Bárdos: a Csemadok közösségben gondolkodik

hirek.sk 2016. január 26., 11:22
POZSONY. Előbb a Most-Híd igyekezett lejáratni a Csemadokot amiatt, hogy országos elnökségének legitim döntése alapján választási együttműködésre lépett a Magyar Közösség Pártjával. Hétfőn a vonatkozó felmérések során csak elenyésző százalékot szerző Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nyilatkozatban támadta Bárdos Gyulát, a Csemadok országos elnökét az általa vezetett szövetség politikai szerepvállalása miatt. Bárdos Gyula portálunknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Csemadok nem valaki ellen pozicionálja magát, hanem valami érdekében.

A felvidéki magyarság széthúzását erősítő sárdobálás január 20-án a Most-Híd vegyespárt Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Csemadok választási együttműködése kapcsán kiadott sajtónyilatkozatával kezdődött.

„A Híd sajnálattal tapasztalta, hogy az elmúlt napokban a Csemadok vezetése pártos kijelentéseket tett a szlovákiai magyar sajtóban. A Csemadok küldetése szerint egy minden szlovákiai magyart képviselő szervezet, ezért szerencsétlen helyzetnek tartjuk azt, ha vezetői a szlovákiai magyarok érdekeit személyes politikai ambícióiknak rendelik alá" – olvasható a nyilatkozatban, amelyet a Most-Híd azon tagjai és szimpatizánsai írtak alá, akik nem akarják megérteni, hogy a magyar-magyar párbeszédre és együttműködésre nem hajlandó vegyespárt nem, az MKP azonban felvállalja a Csemadok programját. Vezetőjük a füssi Farkas Károly, a Most-Híd képviselőjelöltje, a további tiltakozók pedig Andrisák Viola (Vága), Bíró Attila (Perbete), Bocán Ferenc (Nagykapos), Cseh Miklós (Nagykeszi), Kántor Adriana (Felsővámos), Kántor Tibor (Felsővámos), Kiss László (Illésháza), Koller Kinga (Feketenyék), Kovács Zoltán (Pered), Malinaová Irena (Felsővámos), Nagy Melinda (Sárosfa), Nagy Zsolt (Sárosfa), Nyársik János (Illésháza), Óváry Anna (Nagykapos), Puss András (Felsővámos), Rajszky Szabó Szilvia (Búcs), Szabó Richard (Vága), Szendi László (Ekel), Tóbiás Csaba (Nagykapos), Urbán Emőke (Nagykapos), Urbán Csaba (Nagykapos) és Váradi Gál Éva (Lúcs). Meg nem erősített értesülések szerint egyikük már visszavonta támogató aláírását.

Bárdos Gyula továbbra is kitart korábban tett kijelentései mellett. „Teljesen nyilvánvaló, hogy a Most-Híd nem vállalta fel a Csemadok programját. Míg az MKP bővebb programjában partnerintézményként szerepel a Csemadok neve, a Most-Hídéból hiányzik” – hangsúlyozta. „Azt is meg kell nézni, hogy az egyetlen felvidéki magyar párt, az MKP vagy a vegyespárt jelöltlistáján szerepelnek-e Csemadok-tagok. Látható, hogy ők az előzőn találhatók“ – mutatott rá.

Ki-ki maga ítélje meg, hogy az előző években, évtizedekben a Most-Híd nyilatkozatát aláíró vagy az MKP-listán szereplő „csemadokosok“ munkálkodtak-e hatékonyabban a Csemadok programjának megvalósításáért. Tény, hogy a véleménynyilvánítás szabad, ám érdemes minden tettünk után a tükörbe nézni...

„Nem kívánom minősíteni a vegyespárt sajtónyilatkozatát aláíró személyeket, illetve az ő eddigi csemadokos munkájukat. Annak viszont mindenki legyen a tudatában, hogy a Csemadok kiépített struktúrával, megválasztott szervekkel rendelkezik, amelyek az alapszinttől kezdve az országos elnökségig legitim döntést hozhatnak. Január 24-én, vasárnap Diószegen közösen ülésezett a Csemadok Országos Tanácsa és az Elnökök Tanácsa. Mindkét testület megerősítette és újfent megszavazta, illetve nyilatkozattal is ráerősített arra, hogy amit mondunk és teszünk, összhangban van a döntéseinkkel. Nem állítom azt, hogy ezentúl majd mindenki az MKP jelöltlistájára fog szavazni, hiszen senkinek a kezét nem foghatjuk, mindenki a saját lelkiismerete szerint szavazhat. Testületileg azonban szövetségünk hozott egy határozatot, ami javaslat értékű. Szó sincs arról, hogy nem respektálnánk, egyes Csemadok-tagok a Most-Híd vagy már párt jelöltlistáján szerepelnek, illetve nem az MKP-ra akarnak szavazni. Ahhoz, hogy a vegyespárt a több mint 50 ezer Csemadok-tagból talált alig két tucatot, akik hajlandóak voltak aláírni a Most-Híd sajtónyilatkozatát, csak annyit fűzhetek: mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra. Az viszont tény, hogy a Csemadoknak, mint Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetségnek joga van társadalmi kérdésekben is véleményt nyilvánítani“ – fejtette ki a Hírek.sk-nak Bárdos Gyula.

A Csemadok Országos Tanácsa és az Elnökök Tanácsa közös ülésén elfogadott nyilatkozat leszögezte, hogy a tanács továbbra is kiállt az egységes magyar hazai politizálás megteremtése mellett. „Azonban ennek hiányában a március 5-én sorra kerülő parlamenti választások alkalmával csak azt a politikai pártot és annak Közös akarat nevű választási listáját tudja támogatni, amelyben teljes mértékben felvállalták a Csemadok programját, céljait és érdekeit. Ennek a garanciáját a listán szereplő Csemadok-tagok testesítik meg. A közös akarat listája a közös nyelvet, a közös kultúrát, közös gondolkodást vetíti előre a szlovákiai magyar nemzeti közösség megmaradása érdekében, melynek a Csemadok 65 éve áll szolgálatában. A Csemadok továbbra is közösségben gondolkodik, és elutasítja az egyéni érdekek mentén működő politizálást, ezért egyöntetűen kiáll az OT 2015. január 24-én megfogalmazott kérése és az országos elnök ez ügyben kifejtett igyekezete mellett” – fogalmaztak.

Ne feledjük, hogy a Csemadok, akárcsak az MKP kezdettől fogva a felvidéki magyarság összefogásának a híve. Sajnálatos, a Most-Híd nem reagált a Csemadok és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala korábbi felhívására, nem ült le tárgyalni az MKP-val egy közös választási lista kialakítása érdekében. A kívánt összefogást tehát a Most-Híd hiúsította meg. Adódik a kérdés, hogy Bárdos Gyula a vegyespárt elutasító magatartása és áskálódása után is bízik-e még abban, hogy ha mindkét párt bekerül a parlamentbe, akkor kialakulhat a sokunk által remélt magyar-magyar párbeszéd, illetve a közösségünk érdekeit szolgáló hatékony együttműködés.

„Mindkét párt parlamenti bejutása után a megválasztott parlamenti képviselőket arra kell majd felkérni, rávenni, hogy a törvényhozásban ne a pártérdeket, hanem hazai magyar közösségünk érdekeit képviseljék. Ennek érdekében kell majd munkálkodnia a civil kurázsinak is! A Csemadok sosem gondolkodott, most sem gondolkodik párt(ok)ban, ahelyett közösségben gondolkodik, annak érdekeit tartja elsődleges szempontnak. Az összefogás szükségességét tehát a március ötödikei választások után is alapfontosságúnak tartom, amit a Csemadok összes testületi döntése is támogat. Mi nem valaki ellen pozicionáljuk magunkat, hanem valami és valaki érdekében. Ha eddig nem jött létre a két párt közti nagy összefogás, akkor legalább a választások után erre adjunk lehetőséget! Ehhez azonban szükséges az, hogy a választópolgárok az MKP 21-es számú „összefogás-listáját“ is juttassák be a parlamentbe. Azután valamennyi olyan jövendő parlamenti képviselőtől, aki azt állítja, hogy a felvidéki magyarság érdekeit is képviselni akarja, számon lehet majd kérni a valós tetteket. Sőt, azt is hozzáteszem: ha további pártok listáin is bekerülnek magyar jelöltek, akkor velük is fel kell vennünk a kapcsolatot. Csupán így jöhet létre a minél szélesebb körű magyar-magyar párbeszéd, illetve összefogás. Közös ügyünket csak így vihetjük sikerre“ – fejtette ki a Csemadok elnöke.

Hétfőn a Fehér Csaba által irányított – sokunkat a felvidéki magyarság szétforgácsolódását szintén segítő, hajdani Gyimesi György-féle „hosszú nevű” csoportosulásra emlékeztető – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) Országos Elnöksége szintén nyilatkozatot tett közzé, amelyben Bárdos Gyulának a Csemadok politikai szerepvállalásával kapcsolatos kijelentésére reagált. „Bárdos Gyulának, a Csemadok elnökének kijelentése, miszerint az általa vezetett szervezet az MKP mellett áll, alapjaiban támadja meg a felvidéki magyarság legnagyobb és legrégebbi kulturális szervezetének pártpolitikai semlegességét. Most látszik meg igazán, milyen káros az, amikor aktív politikus kerül egy kulturális szervezet élére“ – áll a nyilatkozatban.

Bizonyításra szorulna az MKDSZ nyilatkozatának következő része: „Most látjuk a kárát a politikai összefonódásoknak is, hiszen a Magyarországról jövő támogatások is aszerint sikeresek, vagy nem, hogy az igénylő szervezeteket mennyire tudja az MKP a maga pártpolitikai céljaira felhasználni“.

Az meg már sértőnek is nevezhető, hogy a felvidéki magyarság további szétforgácsolódását elősegítő MKDSZ a továbbiakban kijelenti: „az MKP minden (!) eszközt elfogadhatónak tart, hogy két egymást követő kudarc után végre visszakerülhessen a parlamentbe“. Az „Összefogás-listát“ indító felvidéki magyar párt politikáját pedig ekképp minősíti: „Ezzel a megosztó, a tagság politikai pluralizmusát semmibe vevő politikával az MKP a Csemadok hitelét, egyetemességét, mindenki számára egyforma értéket jelentő létét veszélyezteti“. Hozzátéve, hogy az MKDSZ „a leghatározottabban tiltakozik minden ilyen jellegű kísérlet ellen“.

Az MKP riválisai tehát az áldásos magyarságszolgálatot végző Csemadok potenciális erejétől tartva folytatják a sárdobálást. Vélhetően nem tudatosítva, hogy ezzel a felvidéki összmagyarság választási esélyeit gyengítik. Közismert szócsöveik pedig a közösségi hálókon szitkozódnak-uszítanak, feledve, hogy amíg Bugár Béla, a Most-Híd jelenlegi elnöke az MKP elnöke volt, ő is a párt és a Csemadok választási együttműködését szorgalmazta.

A kíméletlen, félrevezetésektől sem mentes kampány után csak reménykedhetünk abban, hogy mindezek ellenére a választásokkor pozitív változás történik és megerősödik a magyar érdekképviselet.

0 HOZZÁSZÓLÁS