Amadekarcsa

Amadeho Kračany
magyar lakosság 1910
100%
215
magyar lakosság 1941
100%
842
Tszf. magasság: 116 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 93003
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: kisközség

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben, Dunaszerdahely központjától 6 km-re délnyugatra, Nyékvárkonytól 4 km-re északnyugatra fekszik. Egyházkarcsa község központi részét alkotja a vele egybeépült Siposkarcsával és Pinkekarcsával együtt.

Közigazgatás

1940-ig önálló kisközség (1882 óta Siposkarcsával egyesítve a magyar közigazgatásban Siposamadékarcsa néven, 1920-tól Amadeovské Korčany néven), azóta Egyházkarcsa egyik településrésze és kataszteri területe. 6,05 km²-es területe a községterület 43,5 %-át alkotja, Siposkarcsát is magába foglalja. A község 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, a csehszlovák közigazgatásban is a Dunaszerdahelyi járás része volt.

Népesség

1921-ben 265, kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt, 2011-ben 420 lakosa volt (Siposkarcsa nélkül, azzal együtt 534, tehát népessége duplájára nőtt 70 alatt), ezzel Egyházkarcsa legnépesebb településrésze, itt él az összlakosság 33,5 %-a.

Történelem

Első okleveles említése 1390-ből származik Amadekarcha alakban. Nevét egykori birtokosa, a Bősi és Várkonyi Amade (Omode) család után kapta a 14. század végén. Előtte ez a mai Amadékarcsától északabbra fekvő település a pozsonyi várbirtok része volt, lakosai a várnépek rendjébe tartoztak. Valószínű, hogy innen ered a település előző neve, a Népe-karcsa (Várnépek Karcsája). Ezzel a névvel először egy 1326-ból származó oklevélben találkozunk. Népekarcsa első nagybirtokos földesura a Hunt-Pázmán nembeli Szentgyörgyi és Bazini család volt. Az Amadék első adománybirtokukat a Karcsák vidékén azonban már 1274-ben kapják IV. László királytól. Az okirat szerint a ,,csallóközi Fynturkarchája nevű lakatlan földről” van szó, amely a mostani Siposkarcsa határában feküdt. A birtokszerző Lothard utódait a korabeli okiratok többször Népekarcsai (,,de Nepekarcha”) előnévvel említik. A régi Népekarcsa megnevezés a 14. század vége felé megszűnt, a település új neve azóta Omodekarcsa, később Amadékarcsa. Ezekkel a megnevezésekkel először 1396-ban, majd 1408-ban, 1413-ban és 1455-ben találkozunk. Egy 1553. évi összeírás szerint Amadékarcsán Amade Mihálynak négy, Amade Lászlónak hét portája adózik. A 16. század első felében a birtok nagy része a Derghi Somogyi család kezére jutott. Amadékarcsa neve tehát mindmáig őrzi a férfiágon már kihalt Amade család emlékét. Ennek a családnak voltak tagjai báró Amade László (1703-1764) huszártiszt és Amade Tadeus is, aki 1781-ben grófi rangot kapott. A község 1882-ben egyesült Siposkarcsával, mely a Sípos-amadékarcsa nevet kapta. Az első világháború utáni Csehszlovákiában a község nevét először Amadékarča, majd Amadeovské Korčany néven írják hivatalosan. 1948-ban a korábbi hivatalos megnevezést módosítják, így a község neve Amadeovské Kračany lesz, amit 1973-ban szintén módosítanak Amadeho Kračany elnevezésre. A község lakói még az Árpád-házi királyoktól nyert nemesi szabadalmakat élvezték. Az 1553. évi portális összeírás szerint Amadékarcsán Amadé Mihálynak 4 és Amadé Lászlónak 7 portája adózott. 1581-ben Derghi Somogyi György volt a község földesura, aki itt várkastélyt építtetett. Ezt elhanyagolt állapota miatt 1854-ben lebontották. Az 1828-as Nagy Lajos-féle összeírásban 18 házzal és 129 lakossal szerepel. 1882-ben Siposkarcsával (Siposamadekarcsa néven), majd 1940-ben Amadekarcsa néven 4 szomszédos községgel egyesítették. A 20. század folyamán épült egybe a szomszédos Siposkarcsával.

Mai jelentősége

Ld. Egyházkarcsa