2018. február 18., vasárnap - Bernadett
Cikkek közt...  Videók közt...  
IMPRESSZUM
 
Kiadja a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

 
Postacím
Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége
Erzsébet tér 1203/1
929 01 Dunaszerdahely
Szlovák Köztársaság
 
Zväz Maďarských televíznych tvorcov na Slovensku
Alžbetínske námestie 1203/1
929 01 Dunajská Streda
Slovenská Republika

 
Elérhetőségeink
foszerkeszto@hirek.sk
szerkesztoseg@hirek.sk
hirdetes@hirek.sk
Hirdetési felületeink, árjegyzék

 
Szerkesztőség
Molnár Judit főszerkesztő

Fábián Gergő szerkesztő
Nagy Miskó Ildikó szerkesztő
Virsinszky Tamás szerkesztő

 

Műszaki munkatársak
Andrejkovič Tamás vágó

 
Külső munkatársak
Bartal Tímea
Bartók Csaba
Bíró Éva
Bodnár Ottó
Derzsi Áron
Drozd Milán
Farkas Péter
Gál Sándor
Kendy Éva
Kovács Ágnes
Lichtmannegger László
Mázik István
Padlovics Ágnes
Palcsó Attila
Palcsó Zsóka
Pereszlényi Csaba
Polák László
Szaszák György
ifj. Szaszák György
Sipos Berni
Szekeres Éva
Sztruhár Izrael Diana
Szvorák Emese
Tomojka Tünde
Tomojka Vojtko Béla

 
Adatvédelmi állásfoglalás
 
A hírek.sk portál üzemeltetője, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége (későbbiekben SZMTSZ) számára kiemelt fontosságú cél a www.hirek.sk  látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A keletkező adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat harmadik félnek - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - nem adjuk ki.
 
 
Felhasználási szabályok
 
Alapvető fogalmak, vállalások és kötelezettségek
1. Felhasználónak minősül a hirek.sk látogatója, illetőleg mindenki, aki a hirek.sk portál bármely szolgáltatását igénybe veszi.
2. Szolgáltató a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége.
3. A felhasználók a portál bármely elemének használatával elfogadják az itt közzétett Szabályzat feltételeit.
4. A szolgáltató bármikor jogosult a felhasználási szabályok módosítására, amit a nyitóoldalon tesz közzé. A felhasználó a módosítást követően bármely szolgáltatás használatával elfogadja a módosítást.
5. A szolgáltatás célja a hirek.sk látogatóinak tájékoztatása a teljesség igénye nélkül, különböző témakörökben. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a látogatók által feltöltött tartalmak megjelentetése). A szolgáltató leszögezi: közvetítői minőségében nem ellenőrizheti a felhasználók által rendelkezésére bocsátott tartalmak forrását, és jogosítványait, ezért felhasználói tudomására hozza, hogy felelőséggel tartoznak a jogellenes tevékenység útján létrejött, és/vagy megfelelő jogosítványok hiányában közzétett tartalmakért.
6. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hirek.sk bármely tartalmi elemét bármikor figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, megszüntesse, illetve fenntartja a jogot arra is, hogy a tartalmi elemek megjelenését, formáját, töltetét, szövegét, működését megváltoztassa, azokon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A honlapon láthatóan, (hirdetés) felirattal közzétett tartalmak hirdetésnek minősülnek.
7. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A sikeres regisztráció előfeltétele a látogató által a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése, valamint annak a megerősítése, hogy a látogató a Felhasználási Feltételeket elfogadta. A látogató tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén regisztrációja semmisnek minősülhet. A szolgáltatót nem terheli felelősség azért a kárért, amely a hirek.sk portál látogatóját érheti, ha profilja törlésre kerül a hatályos jogszabályok megsértése, vagy a felhasználási feltételekbe ütköző magatartás miatt. A regisztrációval a hirek.sk portál látogatója beleegyezik abba, hogy megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. Az elektronikus hirdetések fogadását a látogató bármikor letilthatja.
8. A hírek.sk portálon feltüntetett valamennyi tartalom a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége szellemi tulajdonát képezi, az SZMTSZ írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. A lapban megjelentetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
9. A látogató a hirek.sk portálról saját weboldalára tartalmat kizárólag olyan módon vehet át, hogy a vonatkozó írás, fotó, videó címét és a tartalom rövid kivonatát a képi elemek nélkül átveszi és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató közvetlen linket helyez el a közölt írásban. Amennyiben videó, vagy hanganyag készül a hírek.sk portál tartalmának felhasználásával, a hirek.sk nevét kérjük idézni forrásként.
10. A szolgáltatás keretén belül a hirek.sk portál látogatói a Felhasználói szabályok előírásainak betartásával írásokat, fényképeket, vagy videókat tehetnek közzé a Weboldalon. Ezen tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat a jelen Szabályzat részét képező 1. számú melléklet tartalmazza. A Látogató a jelen weboldal részére továbbított, szerzői jogvédelem alá eső művek szerzőjeként a továbbítással hozzájárul ahhoz, hogy a hirek.sk portálon megjelentetett műveket az SZMTSZ felhasználja, azokat hasznosítsa, valamint a művek felhasználási és egyéb jogait átruházza. A Szerző a továbbítással hozzájárul a művek időben és térben nem korlátozott felhasználásához az SZMTSZ javára. A Szerző a továbbítással kifejezetten lemond a művekhez köthető bármilyen díjigényéről.
11.A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a hirek.sk portálon közzétett látogatói tartalmakat. Amennyiben valamely tartalom a jelen Szabályzatba ütközik, a Szolgáltató szabadon dönthet az ilyen tartalom eltávolításáról, korlátozhatja a látogató weboldalon megnyilvánuló aktivitását, illetve a látogató regisztrációját is törölheti. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes cikkeket, fotókat és videókat előzetes értesítés nélkül töröljön, vagy zároljon.
12. A hirek.sk portálon tartalmat megosztó látogató a hozzáférhetővé tétellel (írás, fotó, videó feltöltésével) felelősséget vállal arra nézve, hogy az általa közzétett tartalmat illetően rendelkezik a publikálás jogával. Ha a feltöltött írást, fotót, videót nem a publikáló készítette, illetve azon természetes személy szerepel, akkor a publikáló a publikálást megelőzően köteles beszerezni a vonatkozó tartalom létrehozásában alkotó módon közreműködő személyek vagy a tartalom felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkező személy, szervezet, vagy természetes személyek előzetes engedélyét. A rendszerben szereplő Fotók és videók közül a Szolgáltató a látogatók által közölt bármely fotót, és videót törölni tudja. A fotók vagy videók törlése nem jelenti a hirek.sk oldalon való regisztráció törlését, ám a regisztráció törlésével a látogató által feltöltött valamennyi tartalom automatikusan törlésre kerül. A regisztrált felhasználók a Fotó- és Videógalériában szereplő valamennyi fotót és videót értékelni tudják 1-5 skálán. Egy látogató a hirek.sk honlapon egy fotóra és videóra tud egyszer szavazni.
13. A Szolgáltató a honlapon lehetőséget nyújt a hirek.sk látogatói által rendelkezésre bocsátott képek felhasználásával egyedi elektronikus levelek küldésére az alábbi feltételekkel:
13.1 A szolgáltatást igénylő látogató jelen Szabályzat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogait nem sérti, a Szolgáltatást reklám illetve spamküldés céljára nem használja, és ügyel arra, hogy a levélen feladóként feltüntetett név és e-mail cím alapján a levél címzettje azonosítani tudja.
13.2 A képeslap 2 hónapig megtekinthető a címzett(ek) számára e-mailben megküldött linken.
13.3 A Szolgáltató kizár minden felelősséget a képeslapküldő szolgáltatás felhasználója által közzétett tartalommal, vagy a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
14. A hirek.sk weblap szolgáltatásai, valamint a weboldalon elérhető tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A hirek.sk portál rendeltetésszerű használata a felsorolt tevékenységekre korlátozódik: olvasás, képernyőn történő megjelenítés, a képernyőn történő megjelenítés szükséges ideiglenes többszörözés, a személyes célú, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre való lementés és kinyomtatás. Egyéb formában a portál tartalma, illetve annak egyes elemei a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában nem használhatóak fel és nem hasznosíthatóak.
15. A Szolgáltató nem hivatott annak eldöntésére, hogy a hirek.sk portál látogatói által feltöltött fotók, képek, videók sértik-e valamely természetes vagy jogi személy jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, illetve termékei vagy szolgáltatásai megítélését. A hirek.sk portálon megjelentetett látogatói fotók és videók tartalmáért teljes egészében a feltöltő személy viseli a felelősséget.
16. Ha valamely látogató a hirek.sk portál szolgáltatásait, tartalmát vagy tartalmi elemeit a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően alkalmazza, a Szolgáltató – amennyiben ilyen eljárás tudomására jut – a vitatott tartalmat eltávolítja, ezenkívül jogosult lépéseket tenni a visszaélés, illetve a jogsértő magatartás megszüntetése érdekében. A tartalomért kizárólag a tartalom elhelyzője felelős.
17. Amennyiben valaki a saját weboldalán a hirek.sk portálra,vagy annak bármelyik elemére mutató linket, kíván megjelentetni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Hírek.sk www.hirek.sk aloldal közvetlen linkje”.
18. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okok (pl. természeti csapás következtében az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, kimaradás, technikai eredetű leállás, szünet, mások által kártékony céllal alkalmazott programok - vírusok, férgek - vagy hacker tevékenység miatt keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
19. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirek.sk portál üzemeltetése során használt szoftver, valamint a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalom pontosságáért, hibátlan működéséért, a regisztráció során hibásan feltüntetett adatokból adódó következményekért.
20. Amennyiben a látogató magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
21. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Törvény rendelkezik.
 
1. számú melléklet
 
Kötelességek és tiltások
1. A látogató köteles a felhasználási feltételekre és tartalmakra vonatkozó szabályzat, valamint az érvényes törvények keretei között használni a portált.
2. A hirek.sk weblap látogatóinak tilos
2.1 olyan tartalmat elhelyezni a portál fttp. szerverén, amely mások szerzői jogát, védjegy jogát sértheti.
2.2 obszcén vagy pornográf fotókat, képeket, videókat, illetve a közerkölcsbe ütköző egyéb tartalmakat elhelyezni a portál fttp. szerverén.
2.3 más látogatók nevében vagy megbízottjaként feltűnni, és a rendszerből való kitiltást követően mások (hozzátartozók, barátok) felhasználói fiókját használni.
2.4 reklámtevékenységet, kereskedelmi tevékenységet folytatni.
A fenti szabályok megszegése feljogosítja a szolgáltatót a nem kívánatos tartalom eltávolítására, valamint a felhasználási feltételekre és tartalmakra vonatkozó szabályzatot megsértő látogató regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére.
 
Szerkesztői alapelvek
1. A hirek.sk. látogatói által a portál szerverére feltöltött fotók és videók szerkesztői engedéllyel jelenhetnek meg a portálon. Az ügyeletes napi szerkesztők hivatottak elbírálni, hogy a portál fttp szerverére feltöltött tartalmak sértik vagy sérthetik-e a Szolgáltató érdekeit, és a Szlovák Köztársaság jogszabályait. A publikálás további feltétele, hogy a beküldött fotók és videók közérdekűek, és/vagy érdekesek legyenek, továbbá megfeleljenek az audiovizuális tartalomszolgáltatás minimális kritériumainak.
2. A szerkesztők nem kötelesek megindokolni a publikálás megtagadását.
3. A szerkesztők javaslatot tehetnek a Felhasználási Feltételekbe ütköző, a jóízlést szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók Tartalmainak eltávolítására, illetve a látogató weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozására.
4. Kérjük, azonosítható módon jelezze a portál szerkesztőségének, ha portálunkon jogsértő tartalmat észlel. Fenntartjuk a jogot, hogy a megalapozatlan panaszokat elutasítsuk, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy megalapozott panasz esetében a vizsgált tartalmat a lehető leggyorsabban töröljük a portálról. Meglátásaikat a következő címre intézhetik: szerkesztoseg@hirek.sk .
 
Cookiek használata
A legtöbb honlaphoz hasonlóan a mi weboldalunk is használ sütiket, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt tudjuk nyújtani Önnek. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyet eltárol az Ön számítógépe vagy mobil telefonja, amikor Ön az adott weboldalon böngészik.
 
A hírek.sk kiadója a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége. 2011 © Minden jog fenntartva.
 
Híreink forrása: 
 
Támogatóink: 
 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR,
program Kultúra národnostných menšín 2011
Részletes keresés
Szórészlet: Rovat: Dátum: -tól - -ig Hol: Cikkek közt...Videók közt...
Fő támogatónk