A kormány elfogadta az EU-elnökség programjának stratégiai keretét

hirek.sk 2016. február 24., 16:06
POZSONY. A kormány ma jóváhagyta Szlovákia Európai Unió Tanácsa soros elnöksége programjának stratégiai kereteit. Az ország az év második felében veszi át az elnöki tisztséget.

A stratégiai keret alapját az Európai Unió 2014. évi júniusi csúcstalálkozóján elfogadott stratégiai program öt legfontosabb pontja képezi. Középpontjában a foglalkoztatottság, a gazdasági növekedés és versenyképesség, a polgárok lehetőségei, az energetikai unió, a szabadság, biztonság és igazság áll.

„A dokumentum egy újabb időszak kezdetét jelenti, és világosan jelzi, az előkészületek a vége felé közelednek, mivel már végre a programról beszélünk“ – magyarázta Miroslav Lajèák külügyminiszter. Szlovákiára még vár a legfontosabb prioritások előkészítése, melyet a kormány júniusban, közvetlenül az elnökség átvétele előtt hagy jóvá.

„A megmaradó három hónapos időszakot arra használjuk, hogy reagáljunk az elnökség programjának legidőszerűbb kérdéseire“ – hangsúlyozta Lajèák. Az már szinte teljesen biztos, hogy az EU tagságról szóló brit referendumot nem kerüli el az elnökség, melynek eredményeit jogi formába kell önteni.

Kétségtelenül jelentős téma lesz a menekültkérdés is – folytatta a külügyi tárca vezetője. „Arra fogunk törekedni, hogy az már hiteles európai politikáról, s ne válságkezelésről szóljon, mint eddig“ – tette hozzá Lajèák, aki arra számít, hogy a témával foglalkozó a márciusi két csúcstalálkozó kissé előre mozdítja a helyzetet.

A szlovák elnökség következő fontos törekvése megegyezésre jutni a tagországokkal a képzettség kölcsönös elismerésének, valamint a tudás, a készségek és képességek átfogó dokumentálásának kérdésében. Törekedni fog egy olyan kiegyensúlyozott megközelítés érvényre juttatására, mely megakadályozza a szociális rendszerekkel való visszaélést, biztosítja a dolgozók szociális védelmét és a mozgásszabadságot is megóvja.  Az elnökség egyik fő prioritása az Energetikai Unió továbbfejlesztése, különös hangsúllyal az energiabiztonság megerősítésére. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatosan külön figyelmet szentel a jelöltek, illetőleg a lehetséges jelöltek felvételével kapcsolatos eljárásnak, különös tekintettel a Nyugat-Balkán unióhoz való közelítésére.

A migrációs kérdéskör megoldása terén az átfogó, közös hozzáállásának szükségességét fogja hangsúlyozni az Európai Unió védelmi- és külpolitikája kapcsán. Ennek részét képezik többek közt az illegális bevándorlás okainak megszüntetése, a migránsok származási országainak a támogatása, illetőleg azoknak az országoknak, amelyeken keresztülvonulnak, beleértve a nyugat-balkáni országokat is. Az Európai Unió külső schengeni határainak védelmét illetően Szlovákia támogatja a NATO-val való szorosabb együttműködést is.

A kabinet mai ülésén az uniós elnökség stratégiai kerete mellett azt is jóváhagyta, hogy az év végéig 16 642-re emeli a katonák és 3 977-re a fegyveres erők alkalmazottainak számát. Ez a korábbi, 2014-ben jóváhagyott létszámhoz képest 500 katonával többet jelent. Az intézkedést az 5. zsolnai különleges ezred, az ISTAR zászlóalj és a parancsnokság támogató zászlóalja létszámának növelésével, valamint a hadsereg vezérkarának átszervezésével indokolták. A jóváhagyott dokumentum  új járművek, fegyverek és felszerelés beszerzésével is számol. 

Forrás: TASR
0 HOZZÁSZÓLÁS