HIRDETÉS

Megtartotta első ülését Pozsony Megye Önkormányzata

hirek.sk 2017. december 20., 17:47
POZSONY. December 20-án tartotta első rendes ülését Pozsony Megye Önkormányzata, amelyben Juraj Droba elnök munkáját a következő öt évben majd három alelnök, köztük a Független Fórum magyar nemzetiségű képviselője, Ožvald Erzsébet segíti. Az MKP 3 képviselője közül Schwartz Zsuzsanna a mandátumvizsgáló, Pomichal István pedig a pénzügyi bizottság elnökeként tevékenykedhet, s az utóbbit a hétpárti jobboldali frakció vezetőjévé is megválasztották.

MKP-s alelnöke nincs, de magyar alelnöke van Pozsony megyének 

Pomichal István a mai ülés után portálunknak elmondta: bár eredetileg 50 tagú lenne az új Pozsony Megyei Önkormányzat, de mivel egy képviselő még nem tette le az esküjét, ezért az első rendes ülésen csak 49 tagú képviselő-testület döntött a fontos személyi kérdésekről.

„Az új megyei testületnek 25 független tagja van, 17-en a széleskörű jobboldali koalícióba (O¼ANO, SaS, KDH, MKP, OKS, Zmena zdola, NOVA) tartozunk, 6-an az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) színeiben kerültek be, a Most-Hídnak azonban egyetlen képviselője sincs. A "smeresek" közül 5 képviselő megalakította a Pozsonyi Regionális Frakciót (Bratislavký regionálny klub), egy-egy széket pedig a Doma Dobre, valamint a Független Fórum (NF) jelöltje foglal el. Az MKP három megyei képviselője, Schwartz Zsuzsanna, Gujber László és én is jelen voltunk a mai tanácskozáson. Juraj Droba megyefőnök, a jobboldali pártok koalíciójának jelöltje személyi vonatkozású javaslatcsomagját háromötödös többséggel szavazta meg az önkormányzatunk, pontosabban: 45 képviselő vette át a szavazó cédulát, 2 érvénytelen szavazat volt, 31-en az elnök javaslatát pártolták, 7 képviselő tartózkodott, 5 pedig ellene szavazott“ – nyilatkozta a Hírek.sk-nak Pomichal István.

Az eddigi 5-ről 3-ra csökkent a megyei elnökhelyettesek száma, ám hatásköreiket még teljes mértékben nem osztották szét.

„Az MKP alelnöki posztot annak ellenére nem kapott, hogy korábban támogatta Juraj Droba elnökjelölt megválasztását. A következő öt évben Mikuláš Krippel (O¼aNO), Ožvald Erzsébet (Független Fórum) és Elena Pätoprstá (Zmena zdola) tevékenykedhet alelnökként. Örülünk annak, hogy Ožvald Erzsébet, Pozsonypüspöki polgármestere személyében magyar nemzetiségű alelnökünk is lesz. Az alelnöki hatásköröket, területeket még teljes mértékben nem osztották szét. Annyi már biztos, hogy Krippelhez kerül a szociális ágazat, Ožvald Erzsébet elsősorban a közlekedésért, illetve az utakért fog felelni, Pätoprstához pedig a környezetvédelem került, az oktatásügyet pedig egyelőre meghagyta magának Droba elnök úr“ - ismertette a részleteket az MKP képviselője.

Schwartz Zsuzsannát és Pomichal Istvánt bizottsági elnöknek választották

Változatlanul 11 marad a szakbizottságok száma, s a bizottsági elnöki posztok közül 2 jutott az MKP-nak. Megyei tanács Pozsony megyében most sem alakult.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke Schwartz Zsuzsanna lett, Pomichal Istvánt pedig a pénzügyi bizottság elnökévé választotta meg a testület. "A Pozsony megyében érvényes játékszabályok értelmében csak bizottsági elnököket szoktunk választani. Ha a bizottsági elnök éppen nem tud részt venni a bizottsági ülésen, akkor az általa javasolt bizottsági tag vezeti majd az ülést. Nálunk megyei tanács eddig sem működött, s ezentúl sem működik majd, ugyanis nincs jóváhagyva az ahhoz szükséges statútum...“ – fogalmazott a továbiakban Pomichal István.

Több frakció is alakult, amelyek közül az MKP képviselője kettőt emelt ki: „A jobboldali koalíciós képviselőkkel együtt megalakítottuk a hétpárti frakciónkat, amely vezetőjévé engem választottak meg. Ožvald Erzsébet pedig 10 rendes és egy támogató taggal együtt létrehozta a Polgármesterek a megyéért elnevezésű frakciót, amely ugyancsak biztosította támogatásáról Juraj Droba megyeelnököt. A többi frakciónak is az az érdeke, hogy a megyei önkormányzat lehetőleg zökkenőmentesen dolgozhasson, és igazságos döntések szülessenek“.

A fontos személyi kérdéseken kívül a mai ülés másik lényeges napirendi pontja a munkaterv megvitatása volt, egyebek mellett meghatározták a jövő évi üléseik pontos időpontját. „Erről a kérdésről sem alakult ki vita, ahogy előzőleg, a bizottságok esetében sem, hiszen a képviselők maguk választhatták ki azt a 2-2 bizottságot, amelyekben dolgozni szeretnének. Emiatt alakultak 9 és 15 tagú bizottságok is“.

A 2018-as évi megyei költségvetést csak januárban fogadják el

A 2018-as évi megyei költségvetés-javaslat nem okoz sok meglepetést, tekintve, hogy az már ismert, mert azt még a korábbi testület kidolgozta. „Mivel az előző megyei vezetés már előkészítette a jövő évi költségvetés-javaslatot, azt korábban akár el is lehetett volna fogadni. Csakhogy időközben a megyei hivatal korábbi gazdasági igazgatója esetében komoly egészségügyi problémák merültek fel, a költségvetés elfogadása a következő, azaz január 26-ai ülésünkre halasztódott, s addig az egyes frakciók beterjeszthetik az azzal kapcsolatos módosító javaslataikat“.

Kérdésünkre, hogy mennyire elégedett a mai megyei ülésen elért eredményekkel és mire számít a továbbiakban, Pomichal István elmondta, mivel az előző 44 tagú megyei önkormányzatban 36 képviselő Pavol Frešo emberének számított, ő megyeelnökként Droba úrnál könnyebb helyzetben volt. "Ami pedig bennünket, MKP-s képviselőket illet, igyekszünk majd a lehető leghatékonyabban együttműködni a jobboldali koalícióhoz tartozó más pártok képviselőivel. Össze kell majd hangolódnia a megyei vezetésbe bekerült 25 független képviselő egyéni véleményeinek is. Sok polgármester is bekerült a testületbe, s ők kijelentették, hogy minden vonalon munkálkodni akarnak a megye fejlődése érdekében, ami a települések felvirágzását is szolgálhatja. Biztató kezdetnek számít, hogy a mai ülés nagyon jó hangulatban, veszekedések nélkül telt, összefogtak a polgármesterek és a további regionális politikusok“.

MKP-s megyei politikusként annak ellenére aránylag elégedett a ma elért eredményekkel, hogy a magyar pártnak nincs megyei alelnöke, mert a kialakult helyzetből a lehető legtöbbet sikerült kihozniuk. „Bízunk azonban abban, hogy Ožvald Erzsébet alelnökkel minden magyarság érdekérvényesítését érintő kérdésben meg tudunk majd egyezni. Számunkra továbbra is prioritás lesz magyar tannyelvű iskoláink megtartása és fejlesztése, illetve a törvény által szavatolt anyanyelvhasználat biztosítása, valamint a fejlesztésekre szánt összegek arányos elosztásának a folytatása. Eddig időnként szembe kerültek a főváros és Pozsony-vidék érdekei, de remélhetőleg éppen a sok polgármester jelenlétének köszönhetően ezek a viták is majd fokozatosan elcsitulnak. Hangsúlyoznám: támogatni kívánjuk Juraj Droba elnök tevékenységét, miközben minden vonatkozásban szem előtt tartjuk Pozsony megye magyarságának az érdekeit“ – mondta végül Pomichal István.

A Polgármesterek a megyéért frakció javaslatára alelnökké választották Ožvald Erzsébetet

Ožvald Erzsébet az előző testületben is benne volt, a akkor is alelnökként tevékenykedett, számára tehát a feladat nem új, ugyanakkor nem titkolta, meglepő, de nagyon megtisztelő volt az, hogy Juraj Droba őt is jelölte helyettesének, mert a másik két alelnök-jelölt személyéről előzetes tárgyalásokat folytatott az érintett pártokkal. "A megyei önkormányzatba bekerült polgármesterekkel együtt létrehoztuk a Polgármesterek a megyéért elnevezésű 11 tagú frakciót, amely aztán engem javasolt megyei elnök-helyettesnek, Droba elnök úr pedig a javaslatot minden korábbi egyeztetés nélkül elfogadta, majd jelölését az önkormányzat megszavazta. Gondolom, hogy azért, mert tudja, hogy az önkormányzati munka terén már sok tapasztalattal rendelkezem“.

Eddig még csak 3 hatáskört osztott szét a megyeelnök. Ožvald Erzsébet fő területként a közlekedésügyet kapta meg, a további kompetenciákról valószínűleg majd a januári ülésen lesz szó. "Az elnök úrnak sok területről kell még döntenie, a következő napokban mindezt alaposan átgondolhatja. A közlekedésügyet nagyon fontos területnek tartom, hiszen vannak olyan projektek, amelyekről többek között az illetékes minisztériummal és a főváros vezetésével is kell majd egyeztetni. E téren nagyon sok megoldásra váró gonddal szembesülünk majd“ – fejtette ki az alelnök-polgármester. 

Ožvald Erzsébet úgy véli, hogy az új megyei önkormányzat nehezebb helyzetben lesz, mint az előző választási időszakban volt, amikor „egyszínű volt a testület“.

„Itt most különböző társaságok képviselőinek kell együttműködniük, miközben nagyon sok az aktivista is, ami nem baj akkor, ha mindnyájan pontosan tudják, hogy miről is szól a megyei önkormányzat menete. Ellenkező esetben azonban gond lehet. Úgy látom, hogy sok tapasztalt ember, köztük több polgármester is bekerült az önkormányzatba, akik vélhetően tudják, hogyan kell majd mindig helyesen dönteni annak érdekében, hogy a megye a lakosság érdekeit szolgálja. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy ez így is legyen“ – fejtette ki.

Portálunk kérdésére, hogy hogyan látja az együttműködés lehetőségeit a 3 MKP-s megyei képviselővel, elmondta, „sosem azt nézem, hogy ki milyen nemzetiségű, hanem elsősorban azt nézem, hogy ki milyen ember. Arról nincs tudomásom, hogy a megyei önkormányzatban további magyar nemzetiségű képviselők is lennének, ám magyarul beszélő más képviselőkről tudok. Azt hiszem, hogy majd mindenkivel együtt tudok működni – az MKP tagjaival ugyanúgy, mint a KDH, az O¼aNO, az SaS vagy bármelyik párt képviselőivel. Ha ugyanis egy képviselő tudja azt, hogy mi a feladata, és azt is, hogy mit akarunk elérni, akkor bárkivel együtt tudok majd működni. Hozzátenném: megyei szinten még a smeresek között is vannak nagyon ésszerű javaslatokat tevő polgármesterek és az előző választási ciklusból ismert további pragmatikus, tapasztalt emberek, akik tudják, hogy miről is szól a megyei önkormányzati munka...“.     

0 HOZZÁSZÓLÁS