Zachariaš István: sikeres ez a választási ciklus Kassa megyében

hirek.sk 2017. február 17., 09:32
KASSA. Idén novemberben megyei választások lesznek az országban. Az már eldőlt, a voksolás egyfordulós lesz. A megyerendszerrel kapcsolatos változásokról és a lassan végéhez közeledő választási ciklus kelet-szlovákiai magyarságot érintő legfontosabb döntéseiről, valamint az elkövetkező időszak prioritásairól kérdeztük Zachariaš István mérnököt, a Magyar Közösség Pártja Kassa megyei alelnökét.

Az elmúlt hetekben egy azóta elbukott ellenzéki javaslat okán - amely megszüntette volna a megyéket - sok szó esett arról, hogy mi a megyerendszer hozadéka. A felvidéki magyarság szempontjából mi a megyei önkormányzati rendszer legfontosabb előnye, miért érdemes azt megtartani?

Elsődleges előnye az, hogy a megyei önkormányzati rendszerben jobban érvényesülhet a szubszidiaritás elve, mint annak hiányában. A különféle döntéseket annak köszönhetően közelebb lehet hozni a felvetődő problémák gyökereihez. Ugyanis az sem lenne jó, ha a megyei jogkörök átkerülnének az államhoz, de az sem, ha azokat a települések kapnák meg, hiszen egyikük sem láthatja át az egész térség gondjait, amelyek sem a minisztériumok vagy a kormány, sem pedig a polgármesterek által nem orvosolhatók. Azokat csak regionális szinten lehet megoldani. Mindebből nyilvánvaló, hogy a megyerendszernek a maga szerkezetével együtt továbbra is megvan a maga helye Szlovákiában.

Mennyire tartja hasznos lépésnek azt, hogy a megyei választásokat egyfordulóssá változtatták, valamint, hogy a jövőben, 2022-től egyazon időben tartják majd  a megyei és helyhatósági választásokat?

Szlovákiában 2001-ben alakult meg a megyerendszer. Az azóta eltelt időszak megmutatta, hogy a 16 évvel ezelőtt született vonatkozó döntés talán nem is volt minden tekintetben annyira jó. Egyrészt azért sem, mert mivel a megyei választások 2. körébe már csak a két legtöbb szavazatot kapott megyeelnök-jelölt kerül, sokan másodszor már el sem mennek szavazni, így igazából nem a többség döntött a megyeelnök személyéről. Másrészt az említett választási módszert az is indokolta, hogy a javarészt magyarok által lakott megyékben elő ne fordulhasson az, hogy a 2. körben magyar megyefőnök-jelölt győzzön. Úgy vélem, hogy az egykörös megyei választás esetén sokkal jobban megmutatkozhat a többség véleménye, mint a kétfordulós választások esetében. A 2. kör ugyanis a jóval kisebb részvétel miatt torzítottabb eredményhez vezethet. A kétféle szavazás egyazon időpontra történő összevonásának előnyeként pedig a várható nagyobb részvételt és a takarékossági okokat említhetném.

Az elmúlt több mint három és fél év során megyei szinten nagyon sok döntés született, amely a keleti régió magyarságát is közvetlenül érintette. Középiskolák, kulturális és szociális intézmények fenntartói a megye, az úthálózatról is döntenek... Mi az amit fontosnak tartana külön is kiemelni?

Elsősorban azt emelném ki: Kassa megye mindig is ismert volt arról, hogy toleráns, és fontosnak tartja az itt élő magyarság létét, igényeit. Például akkor, amikor a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola átnevezéséről szárnyra kapott egy hír, a megye vezetése határozottan kiállt amellett, hogy az iskola neve megmaradhasson az addig használatos formájában. Lényeges eredménynek tartom, hogy sikerült megtartani a magyar tannyelvű középiskoláink osztályainak számát. Továbbá az is fontos, hogy működhetnek a kimondottan itteni magyarságot segítő kulturális intézmények, például a Bodrogközi Kulturális Központ a székhelyét tekintve is azért született, hogy a magyar kultúrát, illetve a magyar folklórt, hagyományokat éltesse. Ugyanúgy sikeresen működik a Szepsiben levő Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ is, amely szintén az itt élő nemzetiségek kultúráját hivatott támogatni. Azt is elmondanám, hogy a Kassai Thália Színház épületének felújítása után idén sikerült megnövelni annak költségvetését.

Az is örvendetes, hogy a megyei támogatások elosztása és a megyei díjak odaítélése kapcsán is kellő mértékben figyelembe vettük a magyar lakosság igényeit. Hasonlóképpen a szlovák és magyar települések között arányosan osztottuk el az utak felújítására szánt pénzeszközöket is. Szepsiben felépült az Integrált Közlekedési Rendszer terminálja, ami a jövőben majd megkönnyíti a Kassára utazó diákok és dolgozók közlekedését. Megemlíteném a Kis-projekt Alapot is, amely a szlovák-magyar határ menti együttműködési program keretében fog működni. A határ menti települések nyújthatják be az életük megkönnyítésére, helyi gondjaik megoldására vonatkozó projektjeiket. Például négy új határátkelőhely építésének előkészítése kapcsán működik együtt a magyarországi és a szlovákiai fél. Úgy érzem, hogy a megyében élő magyarság legfontosabb igényeit folyamatosan sikerül kielégítenünk, miközben a helyi problémákon kívül mindenkinek látnia kellene a többi terület gondjait és igényeit is. Azt is tudatosítani kell, hogy a választási időszakban adódhatnak váratlan problémák is (pl. a ruzsíni híd javítása kapcsán), amelyek ugyancsak – esetleg további tervek rovására – sok pénzbe kerülnek.

Az idegenforgalom további fejlesztése érdekében idén a Terra Incognita-program keretén belül az UNESCO-listán szereplő jelentős helyszínek propagálására összpontosítottunk, és támogatunk olyan rendezvényeket is, amelyeket magyarlakta területeken szerveznek. Kassa városával és az ottani reptérrel közösen pedig dolgozunk egy új, Németország felé irányuló repülőjárat Kassáról való elindításán.

A megyei választásokig hátralevő háromnegyed évre milyen prioritások vonatkoznak – még mire lehet elegendő ez az idő?

Az idei prioritásaink közé tartozik többek között a ruzsíni híd ügye és az uniós hitelből megvalósuló útfelújítások beindítása. Erre a célra több tízmillió eurós hitelt veszünk fel az Európai Beruházási Banktól. Ha megkapjuk a pénzt, azonnal beindítjuk a munkálatokat. Feladataink mindegyikét talán nem is sikerül maradéktalanul befejezni a választási időszak végéig, de több projektet is szeretnénk legalább elkezdeni. Az útjavításokat mindenképpen szeretnénk ez év végéig befejezni. Megyénk területén csaknem 2000 kilométernyi II. és III. osztályú út található. Utakat javítunk majd a Bodrogközben, az Ung-vidéken, Abaújban és Gömörben is.

Említhetném a széndioxid-kibocsátást csökkentő energetikai rekonstrukciókat is, amelyek majd az uniós szándékkal összhangban valósulnak meg. Fontosnak tartjuk a megyei és városi közintézmények energetikai hatékonyságának biztosítását. Annak érdekében hamarosan támogatást kérvényezünk az Európai Unió ELENA-programjából.

Továbbra is részt veszünk a borsi Rákóczi-kastély felújításának előkészületeiben, s ez ügyben tárgyalásokat folytatunk a magyar állam és Borsi képviselőivel, s már anyagilag is támogattuk a munkálatokat. Kínai beruházókkal tárgyalunk a kelet-nyugati vasúti teherszállítás fejlesztéséről. Ez a fontos beruházás a Bodrogközben élők munkahely-gondjainak megoldásában is sokat segíthet. Az érintett polgármesterekkel együtt tárgyalunk a Szoroskő alatti alagút építését és az R2 gyorsforgalmi út további építését illetően.

Előfordulhat, hogy több projektet majd a következő megyevezetésnek és önkormányzatnak kell befejezni. Tudatosítva azt, hogy ilyen vonatkozásban a választások némi törést is jelenthetnek, hiszen az új vezetésnek nyilván meglesznek a saját prioritásai. Leszögezhetem, hogy az eredményeink miatt nem kell szégyenkeznünk, sikeres választási ciklust zárunk.

A pártok már készülnek a választásokra, az MKP az eddigi tapasztalatok alapján mely pártokkal szándékozik majd szorosabban együttműködni Kassa megyében? Voltak-e már tárgyalások ez ügyben?

Még nem folytak ilyen jellegű tárgyalások. Mindez majd az MKP-n belüli döntésektől, illetve a járási igényektől is függ. Az erős pozícióban levő járási struktúrák a későbbiekben jelzik, hogy az egyes választási körzetekben kiket szeretnének megyei képviselőjelöltként indítani. Azt gondolom, hogy még más pártokban sem dőltek el ezek a kérdések, mindenütt csak találgatások folynak az esetleges együttműködésről és a jelöltek személyéről. Természetesen, folyamatosan figyeljük a történéseket és vélhetően minket, MKP-seket is figyelnek más pártok. Erre a kérdésre konkrét választ csak a későbbiekben tudok majd adni.  

0 HOZZÁSZÓLÁS