2021. június 12., 15:40

Trianon okai, következményei és a megoldási lehetőségek

A minap Raffay Ernő személyében egy közismert történész, politikus, az Antall-kormány Honvédelmi Minisztériumának politikai államtitkára volt a Bodrogközi Magyarság Közösségi Házának vendége.

Raffay Királyhelmecen
Médialapozó
Fotó: Zsebik Ildikó
dr. Raffay Ernő

Raffay egyetemi tanárként több felsőoktatási intézményben is tanított élete során, részt vett a Trianon Társaság megalapításában, a Trianon Kutató Intézet életre hívásában, ma is a Magyarságkutató Intézet munkatársa, számtalan könyv szerzője. Munkássága elismeréseképpen 2020-ban megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Fő kutatási területe a XX. történelme, ezen belül is Trianon-szakértő. Nem csoda hát, ha előadásának, a trianoni diktátum 101. évfordulóján, a Trianon okai, következményei és a megoldás lehetőségei címet választotta.

Raffay azzal kezdte mondandóját, hogy Trianonnak számtalan oka van, valamennyit felsorolni lehetetlen, ezért igyekszik csak a legfontosabbakat csokorba szedni.

A külső okok közé elsősorban a szomszédok, illetve a nagyhatalmak érdekeit sorolta. Legaljasabbnak a románok, a csehek és a szerbek támadását tartja a Magyar Királyság ellen. 1918 előtt Oroszország után területileg az Osztrák-Magyar Monarchia számított a legnagyobb kiterjedésű államnak, miután 1879-ben kettős szövetségre lépett a Német Birodalommal. Erre válaszul a franciák az oroszok szövetségesei lettek, s mert a német gazdaság gyors fejlődésnek indult, veszélyeztetve az angolok primátusát, ezért a francia-orosz szövetséghez az angolok is társultak /Antant/. Európa kettészakadásának az lett a következménye, hogy komoly fegyverkezési hullám vette kezdetét. Miután az USA is belépett az első világháborúba, gyakorlatilag eldőlt annak kimenetele.

Az 1919 januárjában kezdődő békekonferencia győztesei két komoly célt tűztek maguk elé: Németország gazdasági tönkretételét, illetve azt, hogy a németeknek ne lehessen nagyhatalmi szövetségesük.

Ezt követően az előadó azt részletezte, mekkora területeket készültek kiharapni Nagy-Magyarországból a románok, a jugoszlávok és a csehszlovákok. Ha elképzeléseiket meg tudják valósítani, Magyarországból gyakorlatilag nem maradt volna semmi.

A trianoni tragédia belső okaként Raffay a Károlyi-kormányt jelölte meg, amelyik teljesen meggyengítette a Magyar Királyságot, ráadásul megtiltotta a betolakodó szomszédokkal szembeni fegyveres védekezést.

Ami Trianon következményeit illeti, azt mondta: ha Magyarország nem írja alá a békeszerződést, elkerülhetetlen lett volna egy ellene szervezett fegyveres támadás.

101 éve szomszédaink egyértelmű célja a magyar lakosság beolvasztása. Ez akkor lesz sikeres, ha demográfiailag folyamatosan fogyni fogunk.

Végül milyen megoldási lehetőségeket lát Trianonnal szemben az előadó?

Szerinte három lehetőség közül választhatunk. Az első szerint elfogadjuk Trianont, belenyugszunk a 101 éve történtekbe, és hagyjuk, hogy folytatódjék az elszlovákosítás, elrománosítás. Ennek egyértelmű következményeként a következő 100 év során teljesen eltűnik a külhoni magyarság.

Második lehetőségként a tömbmagyarság autonómiatörekvéseinek megvalósítását nevezte meg.

Sajnos, a területi autonómiát a környező országok egyértelműen elutasítják, ráadásul sem az EU, sem a NATO nem nyújt e téren segítséget. Ennek viszont az az oka, hogy a nyugati országoknak nem célja a saját területükön élő etnikai csoportok autonómia-törekvéseinek támogatása, amely a magyar igény után Európa-szerte megjelenne.

Harmadik lehetőségként a határmódosítás kérdésének diplomáciai felvetését tartja, amelyre csak abban az esetben van lehetőség, ha azt a nagyhatalmak támogatják.

Ehhez viszont Magyarországnak erős kormányra, erős gazdaságra és erős hadseregre van szüksége.

Bár a trianoni veszteség időarányosan növekszik, még koránt sincs minden elvesztve! – zárta gondolatait a királyhelmeci közönség előtt Raffay Ernő.

Raffay a BMKH-ban
+1 kép a galériában
Megosztás
Címkék