, s ezen keresztül próbáljuk őket a tudatos magyar nyelvhasználat felé terelni és a magyar iskolaválasztásukat elősegíteni. Szeretnénk, ha ilyen kezdeményezés más településeken is megvalósulna“ – fejezte ki reményét Zilizi Zoltán.

Boráros Imre színművész az elismerést alázattal fogadta. „Egy ember, ha egy munkát elvégez, sosem a kitüntetésért csinálja, de azért mindig valamire ösztönöz, belső erőt ad a további munkájához“ – mondta Boráros Imre, aki Esterházy monodrámájával zárta az emlékünnepséget. A színművész 10 éve formálja meg Esterházy alakját a monodrámában. „Az elmúlt években rájöttem, hogy én nem Esterházyt akarom megformálni, hanem az író által Esterházy gondolatmenetét tolmácsolni. Az elmúlt 10 alatt számomra egy olyan tiszta jellem, olyan tiszta egyéniség bontakozott ki, aki mindenkinek példakép kellene, hogy legyen, számomra ő a fény, a hit, a szeretet, az áldás és a csoda“ – nyilatkozta Boráros Imre.

0 HOZZÁSZÓLÁS