Olgya

Oľdza
község
magyar lakosság 1910
100%
209
magyar lakosság 2021
42%
233
Népesség: 465
Terület: 8,86 km²
Tszf. magasság: 123 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 93039
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: Pozsony vármegye Somorjai járás kisközség

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén fekszik, Somorjától 12 km-re északkeletre, Dunaszerdahelytől 20 km-re északnyugatra. Mellékutak kötik össze Léggel (5 km), Csenkével (3 km), Nagymagyarral (3,5 km), Nemesgombával (2 km) és Békével (3 km). Nyugatról Nemesgomba, északról Csenke, keletről Lég, délről pedig Béke községekkel határos. Déli határát az 572-es főút vonala alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Somorjai, majd annak megszüntetése után a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). Területe csak minimális mértékben változott 1921 óta (8,88 km²-ről 8,86 km²-re).

Népesség

A túlnyomórészt magyarok lakta kistelepülés lakosságszáma 1921-1991 között viszonylag stabil maradt. Az 1990-es évekre még a népességcsökkenés a jellemző, 2001-ben a szlovákok aránya alig 5,4 % volt. 2001 után gyökeres fordulat következett be, a nagyszámú betelepülő révén. 2011-ig a község lakossága megmásfélszereződött (56 %-os növekedés). A betelepülők többsége szlovák nemzetiségű volt, így arányuk 2011-re már meghaladta az összlakosság egyharmadát (36 %). A lakosság többsége (69 %) római katolikus vallású.

Történelem

Első okleveles említése 1239-ből származik Ogia alakban. Nevének további megjelenési formái: 1251-ben lobagio castri Ovga, vagyis ovgai jobbágyok, 1259-ben Ougya, 1275-ben Ougha, 1281-ben Oegia, illetve Ogia, 1287-ben Ovgea, illetve Ovgya, 1304-ben Kysoga, 1318-ban Olgya, 1488-ban Ogya, 1492-ben Ohyan, 1773-ban Olgya, 1948-ban Oľdza. Kezdetben pozsonyi várbirtok. 1251-ben Puer pozsonyi alispán valamelyik itteni birtokrészt Böjtös mesternek ítélte oda. 1358-ban már az Olgyai család a község földesura; az oklevélben Olgyai Endre fia, János 60 ekényi földet adományoz húgának. 1380-ban egy határjáró oklevélben, 1488-ban Mátyás király egyik oklevelében van említve. A későbbiekben az Udvarnoky és a Bacsák családok lettek a község földesurai. A XIX. század első felében Olgyai Károlynak és Zsigmondnak, valamint Bacsák Vendelnek volt itt nagyobb birtoka. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban a község 49 házzal és 366 lakossal szerepel. Első okleveles említése 1239-ből származik Olgia (Ogua) alakban. Kezdetben pozsonyi várbirtok, 1358-ban már az olgyai Olgyay család a teljes község földesura. A 19. század első felében Olgyay Károlynak és Zsigmondnak, valamint Bacsák Vendelnek volt itt nagyobb birtoka. Olgyán játszódik Ethey Árpád Borsoska kisasszony című regényének története.

Mai jelentősége

Nemesi kúriája a 19. század első felében klasszicista stílusban épült.