HIRDETÉS

Lámpásként kell világítania a 175 éves Pázmány Péter Gimnáziumnak

hirek.sk 2017. november 10., 08:30
ÉRSEKÚJVÁR. Az érsekújvári gimnáziumi oktatás beindításának 175. évfordulóját ünnepelte november 8-án a helyi kultúrházban a Pázmány Péter Gimnázium, amely a egyik jelentős magyarságmegtartó erőnek számít a mára már erősen elszlovákosodott Nyitra parti városban és annak környékén. Az oktatási intézményben folyó munkáról és az emlékünnepségről PhD. Beták Norbert megbízott igazgatót kérdezte portálunk.

„1842. március 19-én V. Ferdinánd király engedélyezte a négy osztályból álló érsekújvári gimnázium megnyitását, mely a plébániatemplomtól délre vezető Björnson utcán még ma is meglevő egyemeletes, egykori népiskola épületében kapott helyet. A gimnázium 1842 októberében nyitotta meg kapuit a tudásra vágyó fiatalok előtt. A tanítás nyelve a latin volt, de 1844-ben az ismert országgyűlési határozat értelmében a magyar nyelv lett a tanítási nyelv. Az oktatást ferencesrendi papok biztosították...“ – olvasható a Pázmány Péter Gimnázium honlapján.

„Folyamatosan igyekszünk emelni az oktatás színvonalát“

„Jelenleg minden évfolyamban egy, azaz összesen négy osztálya van a Pázmány Péter Gimnáziumnak, amelyben 111 diákot 12 tanár oktat. A fiatalok között újváriak és a környék településeiről származók is vannak. Mivel a szűkebb térségben ez az egyetlen magyar tannyelvű gimnázium, egyfajta lámpásként kell világítanunk, és meg kell mutatnuk a helyes utat: igenis, érdemes ezt a magyar gimnáziumot választani, ahol lehetőségeink szerint folyamatosan igyekszünk emelni az oktatás színvonalát“ – vázolta jelenlegi helyzetüket és fő feladatukat Beták Norbert, aki 2017. október 1-től megbízott igazgatóként irányítja az oktatási intézményt.

2004-ig a helyi magyar és szlovák gimnázium közös igazgatás alatt, a történelmi gimnáziumépületben működött. 2004. szeptember 1-jétől azonban az intézmény újra elnyerte jogos önállóságát, s ismét magyar tannyelvű gimnáziumként működhet.

Előnyös a családias légkör, erősödik a természettudományok oktatása

Kérdés, esetükben mekkora diákelszívó erőt jelent a közeli Komáromban működő Selye János Gimnázium, az igazgató azonban úgy véli, még ha ez élő jelenség is, előnyei az újvári gimnáziumnak is vannak. „Újdonsült megbízott igazgatóként igyekszem rájönni, hogy minden évben több helyi és környéken élő fiatal miért a „Selyét“ választja a „Pázmány“ helyett. Talán azért, mert egy nagyobb iskola fejlettebb műszaki eszközökkel s esetleg több jeles tanáregyéniséggel rendelkezhet, mint egy kisebb gimnázium. Két alapiskolai pályaválasztási napon vettem részt, amelyeken ezt a kérdést is boncolgattuk. Kiderült, hogy olyan szülők és fiatalok is vannak, akiket pedig inkább a mi gimnáziumunkra jellemző családias légkör vonz. Persze, ez önmagában nem lehet elég, tehát az oktatás színvonalának emelése érdekében is minden tőlünk telhetőt megteszünk. Jómagam mérnökemberként a természettudományok oktatását igyekszem erősíteni, hiszen diákjaink közül is sokan készülnek valamilyen mérnöknek vagy orvosnak, tehát igénylik az ilyen jellegű alapos tudást“.

Egy csepp se vesszen kárba, így legyünk mi erősek!“

Beták Norbert arról is beszámolt, hogy szerdán délután nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték meg az érsekújvári gimnáziumi oktatás beindításának 175. évfordulóját.

„1842-re datálódik a helyi gimnáziumi oktatás beindítása, amiről szerényebb módon minden évben meg szoktunk emlékezni. A jubileum kapcsán azonban szerdán nagyszabású rendezvényre hívtuk és vártuk az érdeklődőket. Ünnepségünk délután a névadónk, Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros és író által alapított Ferences-rendi kolostorban és templomban emlékmisével kezdődött, amely során felszenteltük iskolánk zászlaját. Örvendetes, hogy az ünnepi szentmisén zsúfolásig megtelt a templom. Aztkövetően a Fő téri kultúrházban két részből álló gálaestet tartottunk. Az első részben a jelenlegi, a második részben pedig az intézmény hajdani diákjai léptek fel. Az is nagy örömmel tölt el, hogy a példaértékű összefogás jegyében megvalósult, színvonalas  ünnepséggel kapcsolatban eddig csupa elismerő véleménnyel illettek minket“ – foglalta össze a november 8-án történteket.

Az intézményvezető az ünnepségen a szentendrei testvériskolájuk tanára, Cirill atya által mondottakat is idézte: „egy csepp se vesszen kárba, így legyünk mi erősek“. Azért, mert szerinte ez a gondolat összecseng a Pázmány Péter Gimnázium alapfilozófiájával: „bár kevés diákunk van, de mindegyikükkel személyre szabottan kell foglalkoznunk - mindegyikükben meg kell találnunk, hogy miben tehetségesek“. Ahogy már korábban is jelezte: a gimnáziumot a családközpontúság jellemzi - falai között meghitt légkör uralkodik, a diákok és a pedagógusok személyesen ismerik egymást.

Sikeres pályázatoknak köszönhető fejlesztések

Másik pozitívumukként a tehetséggondozást emelte ki. „Az összetartozás érzését erősíti a két héttel ezelőtt elsős lányaink által létrehozott néptánccsoportunk is, amelynek már két fellépése is volt. Nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra: ebben a tanévben már több ezzel kapcsolatos pályázaton nyertünk támogatást. A debreceni National Instruments Hungary Kft. nagyvállalat a LEGO céggel együttműködve robotikai eszközökkel látja el a  pályázata győzteseit. Nos, a két győztes szlovákiai a füleki és az érsekújvári gimnázium lett, aminek köszönhetően újdonságként robotikai oktatást vezetünk be az iskolánkban - hamarosan LEGO-robotok segítségével oktatjuk majd a diákjainkat. Továbbá az Orange egyik programjának keretében 10 táblagépet kapunk, amelyek megkönnyítik az informatika, a nyelvek és a történelem oktatását“ – fejtette ki Beták Norbert.

„Küldetésem a diákok magyarságtudatának erősítése...“

Az új igazgató az egyre jobban elszlovákosodó városban azt is nagyon fontosnak tartja, hogy a gimnazisták magyarságtudatát is erősítsék, s az intézményben biztosítsák a folyamatos diákutánpótlást.

„Miközben a fiatalokat megtanítjuk arra, hogy a későbbiekben majd hogyan boldoguljanak külföldön, kellőképpen nem tanítjuk meg őket arra, hogy felvidéki magyarként hogyan éljenek és érvényesüljenek a szülőföldjükön. Született érsekújváriként nagyon elszomorít a jelenlegi újvári valóság: egyre kevesebb magyar szót hallani szeretett városunkban. Sok magyar szülő ugyanis a jobb érvényesülés reményében szlovák tannyelvű alapiskolába íratja gyermekét, akinek már vélhetően nem lesz fontos a magyar kultúra és anyanyelv továbbéltetése...“ – adott hangot jogos elkeseredésének.

A negatív önasszimilációs folyamatot azonban az igazgató nem akarja tétlenül szemlélni.

„Azt gondolom, hogy nekem igazgatóként küldetésem a diákok magyarságtudatának erősítése és a magyar diákutánpótlás biztosítása. Mivel erre egyedül nem vagyok képes, ilyen jellegű együttműködésre is kérni fogom a témában elszánt újvári intézményeket és képviselőiket. Tudom, egyetértünk abban, hogy a vázolt cél érdekében össze kell fognunk, s együtt kell átgondolnunk teendőinket, lehetőségeinket. Sőt, mivel városunkban egy kiváló magyar alapiskola és óvoda is működik, azok igazgatóival is egyeztetni szeretném az ilyen irányú terveket. Kellő számú magyar óvodás hiányában ugyanis csökkenhet a magyar alapiskola diáklétszáma, ami a gimnáziumi diáklétszámra szintén negatívan hathat. Közösen kell bebizonyítanunk azt, hogy a szülőknek érdemes magyar oktatási intézményekbe beíratniuk gyermekeiket, akik számára nem csak magyar nyelvű nevelést és oktatást, hanem megfelelő minőséget is akarunk és tudunk biztosítani“ – magyarázta Beták Norbert vállalt küldetése lényegét.    

Végül az olvasók figyelmét felhívta arra, hogy november 29-én nyílt napot tartanak a jövendő elsőseik és szüleik számára, akiket nagy szeretettel várnak intézményükbe. „Az esemény pontos, részletes programját jövő héten állítjuk össze, illetve tesszük fel gimnáziumunk honlapjára. Reméljük, sokan kedvet kapnak majd ahhoz, hogy nálunk folytassák tanulmányaikat!“

0 HOZZÁSZÓLÁS