HIRDETÉS

Eredményesek voltak az MKP-frakció tárgyalásai Besztercebánya megyében

hirek.sk 2018. március 02., 14:00
BESZTERCEBÁNYA. Március elsején tartotta második rendes ülését Besztercebánya Megye Önkormányzata, amely egyebeken kívül az új alelnökök és szakbizottsági elnökök személyéről is döntött. A tanácskozás legfontosabb napirendi pontjairól Cziprusz Zoltán, a Magyar Közösség Pártja megyei képviselője tájékoztatta portálunkat.

Jóváhagyták az idei megyei költségvetés tervezett módosítását

A január 26-án zajlott első megyei ülés után Cziprusz Zoltán portálunknak elmondta: bár egy, a hivatal által kezdeményezett indítvány szerint Ján Lunter független megyefőnök a költségvetés bizonyos tételeit illetően szabad kezet kapott volna azok testületi jóváhagyása nélküli átrendezésére, ám azt a képviselők többsége nem szavazta meg. Emellett az előző képviselő-testület által jóváhagyott 2018-as évi megyei költségvetés tervezett módosítására sem került sor azért, mert azt két előre le nem egyeztetett tétel utólagos költségvetésbe kerülése miatt szintén nem szavazta meg a képviselők javarésze. A tegnapi, második ülésen azonban változott a helyzet.

„A március elsejei ülésünkön egyhangúlag sikerült jóváhagynunk a 2018-as évi megyei költségvetés tervezett módosítását, valamint a megyeelnöki jogkörök bővítésével kapcsolatban is megszavaztunk bizonyos módosításokat. Lunter elnök úr a költségvetés egyes tételeit illetően, konkrét összegekhez kötve szabad kezet kapott, de nem olyan korlátlan mennyiséget illetően, mint azt a januári ülésen egyesek javasoltak számára. A teljes jóváhagyott költségvetést tehát kénye-kedve szerint nem rendezheti majd át. A megyefőnöki kompetenciák kapcsán valójában egy olyan modellt fogadtunk el, ami korábban más megyékben is hatályban volt“ – magyarázta Cziprusz.

Egy-egy fontos elnöki és alelnöki bizottsági posztot kapott az MKP

A csütörtöki tanácskozáson végre sikerült megválasztani a két megyei alelnököt és a szakbizottságok elnökeit, illetve részben a szakbizottságok is felálltak.

„A 9 szakbizottsági elnöki poszt közül egy lett az öt fős MKP-frakcióé: a számunkra talán legontosabb, határon átnyúló együttműködési bizottság élére az apátújfalusi Jámbor László került. Ez a tisztség egyebek mellett az Ipoly-hidak (Õrhalom és Ipolyvarbó, Drégelypalánk és Ipolyhídvég, illetve Hugyag és Szécsénykovácsi között), valamint a szárazföldi határátkelőhelyek további építése miatt is jelentős. Szeretnénk elérni, hogy Rimaszécs/Jéne - Susa és Péterfalva-Zabar között nyíljon meg egy határátkelőhely. Továbbá a szintén nagyon fontos iskolaügyi bizottság alelnöki tisztsége is a miénk lett – azt Rigó László, Rimaszombat alpolgármestere töltheti be. Az is örvendetes, hogy valamennyi szakbizottságban lesz egy-két képviselőnk. Például jómagam a közlekedésügyi és a kulturális bizottságba is bekerültem, Auxt Ferenc a határon átnyúló és régiófejlesztési szakbizottságban, Juhász Péter pedig az egészségügyi és régiófejlesztési szakbizottságban foglalhat helyet. A következő testületi ülésen pedig már nem képviselőkkel, hanem szakemberekkel töltjük majd fel a szakbizottságokat“ – ismertette a döntéseket Cziprusz Zoltán.

A tervezett alelnök helyett elnöki megbízottja lesz a magyar pártnak

Végre két alelnöke is van Besztercebánya megyének. Cziprusz tájékoztatása szerint az egyikük aFüggetlenek Csoportjába tartozó Stanislav Horník, Herencsvölgy (Hriòová) polgármestere, a másik pedig a magyarul is értő ¼ubica Laššáková besztercebányai újságíró, aki egyúttal az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) besztercebányai megyei elnöke is.

„Az MKP-frakció a bizottsági elnök- és alelnökválasztással teljes mértékben elégedett, az alelnökök megválasztása kapcsán pedig már korábban is elmondtam: eredetileg szerettünk volna saját alelnököt. Végül az az egyezség született, hogy Csúsz Péter személyében majd egy rimaszombati kihelyezett irodában asszisztenssel együtt dolgozó, fizetett elnöki megbízottunk lehet, aki március 5-én, hétfőn kapja meg a mandátumát. Ezt a tisztséget nem foglalhatja el megyei képviselő, ugyanakkor alelnöki jogkörökkel és meghatározott munkakörrel rendelkezik: a déli, magyarlakta járások ügyeivel (például az Ipoly-hidak kérdéskörével, a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésével és egyebekkel) foglalkozhat. Ezt a megoldást készséggel elfogadtuk – mondta az MKP képviselője.

Működőképes iskolatanácsot és kihelyezett üléseket szorgalmaz az önkormányzat

Informátorunk az elmondottakhoz hozzáfűzte: Lunter megyeelnök az ülés befejezése után bő fél órán át különféle elképzeléseikről kötetlenül egyeztetett az MKP-frakció tagjaival.

A megyei önkormányzat az iskolaigazgató-választások miatt is a működőképesebb iskolatanácsok létét szorgalmazza. „Szeretnénk visszatérni a hajdani iskolatanács-modellhez: abba négy tagot a megye, két tagot a megyei hivatal adna, további két helyet pedig képviselők töltenének be.

A megyei képviselő-testület már januárban egyetértett abban, hogy a jövőben ugyanannyi ülés legyen Besztercebányán, mint amennyi kihelyezett helyszíneken. „Ennek kapcsán javasoltam, hogy a következő, március 26-i ülésünket a losonci városháza impozáns dísztermében tartsuk meg, amit jóvá is hagytak a képviselő kollégáim“ – jegyezte meg.

Mindhárom frakciónak nagyságától függetlenül 2-2 tagja lehet a megyei tanácsban

Cziprusz Zoltán kitért arra is, hogy az elmúlt hetek frakciók közti egyeztetéseinek további eredményeként az MKP-frakció majd 2 helyet kap az alakuló, 7 tagú (tagjai: a megyefőnök és 6 képviselő) megyei tanácsban, amely az egyes ülésekre majd különféle anyagokat készít elő.

„A 49 tagú Besztercebánya Megyei Önkormányzatnak 3 frakciója van: 20 tagú a Ján Lunter megyeelnök fiát is magába foglaló Függetlenek Csoportja, 17 tagú az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) és 5 tagú a Magyar Közösség Pártja (MKP) frakciója, valamint 7 képviselő egyik frakcióba sem tartozik. „Komoly gesztusként értékeljük a lehetőséget, hogy a megyei tanácsban az MKP-frakciónak ugyanúgy két tagja (frakcióvezető + 1 képviselő) lehet, mint a miénktől jóval nagyobb másik két frakciónak. A megyei tanács első ülését március 5-re, hétfőre hívja össze Lunter elnök úr“ – zárta tájékoztatását Cziprusz Zoltán.

0 HOZZÁSZÓLÁS