Lapunk elektronikus megrendelője
Lapunk elektronikus megrendelője
Válasszon előfizetéseink közül:
Megrendelő adatai
Ajándékozás

Ajándékozza meg lapunk előfizetésével szeretteit, barátait is!

Ajándékozott adatai
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Lapunk megrendelhető a www.ma7.sk oldalon, csekkes vagy banki befizetéssel a következő címen: Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány | Nám. Sv. Štefana 296/6 | 929 01 Dunajská Streda Bank: VÚB Banka | Számlaszám: SK18 0200 0000 0039 3395 6358
Banki átutalás esetén a megjegyzésben kérjük feltüntetni a megrendelő adatait: név, postacím, e-mail!

Az előfizetői díj 2020 végéig: éves előfizetés 38 euró, féléves előfizetés 21 euró, negyedéves előfizetés 11 euró.
(Az év közbeni éves előfizetés a következő év ugyanazon napjáig érvényes.)

Jelen nyomtatvány aláírásával az érintett személy a T.t. 122/2013-as számú a Személyes adatok védelméről szóló törvény 11. paragrafusa alapján írásban hatalmazza fel az üzemeltetőt, Nadácie Pro Media – Pro Média Alapítvány, statisztikai számjel: 51 022 281, székhely 929 01 Dunajská Streda, Námestie sv. Štefana 296/6 (továbbiakban, mint „üzemeltető“) a nyomtatványban feltüntetett személyes adatok feldolgozására és azok tárolására az üzemeltető információs rendszerében (IR előfizetők). Az érintett személy a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azokat az üzemeltető besorolja a Magyar7 hetilap előfizetőinek adatbázisába, azokat átadja a Magyar7 hetilap elosztójának, H & K Plus s.r.o., statisztikai számjel: 51 471 965, székhely: 925 03 Horné Saliby 1119 a hetilap kézbesítése céljából, valamint azokat felhasználja saját marketing céljaira, mindezt elektronikusan vagy bármilyen más formában. A személyes adatokat az üzemeltető arra jogosult személyekkel dolgoztatja fel, és az adatok biztonságos elhelyezésre kerülnek, korlátozott hozzáféréssel.

Az érintett személy kijelenti, hogy a nyomtatványban feltüntetett személyes adatok megadása önkéntesen történt, melyek valódiak és időszerűek. Az érintett személy beleegyezését adja, hogy az üzemeltető által megbízott vállalat H & K Plus s.r.o., statisztikai számjel: 51 471 965, székhely: 925 03 Horné Saliby 1119 adatbázisába meghatározatlan időre besorolják. Az érintett személy személyes adatainak felhasználására vonatkozó hozzájárulás annak visszavonásáig érvényes. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása visszavonható írásban vagy elektronikus formában is, ami a hozzájárulás visszavonásának az üzemeltetőnek történő kézbesítését követően lép hatályba.