2022. október 26., 07:55

Magyar politikus is lehet megyeelnök

Október 29-én egy fordulóban választjuk a megyei elnököket, ezzel történelmi esély kínálkozik a magyar közösség előtt, hogy visszakerüljön a szlovákiai politika élvonalába. Berényi József, Nagyszombat és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke a Nézőpont stúdiójában arról is beszélt, melyek a megyei testületek hatáskörei, és milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani a magyarlakta járásokban a most záruló ciklusban.

berényi csenger
Fotó: Katona Tamás

A megyei választásokon rendre alacsonyabb számban járultak urnákhoz a választók, pedig a magyar közösség szempontjából is fontos hatáskörök tartoznak a megyékhez. Melyek a megyei testületek legfontosabb kompetenciái?

Csenger Tibor: Valóban fontos tisztázni, mely területek tartoznak a megyék hatáskörébe. Első helyen említeném az infrastruktúrát: a megyék feladata a másod- és harmadosztályú utak és az azokhoz tartozó hidak karbantartása, felújítása. Ez körülbelül 75 százalékát képezi a Nyitra megye területén lévő úthálózatnak. Hasonlóan fontos az iskolaügy, hiszen a megyék látják el a középiskolák fenntartói feladatait. A harmadik nagy terület a megye által fenntartott szociális intézmények működtetése. Ugyancsak a megyék feladata a közösségi közlekedés biztosítása, gondolok itt a távolsági autóbuszjáratok üzemeltetésére.

A végére hagytam az egyik legnagyobb területet, a kulturális intézmények fenntartását – a déli régióban ilyen kiemelt intézmény a Komáromi Jókai Színház, de ide tartozik számos intézmény – például a könyvtárak, a galériák és a múzeumok is.

Ezen felül a sport, a kultúra és az idegenforgalom területén működő civil szervezetek támogatására is biztosítunk forrásokat.

Berényi József: A Csenger Tibor által felsoroltakhoz még hozzátenném a határon átnyúló együttműködést. Hat megye együttműködésével létrehoztuk a Rába–Duna–Vág euerorégiót. Ennek köszönhetően többször is sikeresen pályáztunk, legyen szó a kis alapról, vagy a nagyobb uniós pályázati kiírásokról. Az sem mellékes, hogy a kis pályázatok esetében, mivel a megyeelnökök ezt a területet átadták az alelnököknek,

az eurorégió nem hivatalos munkanyelve a magyar volt. Azt gondolom, annak idején Clemenceau-ék Trianonban nem így gondolták, hogy még száz év elteltével is lehetőség lesz erre.

Azt is tegyük hozzá, hogy a 2001-ben megrajzolt megyehatárok évszázadok során kialakult természetes régiókat szakítanak ketté. Ez különösen szembeötlő Nagyszombat megye esetében.

Berényi József: Ez pontosan így van, elég a térképre tekinteni. A megye összes járása szomszédos egy másik megyével. Ennek hatása megmutatkozik abban is, hogy a középiskoláink sok esetben gyűjtőiskolaként működnek. Konkrét példával élve, a galántai gimnázium fogadja a szenci és a vágsellyei magyar diákokat is. Előbbi Pozsony, utóbbi Nyitra megyéhez tartozik.

berényi
Berényi József
Fotó:  Katona Tamás

Térjünk át a most záruló ciklus értékelésére. Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítaniuk a kivételesen öt évre nyúló időszakban?

Berényi József: Azzal kezdeném, hogy a pandémia ellenére is részben sikerült teljesítenünk a vállalásunkat, hogy a ciklus végéig felújítjuk a sportpályákat, sportlétesítményeket. Az egyik legnagyobb megvalósult beruházás a galántai gimnázium uszodájának felújítása volt, ugyanez a rekonstrukció megtörtént a dunaszerdahelyi sportgimnáziumban és a vidékfejlesztési szakközépiskolában is. A Vámbéry Ármin Alapiskola és a Szabó Gyula Alapiskola is kaptak egy új sportpályát. A nagyobb beruházások között említhetem a nagymegyeri kereskedelmi akadémia kollégiumának felújítását. Ami pedig a szívemhez nagyon közel álló fejlesztés, az Alsószeliben lévő gőzmalmot a megye megvásárolta, és múzeummá alakította át. Az impozáns épületben az országban egyedül itt működik gőzmalom múzeum. A másik nagy terület, az infrastruktúra karbantartása, ami véget nem érő mókuskerék.

A megyén áthaladó óriási kamionforgalom komoly kihívás, hiszen az úthálózatot nem ilyen teherbírásra tervezték, vagyis a karbantartás folyamatos feladatot jelent.

Annak érdekében, hogy a felújított utak teherbíróbbak legyenek, új technológiával végezzük a karbantartást. Ez azonban megnöveli a költségeket, és elnyújtja a felújítási munkálatokat is. Ezért is kérem a türelmét az autósoknak, akik az érintett szakaszokon utaznak!

Nyitra megyében ciklusokon keresztül összezárt a szlovák nagykoalíció, s ez hátrányosan érintette a déli járásokat. Mennyiben volt más a most záruló ciklus?

Csenger Tibor: Nyitra megyében hét járásból ötben élnek nagyobb számban magyarok, az elmúlt öt évben minden járásban sikerült kisebb-nagyobb beruházást megvalósítani. A ciklus elején a legnagyobb igény az utak felújítására mutatkozott. Szerencsés körülmény, hogy főként az utóbbi két évben lehetőség volt az uniós források felhasználására is. Jórészt a tervek szerint zajlik a másodosztályú utak rekonstrukciója, vannak szakaszok, amelyeket már felújítottunk, s vannak, amelyek átcsúsznak a 2023-as évre. A harmadosztályú utak felújítására évi hétmillió eurót fordítottunk, ami évente kétmillió euróval több, mint az előző ciklusban. Mindent összevetve a megyében 630 kilométer utat sikerült felújítani.

Mivel a korábbi ciklusokban elhanyagolták a déli régió útjait, az utóbbi öt évben elvégzett útkarbantartás hatvan százaléka a déli járásokban valósult meg, amivel a korábbi aránytalanságot sikerült kiegyenlíteni.

Az uniós források bevonásával 18 megyei fenntartású intézmény épületének energiahatékonyságát növeltük meg. Kiemelném a komáromi Selye János Gimnázium épületének teljes külső felújítását, de a Jókai Színházban is komoly felújítás történt. Megújult a komáromi ipari szakközépiskola és az érsekújvári elekrotechnikai szakközépiskola épülete és a szaktantermek is. Külön kiemelném, hogy Ipolyságon, ahová korábban végképp nem érkezett ilyen célra megyei forrás, a gimnáziumban és a szolgáltatói szakközépiskolában is megtörtént a rekonstrukció.

Berényi József: Hozzátenném, hogy mi Nyitrával összevetve kisebb területű megye vagyunk, s mondjak konkrét számokat is, a ciklus során összesen 208 kilométernyi utat újítottunk fel, ebből 45 kilométer esik a Galántai és a Dunaszerdahelyi járásra, ami magasabb arány, mint ami a népesség számából következne.

Fontosnak tartom még, hogy mindkét megye alaposan kivette a részét a Covid elleni küzdelemből. Arra törekedtünk, hogy a polgárok anyanyelvükön is a legszélesebb körű tájékoztatást kapják. Ezért alakítottunk ki megyei oltóközpontot Dunaszerdahelyen is.

Október 29-én a korábbiaktól eltérően a megyei elnökökről egy fordulóban döntünk. Bár a magyarság mindkét megyében számszerű kisebbségben van, mivel a szlovák szavazatok megoszlanak, ez lehetőséget kínál arra, hogy először kerülhessen magyar politikus a megyék élére. Adódik a kérdés, milyen többletlehetőséget jelentene, ha megyeelnökként dolgozhatnának a következő időszakban?

Berényi József: Az energiaválság miatt olyan gazdasági krízis előtt állunk, amelynek még csak nem is látjuk az igazi mélységét. Emiatt aztán nem is szeretnék semmilyen felelőtlen ígéreteket tenni a jövőre nézve. A korábbiaknál intenzívebben kell foglalkoznunk a közintézményeinknek otthont adó épületek energiahatékonyságának növelésével. Az előző öt évben mintegy hétmillió eurót költöttünk ilyen beruházásokra, ezt az összeget a jövőben biztosan meg kell emelni. Ezen túlmenően folytatni kell az útfelújításokat, a szociális intézményekben lakóknak meg kell őrizni azt a komfortot, amit eddig biztosítottunk.

El kell érni azt, hogy az energiaválság miatt az iskolák ne kényszerüljenek a távoktatásra. Szülőként magam is tapasztaltam, a diákok mennyit veszítettek amiatt, hogy a Covid miatt hónapokig nem ülhettek be az iskolapadokba.

Továbbra is feladat marad a kétnyelvűség érvényesítése: ez Dunaszerdahelyen könnyebb és egyszerűbb, de a Galántai járásban ezért már meg kell küzdeni. Amire nagyon büszke vagyok, hogy a csapatomnak sikerült elérni, azokon a településeken, ahol a törvény lehetővé teszi a magyar nyelvhasználatot, az összes intézményünk igazgatója tud magyarul is. Mivel általában a magyarok tanulnak meg szlovákul, s a szlovák közösség még nem különösebben beszéli a magyar nyelvet, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az intézményvezetők többnyire magyar nemzetiségűek. Az intézményvezetőknek komoly felelőssége, hogy a kétnyelvűséget érvényre juttassák, mi a megyei képviselőkkel együtt erre ösztönözzük őket. Ahogy a kérdésében utalt rá, valóban óriási esély kínálkozik, hogy mindkét megyében magyar megyeelnököt válasszanak. Ilyen közel a megyék fennállása óta ez a lehetőség még sosem volt. A kérdés az, érzékelik-e a súlyát a választók, mekkora nagy dolog lenne Szlovákiában, ahol szándékosan a magyarság kárára húzták meg a megyehatárokat, hogy magyar megyeelnök legyen. Ez a közösségünk számára komoly önbizalomerősítő fordulat lenne, nem mellesleg ezáltal visszakerülnénk a szlovákiai politika élvonalába.

Ahogy az 1998-as kormányalakítást követően bebizonyítottuk, a magyar államtitkárok, miniszterek megállják a helyüket, lehetőséget kapnánk arra, hogy bizonyítsuk, egy magyar politikus is képes mindenki javára vezetni a megyét. Ha a magyarság bekapcsolódik az ország irányításába, az jó a magyaroknak, jó a szlovákoknak, mindenkinek jó.
csenger
Csenger Tibor
Fotó:  Katona Tamás

Berényi József említette, október 29-én nagy lehetőség kínálkozik, de az energiaválság miatt nehezen tervezhető a következő időszak. Milyen ígéreteket lehet megtenni felelősen Nyitra megyében?

Csenger Tibor: Mindenképpen pozitívum, hogy október 17-én elfogadtuk a 2023-as megyei költségvetést. Figyelembe vettük az energiaárak emelkedését, az infláció alakulását, vagyis a büdzsében számoltunk az intézményeink fenntartási költségeinek növekedésével. Ezzel biztosítani tudjuk a kiszámítható működést, vagyis a középiskoláknak, ha az energiaárak a tervezhető keretek között maradnak, biztosan nem kell áttérniük az online oktatásra, mint a Covid idején. A kiszámítható működést kell biztosítanunk a szociális intézmények esetében is, meg kell őriznünk a lakók jelenlegi komfortját, s ha van rá lehetőség, tovább növelni a kapacitásokat.

Folytatjuk a megkezdett beruházásokat, semmiképpen sem szeretnénk leállítani a most záruló ciklusban elindított hídfelújításokat.

A jövő évi költségvetésben az uniós források merítésével együtt közel hetven millió eurót különítettünk el a beruházásokra. Arra kell törekednünk, hogy a megszorítások, a források elvonása helyett a pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát növeljük. A jövőre nézve nagyon fontosnak tartom, hogy a központi kormány figyelmét felhívjuk, a megyénket, ahogy Nagyszombat megyét is elkerülik az első osztályú észak-déli tranzitutak. Ahogy Berényi József is említette, a fenntartásunkban lévő másodosztályú utak teherbírása nem felel meg a megyékre zúduló teherforgalom kihívásainak. A tervezés alatt lévő projektekből sajnos nyilvánvaló, hogy a központi kormány továbbra sem kezeli prioritásként a déli régiók infrastruktúrájának fejlesztését. Ezen csakis összefogással tudunk segíteni.

A megyeelnök kitüntetett feladata, hogy az érintett települések polgármestereivel és a szomszédos megyék vezetésével összefogva javaslatokat tegyen le a kormány asztalára. Már csak ezért sem mindegy a közösségünk szempontjából, hogyan alakulnak a választások október 29-én.

Nemcsak az energiaválság miatt kiszámíthatatlan a helyzet Szlovákiában. Mi történik abban az esetben, ha a kisebbségi kormány nem tudja átvinni a parlamenten a költségvetést? Hogyan hat ez a megyék gazdálkodására?

Berényi József: Ha a parlamentben elbukik a költségvetés tervezete, közvetlenül nem befolyásolja a megyék gazdálkodását. A megyék bevétele a fizikai személyek adójából számítódik ki, vagyis a megyék költségvetését a központi költségvetés hiányában is el tudjuk fogadni. Nagyszombat megyében előkészítettük a jövő évi költségvetés tervezetét, arról majd az október 29-e után felálló közgyűlés szavaz. A kormány tervezett intézkedései azonban így is komoly érvágást jelentenek, 19 millió eurót vesznek ki a megyei költségvetésből a családtámogatásként beharangozott lépésekkel. Ezzel a megyéket arra kényszerítik, hogy az elvont forrásokat a családoktól vegyék vissza – hogy példát mondjak, kényszerűen meg kell emelnünk a buszjegy vagy az étkeztetés árát. Szeretnék még ráerősíteni arra, amit az imént a tranzitutak kapcsán Csenger Tibor mondott. Megyei alelnökként az államtitkári szintig jutottunk el, részeredményeket sikerült is elérni. Erre példa, hogy Észak-Csallóközben az R7-es építésekor károsodott helyi utakat a kivitelező újította fel, tehermentesítve a megyei költségvetést.

A miniszterhez azonban alelnökként csak nagyon kivételes esetben jutunk el, s ahhoz, hogy megépüljön egy Nagyszombatot Győrrel összekötő első osztályú út, vagy legalább kerülőutak a települések mellett, kell a miniszteri kapcsolat. Ezt viszont csakis a megyei elnök tudja elérni a pozíciójából adódóan.

Ezért is fontos, hogy éljünk a lehetőséggel, és magyar elnököket válasszunk Nagyszombat és Nyitra megye élére.

(Az interjúban szerkesztett formában közöljük a Ma7 közéleti magazinműsorában, a Nézőpont október 21-i adásában elhangzott beszélgetést.)

Berényi József (1967) 2002 és 2006 között külügyi államtitkárként tevékenykedett, 2010 és 2016 között az MKP országos elnöki tisztségét töltötte be. 2013 óta Nagyszombat megye alelnöke, 2021 óta a Szövetség MKP-platformjának elnöke.
Csenger Tibor (1965) 2006 óta önkormányzati képviselő Zselízen, 2013-tól a Nyitra megyei közgyűlés tagja. 2018 januárja óta Nyitra megye alelnökeként a déli régió fejlesztéséért felel.
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.