Szabó Eugen Dominika Blahákovát kérte fel helyettesének

Bokor Klára 2019. február 02., 13:06

Az idei első testületi ülés fő témája a költségvetés jóváhagyása volt, fény derült az alpolgármester személyére, megválasztották a városi tanács tagjait, valamint tárgyalták a beruházási terveket.

Az ülés elején Szabó Eugen polgármester bejelentette, hogy

Dominika Blahákovát kérte fel az alpolgármesteri tisztség betöltésére.

Főbb feladatkörei a következők lesznek: aktív fellépés a turizmus területén, a Vadassal való együttműködés, a testvértelepülési kapcsolatok ápolása, kommunikációs feladatok (a lakosság és a képviselők felé is), reprezentáció.

Ezután az interpellációk következtek, melyek közt

Ján Oravec képviselő ismét javasolta a városrendezési terv újraalkotását.

Az előző ciklusban elfogadott városi általános érvényű rendeletet (VZN), mely tiltani hivatott mindennemű környezetszennyező tevékenység folytatását az ipari park területén, az ügyészség megtámadta, így valószínűleg pereskedni fog miatta a várossal. Oravec javaslata az volt, hogy a bírósági eljárással párhuzamosan dolgozzanak ki egy új tervet, ami kiküszöbölné az ügyészség által nehezményezett tartalmi és formai hibákat.

Szigeti László erre elmondta, nincs tudomása arról, hogy a város ellen bármilyen eljárás indult volna,

továbbá a város által 11 000 €-ért kikért jogi szakvélemény pedig nem találta törvényellenesnek a rendeletet. Végül nem sorolták a programpontok közé az Oravec javaslatát.

Környi Zoltán arról kérdezte a polgármestert, miért írta alá a Štúr-szobor megépítésének engedélyét,

ha azt ígérte, tovább egyeztetnek majd az ügyről a Matica Slovenská helyi egyesületével - a helyi illetőségű Építésügyi Hivatal nevében ugyanis a polgármester ír alá. Szabó Eugen úgy válaszolt: ettől függetlenül még fognak egyeztetni.

Parkanský Norbert, Vitkó Andrea és Csepregi Zoltán képviselők több közlekedési hiányosságra is felhívták a figyelmet, a Városi Rendőrség aktívabb munkáját sürgették.

Megválasztották a Városi Tanács tagjait, a polgármesteren és helyettesén kívül Szigeti László, Vitkó Andrea, Borovič József és Szalatnyai Gábor foglalnak benne helyet.

Képgalériánk:

Napirendre került a költségvetés, melyet hosszasan vitatott a plénum, több módosítást is eszközöltek benne. Felmerült, de végül nem csökkentették a Városi Rendőrség büdzséjét, ugyanakkor kisorolták a tervezetből két új pozíció kialakítását a Városi Hivatalon belül (hivatalvezetői és ifjúságneveléssel foglalkozó munkatárs).

A beruházási tervben csak úgy sorakoztak az ötletek és a már kidolgozott tervek. Folk Róbert, a Fejlesztési Osztály vezetője részletesen bemutatta az anyagot, melyből a Nánai úti járdák megépítése 165000€ körüli összeget kíván majd, egyre halaszthatatlanabb a nyugdíjas klub belső felújítása, és a buszpályaudvari kereszteződés és a környék rendbetétele, sőt tulajdonképpen az elképzelések a fürdő utcájától egészen a Szent Imre tér új külsejéig terjednek.

A Bartók utcai óvoda felújítása eléri a 750000 €-t, a Szövetkezeti sori óvoda pedig csak idén áprilisra készül el, 293000-es ráfordítással. Kövesd felé a Sobieski utcán a mérnöki hálózatok lefektetése kívánatos, hogy ott aztán új építkezési területet is értékesítsenek. A magyar alapiskola szaktantermeket épít pályázati forrásból 186000€ értékben, az Interreg pályázaton győztes Máris Valéria BIKE kialakítása pedig 430 000€-s tétel.

Az idősek számára ételt kiszállító autó megvétele is a beruházások között szerepelt (43500€), valamint az Ady utca közvilágításának modernizációja is sürgető (30000€), az Eberbyt pedig 50000€-ért újíthat ingatlanokat. Emellett egy kutyamenhelynek alkalmas terület és több szemétsziget kialakítását is belefoglalták a munkatervbe.

Az ülésen Hogenbuch Endre bemutatta a Vadas új medencéjének terveit. Emellett Jozef Slabák nehezményezte a „Válasz pán Slabáknak” cikk leközlését a városi lapban, amit a Csehszlovák Köztársaság centenáriuma kapcsán írt eszmefuttatására kapott válaszként. A főszerkesztőt az alapszabály megsértésével vádolta, panaszát nem találták alátámasztottnak.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS