Új tankönyvek és segédanyagok szükségesek a szlovák nyelv újszerű oktatásához

hirek.sk 2014. augusztus 28., 16:13
POZSONY. Nagy nyilvánosságot kapott decemberben Ján Jaraba, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi iskolákért felelős osztályvezetőjének kijelentése, miszerint a szlovák nyelv nemzetiségi iskolákban történő oktatása során az idegen nyelvek oktatásának módszertanát kell majd alkalmazni.

Bár a változáshoz szükséges módszertani anyagokat a tárca azóta sem biztosította az iskolák számára, sok pedagógus többé-kevésbé már a fentebb említett módszerrel tanít. A siker érdekében azonban a célnak megfelelő új tankönyvekre és segédanyagokra is szükség lenne.

Közös érdekünk, hogy a felvidéki magyar gyerekek a jelenleginél jobban sajátítsák el az államnyelvet, és a gyakorlati életben megfelelően tudjanak kommunikálni. Ezt a célt szolgálhatná az illetékesek azon lépése, hogy a pedagógusok a hazai nemzetiségi iskolákban a szlovák nyelv oktatása terén végre hivatalosan is az idegen nyelvek oktatásának módszertanát alkalmazhassák.

Az új módszertan bevezetése után a felvidéki magyar tanítási nyelvű iskolában a szlovák nyelv oktatásában nem a nyelvtan dominálna, mint jelenleg. A pedagógusok nem az irodalmárok életrajzával és a különféle versek memorizálásával foglakoztatnák a tanulókat, hanem minél több, koruknak megfelelő, mindennapos diskurzus lefolytatására ösztökélnék a nebulókat. Magyarán főként kommunikációs készségüket fejlesztenék, ami köztudott módon az idegen nyelv oktatásának egyik sajátossága.

A. Szabó László, a Magyar Közösség Pártja (MKP) oktatási és kulturális alelnöke úgy véli, hogy a szlovák nyelv idegen nyelvek módszertanával történő oktatása érdekében a hangzatos kijelentések ellenére eddig gyakorlatilag semmi érdemleges lépést nem tettek az illetékesek.

„Sem a módszertan, sem a tankönyvek és tansegédeszközök nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az iskolák szeptembertől hivatalosan is új utakat járjanak. Egyelőre minden megrekedt a politikai nyilatkozatok szintjén. Természetesen a pedagógusokat semmi sem tartja vissza, hogy hatékonyabb nyelvoktatási módszerekhez és eszközökhöz nyúljanak, illetve figyelembe vegyék a regionális és helyi viszonyokat. Ugyanakkor egyelőre a tantervek és az egyéb előírások még mindig megkötik a kezüket. Jó lenne, ha végre mind a minisztérium, mind a háttérintézmények képviselői érdemi döntéseket hoznának a kérdésben, s megkezdődhetne a szakmai vita és a szükséges változások előkészítése.“ – nyilatkozta portálunknak az MKP szakpolitikusa.

A végzős alap- és középiskolás diákok szlovák nyelvi tesztjeinek elkészítése és az újszerű elektronikus tesztelés során a Certifikált Mérésekkel Foglalkozó Nemzeti Intézettel (NÚCEM) együttműködő Morvay Katalin, a pozsonyi Duna utcai MTNY Alapiskola és Gimnázium igazgatója is megosztotta portálunkkal a témával kapcsolatos véleményét.

„A több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok az angol és a német nyelv oktatása terén sikereket érnek el azzal, hogy említett nyelveket az idegen nyelvek módszertanával oktatják. Sok esetben a tanulók jobban fejezik ki magukat angolul, mint szlovákul, ezért a szlovák nyelvet is az idegen nyelv jól bevált módszertanával kellene oktatni. Persze, ez elképzelhetetlen az egyik napról a másikra. Ez egy hosszabb folyamat, amihez tankönyvekre, munkafüzetekre, segédeszközökre és olyan módszertani segédkönyvre van szükség, amely irányadó abban, miként kell oktatni az idegen nyelv módszertanával“ – fejtette ki az egyébként szlovák szakos pedagógus.

Morvay hozzáfűzte: „Az illetékesek 2008 után tankönyvek írására is pályázatokat írtak ki. Tankönyv-szerzőink, köztük a felsőtagozatos szlovák tankönyveket megalkotó Szetyinszky Veronika és csapata is a kommunikáció alapú nyelvoktatásra helyezi a hangsúlyt. A 2008 után iskolákba kerülő új szlovák tankönyvek kizárólag a kommunikációt helyezik előtérbe, nem pedig a felesleges nyelvtani tételek magoltatását. Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az olvasásra, a szövegértésre és a szöveggel folytatott munkára, hiszen már a végzősök tesztelése is arra épül. A tesztek tehát nem az elméleti tudás reprodukciójára sarkalnak. A feladatok úgy a kilencedikesek tesztjeiben, mind a középiskolai vizsgatesztekben valamilyen irodalmi vagy ismeretterjesztő szöveghez társulnak. Persze, bizonyos arányban a nyelvtant és a helyesírást is oktatni kell“ - jegyezte meg a pedagógus.

Morvay szerint az lenne az igazán jó megoldás, ha a tankönyvpiacon a szlovák tankönyvekkel kapcsolatban is,- akárcsak más nyelvek esetében - valamiféle liberalizáció valósulna meg, magyarán a pedagógusok a helyi igényeknek megfelelően tudnának válogatni az egyes tankönyvekből.

„A szlovák nyelvet másként kellene tanítani egy olyan iskolában, amely teljesen szlovák környezetben van és teljesen más módszertan szerint kell tanítani olyan településeken, ahol fele-fele arányban élnek a magyar és a szlovák lakosok, illetve ott, ahol színmagyar nyelvi környezetben vannak a gyerekek. Ezt azonban valóban nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Egy új módszer bevezetése, annak tesztelése, sikeressége egy hosszú és bonyolult folyamat részét képezi, aminek csak négy-öt év múlva lesz látható eredménye. A legtöbb iskolában már elértük azt, hogy a pedagógusok a szövegekből indulnak ki, és sokat beszéltetik a gyerekeket, hiszen a tesztelések is erre irányulnak“ – mondta el a pozsonyi iskolaigazgató.

Morvay Katalin úgy véli, hogy bár szeptembertől is az eddig rendelkezésre álló szlovák tankönyvekből fognak tanulni a gyerekek, ám sok múlik a pedagógusok hozzáállásán és az általuk alkalmazott módszereken.

„A pedagógus feladata az, hogy minél többet beszéltesse a gyerekeket, szituációs játékokat iktasson be a tanítási óráiba, stb. Egy csomó olyan eszköz áll a rendelkezésére, amelyekkel jó eredményeket érhet el. A pedagógusoknak is képezniük kell magukat ahhoz, hogy elsajátítsák az idegen nyelvek módszertanát. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) nagyon jó akkreditált továbbképzéseket indított a szlovák szakos pedagógusoknak, akik közül azokon sokan szívesen vettek, illetve vesznek részt. Mivel én is szlovák szakos vagyok, pár évvel ezelőtt szintén részt vettem az egyik képzésen, és nem is csalódtam. Sajnos, nálunk mindig az a helyzet, hogy az illetékesek előbb hoznak egy törvényt, aztán készítjük elő a tanmeneteteket, majd átdolgozzuk a tantárgyal kapcsolatos célkövetelményeket és egyebeket, nem pedig fordítva – ez itt a nagy probléma!“ – zárta gondolatait Morvay Katalin.

Miközben késik a változtatás hivatalos bevezetése, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) „saját szakállára“, folyamatosan írja a korszerű, szlovák kommunikáció elsajátítására összpontosító tankönyveket. Szetyinszky Veronika, az SZMPSZ Galántai Területi Választmányának elnöke Dömény Andreával, Pap Szilviával és Varga Zsuzsannával együtt az SZMPSZ égisze alatt több szlovák tankönyvet írt, amelyeket az iskolák saját pénzeszközeikből finaszíroztak, vagy maguk a szülők vásárolták meg.

„Egyelőre a magyar tannyelvű alapiskolák részére 5. és 6. osztályosoknak tudunk szlovák nyelvű munkafüzeteket kínálni. A megrendelőlap megtalálható az SZMPSZ honlapján. Azoknak, akik még e hét folyamán rendelnek, a jövő hét folyamán postázzuk a munkafüzeteket. A 7. osztályos tankönyvvel és munkafüzettel kapcsolatban olyan félinformációt kaptunk, hogy az ősz folyamán állami támogatásból a 7. osztályos tankönyvet, konverzációs tankönyvet és munkafüzetet a minisztérium újra kiadja, illetve megrendelte a kiadótól, majd azokat szállítják az iskoláknak. Sajnos, a 8. és 9. osztályos tankönyvekről és munkafüzetekről semmit sem tudunk. A 8. osztályos tankönyv és munkafüzet ugyan már egyszer, bizonyos számban megjelent az iskolákban, ám azóta újabb szállítmányok nem érkeztek az intézményekbe" - mondta el Szetyinszky.

"A 9. osztály részére csupán az irodalom tankönyv készült el, ami már az iskolákban van. Állítólag a 9. osztályosok tankönyvére csak az ősz folyamán írják ki a pályázatot, és mi, akik a kisebbek tankönyveit írtuk, pályázni fogunk, amelyet igyekszünk majd megnyerni. Abból azonban a most 9. osztályba lépő tanulóknak még nem lesz tankönyvük. Ezért a kollégáinkkal eldöntöttük, hogy a 8-9. osztályosok kezébe egy olyan kiadványt adnánk, amelybe beletennénk az 5-8. osztályosok munkafüzetéhez általunk készített szlovák nyelvtani táblázatokat. Továbbá 20 oldalnyi szövegértési feladatot is csatolnánk hozzá, amelyből munkafüzetek hiányában a nyolcadikosok tudnának gyakorolni, míg a kilencedikesek abból készülhetnének fel a tesztelésre. Az ezzel kapcsolatos információ szeptember 15.-e körül jelenik meg az SZMPSZ honlapján, illetve az iskolákat e-mail-ben is értesítjük arról, hogy azokat hol, milyen ár ellenében rendelhetik meg, illetve a kiadványokat mikor tudjuk nekik leszállítani“ – ecsetelte a tankönyvszerző.

Szetyinszky Veronika hozzátette: az új kiadványokat úgy igyekeztek összeállítani, hogy azokban több legyen a képi, illetve az olyan anyag, amely a tanulókat a szóbeli megnyilatkozásuk során segítheti.

„Azokba például kiegészítésre szoruló félmondatokat és a kérdésekkel kapcsolatos válaszlehetőségeket helyeztük be. Olyan gyerekekhez közel álló feladatokat kerestünk, amelyek megszólalásra motiválják őket. Viták folynak arról, hogy milyen módszerrel oktassuk a szlovák nyelvet. Nos, a pedagógusnak lehetősége van az idegen nyelvi módszerekkel oktatni, motiválni a gyerekeket. A mi tankönyveink is részben pedagógusfüggőek, ezért azokba sokféle gyakorlatot tettünk. Attól függően, hogy kinek milyen szintű az osztálya, milyen beszédkészségű gyerekeket oktat, választhat az egyes feladatsorokból – ez a differenciálás újszerűséget jelent" - mondta.

"Azok a pedagógusaink, akik a kezükbe vették tankönyveinket, képesek segítségükkel dolgozni, tehát élnek a választási lehetőséggel. Továbbképzéseket tartottunk, amelyeken a kérdéseik és véleményük alapján megbeszéltük azt, hogy kinek melyik feladatsor felel meg, melyeket tudja a leghatékonyabban alkalmazni a saját tanulói körében. Szerintem a minisztérium csak azért fél attól, hogy a szlovák nyelvet az idegen nyelvek módszertanával oktathassuk, nehogy az kerüljön a köztudatba, hogy a szlovák nyelv idegen nyelv, hiszen Szlovákiában a szlovák az államnyelv. Egyelőre a régi tantervek maradnak. Az utolsó öt év tantervei, tanmenetei most vannak átdolgozás alatt. Bizonyos esetekben másféle követelmény-rendszert állítottak fel, azokat mostanában véleményezik az Állami Pedagógiai Intézetben. A 2015/16-os tanévig valószínűleg új tankönyvek kerülnek majd az iskolákba“ – magyarázta Szetyinszky Veronika.

0 HOZZÁSZÓLÁS