Traktorokkal vonulnak az utcára a gazdák

Hírek.sk 2018. május 03., 13:09

A pénteki, május 4-ei országos gazdatüntetés miatt a magyarlakta régiókban is komoly forgalomkorlátozásokra kell készülni.

Az áprilisi kassai traktoros felvonulás Fotó: TASR

Közel két hónap telt el azóta, hogy a csallóközi gazdák, az országban elsőként, március 8-án több mint 200 traktorral tüntettek saját jogaikért, problémáik megoldását sürgetve a kormánytól. A hosszú évek óta hanyagolt problémából időközben országos téma lett. A sajtóban több cikk jelent meg a kelet-szlovákiai gazdák kisemmizéséről, egykori politikusok agrártámogatásokkal kapcsolatos visszaéléseiről a földjeiken dolgozó gazdák kárára. A törvénytelen módon kisemmizett mezőgazdászok nem egy esetben bírósági végzés birtokában sem tudtak érvényt szerezni jogainknak. Helyette verést, megfélemlítést, saját birtokukról való elzavarást kaptak. Megoldás egyelőre nincs.

A helyzet rendezése érdekében április 26-án, Kassán találkozott Gabriela Matečná mezőgazdasági miniszter, a tárca és hozzá tartozó intézményeinek vezetői, a kerületi ügyészség, rendőrség és bíróság képviselői, mintegy 100 gazdával az egész országból. Az ÉLŐ VIDÉK gazda platform név alatt szerveződő csallóközi és csilizközi gazdák részéről Pikáli Róbert és Molnár Zsolt vett részt a találkozón. A több órás, feszült légkörben zajló fórum érdemi eredmény nélkül zárult. A gazdák Kassai Kiáltvány néven 18 pontos követeléslistát is átadtak a miniszter asszonynak, melyből később 7 pont prioritás-csomag készült a legsürgősebb megoldandó feladatokkal.

A csilizközi magyar gazdák Medvéről indulnak

Mivel a mezőgazdasági miniszter az elmúlt hónapokban nem tudott megnyugtató megoldást kínálni, ellenben Kassán hosszú évekig elhúzódható bírósági pereskedést javasolt a gazdáknak, azok a tavaszi munkák ellenére, amikor legszívesebben a földeken lennének, kénytelenek ismét az utcára vonulni. Ezúttal már az egész országban.

A május 4-i traktorfelvonulás magyarlakta vidékének ismert útvonala jelenleg a következő: Kassán, Nagymihály és Tőketerebes között, Léván, Fél és Csallóközcsütörtök között, Medve és Nagymegyer között, Alistál és Dunaszerdahely között, Somorja és Dénesdtorcsmisérd között, Lég és Dunaszerdahely, valamint Komárom – Érsekújvár, illetve Nyitra – Érsekújvár között.

Both Árpád, csilizpatasi gazda a szervezőbizottság tagjaként elmondta, hogy a csilizközi magyar gazdák Medvén gyülekeznek, ahonnan 13.00 órakor indulnak el traktorjaikkal, és a 63-as úton Nagymegyer érintésével (érkezés ide előzetesen 13.30 körül), Dunaszerdahely (14.20 körül) Somorja (15.00-15.30 körül), Misérd érintésével a régi pozsonyi úton fordulnak vissza. A gazdák Somorjára való érkezés után a helyi OMV benzinkútnál egy rövid sajtótájékoztatót tartanak követeléseikről és válaszolnak a média esetleges kérdéseire.

Gútáról a traktorok 12.00 kor indulnak a temető parkolójából. Komáromban a Kaufland melletti körforgalomtól 13.00-kor indul el a menet, 13.20-kor a Vághíd utáni Slovnaft benzinkútnál megvárják a hozzájuk csatlakozó Duna-menti csoportot, ahol rövid sajtótájékoztatót is tartanak. Ezt követően indul a menet a 64 országúton. Az útvonal: Ógyalla, Bajcs, Érsekújvár és vissza. Ezen a vonalon lehet csatlakozni is hozzájuk.

Mit kívánnak a felvidéki gazdák?

A gazdák egyik fő követelése az eredeti földtulajdon helyett kimért pótföldek használatával kapcsolatos jelenlegi állapot megtartása annak érdekében, hogy az ilyen pótföldeken tisztességesen gazdálkodó mezőgazdászok jogbiztonsága javuljon, valamint az 1992 – 2007 között érvényes földnyilvántartáshoz való visszatérést, a pótföldekre való állami garanciával. Követelik a fiatal gazdák Állami Földalapból való földterülethez jutása feltételeinek javítását, továbbá a valódi mezőgazdasági tevékenységet kifejtő kezdő- és kisgazdák támogatását a nagy pénzügyi csoportok, oligarchák és a dánok helyett.

Az elégedetlen gazdák független vizsgálóbizottság felállítását követelik EU-s szakértőkkel, melynek az agrártámogatások körüli visszaélések és a gazdák által benyújtott büntetőfeljelentések kivizsgálása lesz a feladata.

A Szlovák Földalap által kiadott szerződések átértékelését vagy megszüntetését is sürgetik, és átlátható, igazságos szabályok kialakítását a földek odaítélésénél, ez utóbbit úgy, hogy elsősorban a helyi fiatal kisgazdák élvezzenek előnyt. A traktoros felvonuláson részt vevők el akarják érni a Mezőgazdasági Bizottság létrehozását, amely kötelező és állandó stratégiai és tanácsadói partnerséget nyújtana a mezőgazdasági minisztériumnak, elsősorban a törvényalkotásnál, valamint az agrárpolitika tervezhetőségének és javításának érdekében. A gazdák így hatékonyabban ellenőrizhetnék az agrárpolitikai intézkedéseket. El szeretnék érni, hogy a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség csak olyanoknak fizessen támogatást, akik jogi viszonyt tudnak felmutatni az adott földterülethez. Azaz csak annak, akinek a föld a tulajdonában van, vagy bérleti szerződéssel rendelkezik, vagy a föld a póthasználatában van.

Molnár Zsolt és Pikáli Róbert, a szervezőbizottság tagjai szerint a környező országokban, így Magyarországon már létezik megnyugtató törvényi megoldás a követeléseik teljesítésére. Az erre vonatkozó jogszabály-javaslat elkészítésén – megbízott jogi szakértőikkel – már dolgoznak.

A pénteki országos gazdatüntetés résztvevőinek közös célja a saját földön való nyugodt gazdálkodás. Egyben kifejezik szolidaritásukat a Tisztességes Szlovákiáért (Za slušné Slovensko) kezdeményezés képviselőivel, akiket támogatnak követeléseikben.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS