Parlamenti választás 2006 KVP lakótelep

Sídlisko KVP
településrész
Feldolgozottság: 100,00%

Szavazatok százalékos aránya

 • Pártok
  SDKÚ - DS Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
  SMER SMER - sociálna demokracia
  SNS Slovenská národná strana
  KDH Kresťanskodemokratické hnutie
  SF Slobodné fórum
  SMK - MKP Strana maďarskej koalície
  ĽS - HZDS Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
  KSS Komunistická strana Slovenska
  ANO Aliancia nového občana
  NÁDEJ NÁDEJ
  OKS Občianska konzervatívna strana
  HZD Hnutie za demokraciu
  Misia 21 MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
  PS Prosperita Slovenska
  ZRS Združenie robotníkov Slovenska
  S.O.S. Strana občianskej solidarity
  ĽB Ľavicový blok
  SDĽ Strana demokratickej ľavice
  SĽS Slovenská ľudová strana
  ASV Agrárna strana vidieka
  SLNKO Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť