Elégedetlenek az egészségügyi nővérek az alacsony bérekkel

hirek.sk 2017. április 21., 08:29
POZSONY. Alacsony bérek, túlhajszoltság és minimális támogatás a munkaadó részéről az állandó képzési kötelezettség mellett – ezek az egészségügyi nővérek és szülésznők elégedetlenségének legfőbb okai Szlovákiában. Ez a Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarája által készített közvélemény-kutatásból derült ki.

A Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarája (SKSaPA) sajtótájékoztatón ismertette a 2016 utolsó negyedévben, október 1. és december 31. között készült felmérés eredményeit. A reprezentatív közvélemény-kutatása összesen 2298 nővér, 2205 nő és 93 férfi kapcsolódott be.

A megkérdezettek több mint háromnegyede (1734) nem elégedett a bérével más szakmai munkatevékenységekkel összehasonlítva. Csak a nővérek 3 %-a határozottan elégedett a bérével, a többi nővér nem akart véleményt mondania fizetéséről.

„A közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a nővérek többsége a fizetési szalagján még soha nem látott a nemzetgazdasági átlagbérnek megfelelő összeget, amely tavaly 912 euró volt. A Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarája már hosszú ideje figyelmezteti az egészségügyi minisztériumot arra, hogy ha pótolni szeretné a több ezer hiányzó nővért, akkor egyrészt a bérezés módosításával, a munkafeltételek javításával, másrészt a társadalmi státusz javításával lehetne motiválni a nővéreket” – mondta Iveta Lazorová, a kamara elnöke.

A legtöbb nővér bére 601-700 euró között mozog

Mint Lazorová közölte, a legtöbb nővér bruttó átlagkeresete 601-700 euró között van (21 %), 19 %-uknak 701-től 800 euróig, 19 %-uknak 801-től 900 euróig, 11 %-uknak 501-től 600 euróig terjed a fizetése. A felmérés eredményi szerint az egészségügyben jelenleg is dolgoznak olyan nővérek, akiknek a bruttó átlagkeresete 405-500 euró között van (2 %), a nővérek 1 %-a pedig 405 eurónál kevesebbet keres.

A közvélemény-kutatás megerősítette, hogy a nővérek túlhajszoltak. Erre a problémára tartósan figyelmeztet a nővérek kamarája. Ahogy Milan Laurinc, a Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarájának elnökségi tagja elmondta, a megszólított nővérek 45 %-a azt nyilatkozta, hogy az ő munkahelyükön nem tartják be a megfelelő normát a nővérek és szülésznők számát illetően a kórházban kezelt páciensek számához képest. A megkérdezett nővérek 27 %-a nem akart véleményt mondani az adott témáról. A nővéreknek ügyeletük során nem áll a rendelkezésükre elegendő számú segítő személyzet, 36 %-uk elmondta, hogy szolgálatuk során nincs az adott osztályon egy segédápoló sem, a nővérek további 17 %-a nem akarta közölni véleményét az adott témával kapcsolatban.

Sokan túlóráznak

A nővérek többségének túlóráznia is kell. Ahogy a közvélemény-kutatásból kiderült, a legtöbb nővér havonta átlagban 11,5-23 túlórát (30 %), 27 %-uk kevesebb, mint 11,5 túlórát, 13 %-uk 23-34,5 túlórát, 8 %-uk több mint 34,5 túlórát dolgozik le. Csak a nővérek nem egész egynegyedének nem kell túlóráznia. Laurinc szerint csak egyharmaduknak (30 %) fizeti meg a munkaadó a túlórákat, többségük (45 %) pótszabadságot kap a ledolgozott túlórákért a munkaadóval való megegyezés alapján, és olyan nővérek is vannak (25 %), akik kizárólag a munkaadó által meghatározott időpontban kaphatnak pótszabadságot a ledolgozott túlórákért.

Rossz munkakörülmények

Laurinc szerint Szlovákiában a nővérek és szülésznők munkafeltételei nem arról tanúskodnak, hogy egy olyan uniós tagállamban dolgoznak, amely jelenleg gazdaságilag fejlődik, ahol növekszik az életszínvonal. Elmondta, több olyan egészségügyi és nem egészségügyi intézményben dolgoznak a nővérek, amelyek nem teljesítik a civilizált társadalom alapvető feltételeit sem. „A nővéreknek és a szülésznőknek a munkaadó takarékossági intézkedései miatt meg kell elégedniük az alacsonyabb munkahelyi komforttal, például elsődlegesen az orvosoknak van számítógépük a munkahelyeken, a toalettpapírt maguknak kell vásárolniuk, közös öltözők vannak a férfiak és nők számára (ezek a nem orvosi személyzetet érintik)” – magyarázta Laurinc.

A nővéreket és a szülésznőket az is gyötri, hogy a munkaadó nemcsak nem segíti őket a kötelező képzésben, hanem megnehezíti azt. Ahogy arról František Òaòo, a Nővérek és Szülészasszisztensek Nagyszombati Regionális Kamarájának elnöke tájékoztatott, a nővérek többségének a munkáltató nem fizeti a lakhatási költségeit, a konferenciákkal kapcsolatos költségeket és az útiköltséget (58 %). A megkérdezettek 8 %-a nem akart véleményt mondani az adott témáról. „A nővérek és szülésznők 42 %-a vallotta, hogy kompetenciáik megváltoztatásával változni kellene a bérezésüknek is. A nővérek többsége (81 %) azt gondolja, szükség van a törvénymódosításra, és ki kell alakítani a nővérek és szülésznők számára a szükséges kompetenciák rendszerét” – tette hozzá Lazorová.

A minisztérium azt állítja, aktívan kommunikál a nővérekkel

Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője úgy reagált, a minisztérium jelenlegi vezetése a kezdetektől fogva aktívan kommunikál a nővérek kamarájával, a kamara képviselői több projekt munkacsoportjának részét képezik. Az egészségügyi minisztérium szerint a bérezés és a munkahelyi körülmények az egészségügyi dolgozók minden szintjén fontos motivációs faktorok. „Idén beruházások által 70 millió eurót fektetünk be a kórházakba, s ezt a következő években is folytatni szeretnénk. Az uniós alapokból 140 millió eurót különítettünk el az egészségügyi intézmények modernizációjára. Ezek az anyagi eszközök egyértelműen segítik a környezet javítását mind a páciensek, mind az egészségügyi dolgozók számára” – mondta a szóvivő.

Megállapította, a nővérek bére az utóbbi években gyorsabban nőtt, mint a nemzetgazdasági átlagbér. „Jelenleg az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozó egészségügyi intézményekben a nővérek havi bruttó átlagkeresete csaknem 1100 euró” – tette hozzá a szóvivő. Elmondta, a kormány programnyilatkozata szerint a nővérek jutalmazása terén figyelembe veszik a nővérek érdemeit is.

A végső szakaszba jutott azon rendelet előkészítése, amely hamarosan törvénymódosítást eredményezhet. „A kompetenciák megváltoztatásával kapcsolatban a tárca kész tárgyalni a bérezés kérdéseiről is” – zárta le a témát a szóvivő.

Forrás: Webnoviny.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS